Relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Exol: Za nami już większość roku. Był to dla nas bardzo dobry okres rekordowych przychodów i zysków
Obrazek użytkownika Czaty
23 lis 2021, 14:55

„Za nami już większość roku. Był to dla nas bardzo dobry okres rekordowych przychodów i zysków” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Exol

We wtorek, 23 listopada 2021 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Exol, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za III kwartał 2021 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację na rynku surowców, ofertę produktową spółki oraz realizowane inwestycje.

W spotkaniu udział wzięło 300 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedział na ponad 20 pytań od inwestorów. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Exol, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za III kwartał 2021 roku oraz planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 23 listopada 2021 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dzień dobry, witam Państwa na czacie. Zachęcam do zadawania pytań i śledzenia dyskusji.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Na początku chciałbym przedstawić Państwu kilka podstawowych faktów dotyczących spółki PCC EXOL. Jesteśmy giełdową spółką chemiczną, wchodzącą w skład międzynarodowej Grupy PCC. Nasza działalność skupia się na produkcji oraz sprzedaży surfaktantów, czyli związków chemicznych o zdolnościach zmieniania właściwości powierzchniowych cieczy, w której są rozpuszczone. Jesteśmy wiodącym producentem surfaktantów w Polsce i na rynkach Europy Wschodniej. Swoją stale rozwijaną ofertę kierujemy do branż takich jak chemia gospodarcza i przemysłowa, włókiennicza, jak również przemysł tworzyw sztucznych, czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu i wiele innych. Akcje PCC EXOL są notowane na GPW od sierpnia 2012 r., a obligacje od 2016 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Konrad

Jak podsumuje Pan wyniki Spółki za trzy kwartały 2021? Jakich wyników można się spodziewać za cały rok 2021?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Za nami już większość roku. Był to dla nas bardzo dobry okres rekordowych przychodów i zysków. Uzyskaliśmy blisko 575 mln zł skonsolidowanych przychodów. Marża brutto na sprzedaży sięgnęła prawie 18%. Natomiast zysk EBITDA zamknął się na rekordowym poziomie około 60 mln zł, a zysk netto na historycznie najwyższym poziomie ponad 35 mln zł.

 

Nie można przy tym zapomnieć, że równolegle od wielu miesięcy obserwujemy silny trend rosnących cen surowców chemicznych i oleochemicznych. Niesie to za sobą zwiększone problemy z dostępnością niektórych z nich na rynku europejskim. Jednak pomimo to Grupa odnotowała wzrosty.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co miało wpływ na wyniki trzech kwartałów?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Był to większy wolumen i wyższe ceny sprzedaży, które wynikały z rosnących cen surowców, to główne faktory.

 

Jeśli chodzi o sytuację w poszczególnych grupach produktowych, możemy pochwalić się istotnym, blisko 20% wzrostem sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych. Z kolei w samym tylko trzecim kwartale wynik był już wyższy o ponad 40% w odniesieniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. To znaczący wzrost.

 

Równie dobrze wyglądała sytuacja w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach, gdzie sprzedaż wzrosła o 25%. Z kolei sam trzeci kwartał 2021 roku był niewątpliwie najlepszym kwartałem w historii firmy w tej grupie produktowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Trwa zaskakująco dobra koniunktura w przemyśle. Czy Exol na tym fakcie korzysta?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tak, jak wspomniałem powyżej, w samym tylko III kwartale odnotowaliśmy ponad 40% wzrost sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych w odniesieniu do III kwartału ubiegłego roku. To istotny wzrost.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka odczuwa problemy z dostępnością surowców i transportem ? Czy ta sytuacja obecnie się poprawia/pogarsza ? W komentarzu zarządu spółka wskazuje na problemy konkurencji z dostępnością (kilku producentów z siłą wyższą). Czy dalej one występują wg. wiedzy spółki i mogą mieć wpływ na wyniki w 4Q’21?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W ostatnich miesiącach ceny surowców chemicznych i oleochemicznych rosły. Rynek europejski na dużo większą skalę trawiły też problemy z dostępnością wybranych surowców. Obecnie ta trudna sytuacja nadal trwa a w związku z coraz większymi zakłóceniami logistycznymi i wzrastającą ceną frachtów, może się wręcz nasilić.

 

Nie osłabiło to jednak naszej pozycji rynkowej. Problemy z dostępnością produktów u konkurencji spowodowały, że rynek zwiększył zainteresowanie naszą ofertą. I jako jedni z nielicznych dostawców na rynku europejskim cały czas produkowaliśmy i realizowaliśmy zamówienia klientów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Gdzie są najwyższe marże?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Przede wszystkim są to produkty z grupy aplikacje przemysłowe, które w większości są produktami specjalistycznymi. Są bardziej rentowne niż produkty masowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wpływają na spółkę ceny surowców?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Występuje tu pewien ciąg zdarzeń i zależności. Wzrost przychodów to efekt większego wolumenu i wzrostu cen sprzedaży. Z kolei wyższe ceny sprzedaży są konsekwencją wysokich rynkowych cen surowców. Chodzi przede wszystkim o tlenek etylenu, który jest pochodną cen ropy naftowej oraz o ceny alkoholi naturalnych. W krótkim okresie nie można było przełożyć tych wzrostów bezpośrednio na wystarczający wzrost cen sprzedaży. Z drugiej strony wzrost cen surowców wpłynął również na spadek rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda wolumenowa sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysłowych w 4Q’21 biorąc pod uwagę nawrót pandemii ? Czy jest niższa niż w 3Q’21 (8,5 tys. ton) ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Widzimy wzrastającą liczbę zamówień od klientów z branży przemysłowych. Tu sytuacja uległa istotnej poprawie. Sprzedaż aplikacji przemysłowych w trzech kwartałach zwiększyła się o blisko 20%.

