Ujemna korelacja akcji i obligacji nie jest wieczna – ostrzegają analitycy PGIM
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
31 lip 2022, 10:00

Ujemna korelacja akcji i obligacji nie jest wieczna – ostrzegają analitycy PGIM

Obligacje mogą przestać stanowić zabezpieczenie portfela akcji – ostrzegają eksperci.

Ujemna korelacja pomiędzy akcjami i obligacjami jest uważana za ważny czynnik wyjściowy dla konstrukcji portfeli multi-asset. Eksperci firmy PGIM Noah Weisberger oraz Xiang Xu podjęli się zbadania korelacji w wymiarze globalnym - nie popełniając błędu Ameryko-centryzmu - za ostatnie 20 lat.

Ujemna korelacja akcji i obligacji nie jest wieczna

Główny wniosek z badania PGIM brzmi: przez ostatnie 20 lat korelacje między obligacjami a akcjami w krajach rozwiniętych były zasadniczo ujemne, podobnie jak w przypadku USA. Ujemna korelacja między akcjami a obligacjami stanowi pozytywną informację dla inwestorów, gdyż oznacza, że można w łatwy sposób zmniejszać ogólne ryzyko portfela.

Eksperci podkreślają jednak, że możliwa jest zmiana charakteru korelacji akcje-obligacje na poszczególnych rynkach, z ujemnej na dodatnią. Taka zmiana, aby zaszła, musi zostać napędzona dogłębnymi zmianami w gospodarce, w polityce makroekonomicznej zarówno danego rynku, jak i USA - które mają wielki wpływ na większość emerging markets. Ona oznaczałaby złe informacje dla inwestorów, gdyż utrudniłaby znalezienie aktywów o niskim ryzyku i stałym dochodzie, które mają właściwości zabezpieczające akcje.

Wniosek? „Inwestorzy muszą monitorować zarówno amerykańskie, jak i lokalne wydarzenia makroekonomiczne i polityczne przy ocenie ryzyka zmiany reżimu korelacji między akcjami a obligacjami. Zmiana w kierunku pozytywnej korelacji między akcjami a obligacjami będzie prawdopodobnie powszechna na rynkach rozwiniętych, co spowoduje, że obligacje stracą status aktywa zabezpieczającego akcje w portfelu multi-assetowym” – przekonują Noah Weisberger oraz Xiang Xu.
 

Stopień korelacji akcje – obligacje na rynkach rozwiniętych

korelacja dm

Źródło: PGIM

Stopy zwrotu dla akcji i obligacji oraz korelacja – rynki rozwinięte

dm korelacja

Źródło: PGIM

Zobacz także: Notowania złota: dolar kulą u nogi, wiele zależy od inflacji

5 wniosków z badania korelacji akcje - obligacje

Poniżej 5 głównych wniosków z badania ekspertów PGIM:

1. Korelacja akcje-obligacje na rynkach rozwiniętych jest mocno ujemna. Korelacja na rynkach wschodzących jest słabsza i często okresowo wykazuje tendencje dodatnie.

2. Warunki makroekonomiczne i założenia polityczne determinują korelację między obligacjami a akcjami. Zmienność stóp wolnych od ryzyka, współzależność wzrostu gospodarczego i stóp wolnych od ryzyka oraz współzależność premii za ryzyko akcji i obligacji określają korelację między akcjami i obligacjami. To wszystko jest związane ze stabilnością polityki fiskalnej, cyklicznością polityki pieniężnej, preferencjami inwestorów w zakresie ryzyka oraz stopniem równowagi między wzrostem napędzanym przez podaż i popyt. Zrównoważona polityka fiskalna i antycykliczna polityka pieniężna oraz zmiany po stronie popytu wspierają ujemną korelację między akcjami a obligacjami. Niezrównoważona polityka fiskalna i procykliczna polityka pieniężna sprzyjają dodatniej korelacji między akcjami a obligacjami.

3. Zarówno globalne, jak i lokalne warunki makroekonomiczne determinują korelację między akcjami a obligacjami. Warunki makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych, odgrywają istotną rolę w określaniu korelacji między akcjami i obligacjami w walucie lokalnej rynku rozwiniętego i pomagają wyjaśnić synchroniczność korelacji między akcjami i obligacjami.

4. Zmiana systemu korelacji pomiędzy akcjami i obligacjami w USA z negatywnego na pozytywny prawdopodobnie spotkałaby się ze zmianą systemu korelacji również w innych rynkach rozwiniętych.

5. W przypadku dodatniej korelacji między akcjami i obligacjami amerykańskimi, gdy obligacje amerykańskie stanowią słabsze zabezpieczenie dla akcji amerykańskich, obligacje innych krajów rozwiniętych nie stanowią lepszego zabezpieczenia. Surowce mogą stanowić zabezpieczenie akcji amerykańskich - bo są wyraźniej ujemnie skorelowane, niż obligacje - ale kosztem znacznie wyższej zmienności portfela.
 

Stopy zwrotu dla akcji i obligacji oraz korelacja – rynki wschodzące

akcje obligacje em korelacja

Źródło: PGIM

Zobacz także: Jak inwestować w wartość w erze cyfrowej. Najważniejsza jest unikalność biznesu

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.