 

Aktualnie popyt na te wyroby jest na stabilnym poziomie, zaś ich podaż na rynku jest ograniczona, co pozytywnie wpływa na sytuację Grupy na rynku. Obecnie Grupa odnotowuje spore zainteresowanie tym segmentem wyrobów ze strony obecnych, jak i nowych klientów.

 

Rozpoczęcie produkcji na nowej instalacji do produkcji oksyalkilatów częściowo przełożyło się na sprzedaż w grupie produktów do zastosowań przemysłowych. Mówimy tu o wyrobach do formulacji antypiennych i niskopiennych. Kierunek ten będzie utrzymywany w kolejnych kwartałach.

 

Ponadto obecnie zauważamy stabilny i wysoki popyt ze strony klientów produkujących środki higieny osobistej, detergenty i kosmetyki.

Obrazek użytkownika Anonim
KB

Spółka zwiększa sprzedaż. A jak rozwija się portfolio spółki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Wymienię kilka naszych nowych produktów, choćby środek zapobiegający osadzaniu się kamienia i wzmacniający efekt detergencyjny. Jest szeroko stosowany w domowych środkach czyszczących, np. w detergentach do prania, detergentach do automatycznego zmywania naczyń i różnych preparatach do czyszczenia twardych powierzchni, a także w procesach czyszczenia instytucjonalnego i przemysłowego. W drugim kwartale tego roku wdrożyliśmy też kolejne specjalistyczne wyroby dla branży farb i lakierów. W ostatnim czasie wprowadziliśmy również na rynek nowość w postaci specjalnego produktu, który wykorzystywany jest jako komponent podczas produkcji dwustronnych taśm samoprzylepnych.

Obrazek użytkownika Anonim
GR

Czy planujecie kolejne emisje obligacji? Wydaje mi się, że są do tego dobre warunki

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Przy podejmowaniu decyzji o emisji analizujemy potrzeby spółki i warunki panujące na rynku. Dotąd kiedy tylko pojawiały się argumenty za kolejnymi emisjami, zwykle oferowaliśmy obligacje. Obecnie nie mamy czynnego prospektu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaka jest strategia spółki co do zrównoważonego rozwoju?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Za ubiegły rok zostaliśmy nagrodzeni złotym poziomem CSR EcoVadis. To bardzo ważne wyróżnienie i potwierdzenie wiarygodności naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Świadczy o spełnianiu przez nas najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska, poszanowania praw człowieka i etyki. Zarazem zwiększa naszą transparentność i zaufanie między partnerami handlowymi.

 

Budujemy m.in. ofertę produktów wpisujących się w trend zielonej chemii, proponując klientom nową grupę produktów o nazwie GREENLINE. Przykładem jest choćby nasza Biorokamina należąca do ekologicznych surfaktantów amfoterycznych o wysokiej skuteczności i łagodnym działaniu. Biorokamina posiada właściwości szczególnie pożądane w przemyśle kosmetycznym.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki plany odnośnie dywidendy za 2021 r.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

O przeznaczeniu zysku za rok obrotowy decydują wyłącznie akcjonariusze Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia zwykle swoją propozycję odnośnie wypracowanego zysku, uwzględniając aktualną dynamikę rozwoju spółki i przewidywany poziom płynności finansowej. Zwracamy również uwagę na potrzebę zapewnienia możliwości realizacji przyszłych i bieżących inwestycji. Opublikowanie wyników rocznych to najwcześniejszy moment na jakiekolwiek rekomendacje. Jakiekolwiek decyzje co do dywidendy jeszcze przed nami.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej

Dwa pytania o nową instalację. Czy przynosi ona już jakieś korzyści? Jak obecnie są wykorzystywane jej moce produkcyjne?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Zaczynamy rozszerzać paletę produktów w grupie do zastosowań przemysłowych o wyroby do formulacji antypiennych i niskopiennych. To jest nasz kierunek również w kolejnych kwartałach. Aktualnie zapotrzebowanie na te wyroby jest na stabilnym poziomie, natomiast ich ilość na rynku jest ograniczona, co pozytywnie wpływa na sytuację Grupy na rynku. Widzimy spore zainteresowanie tym segmentem wyrobów ze strony obecnych, jak i nowych klientów.

 

Nowa instalacja ruszyła w drugim kwartale 2021 roku. Zakładamy, że przy utrzymującym się zainteresowaniu tą grupą produktową, w przyszłym roku spółka powinna w pełni wykorzystywać nowe moce produkcyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie inwestycje zostały ostatnio zrealizowane i jakie będą miały znaczenie dla spółki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Zakończyliśmy wspomnianą inwestycję budowy nowej instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych. Jest to najistotniejsza inwestycja prowadzona na przestrzeni ostatnich lat. Obejmuje linię produkcyjną wraz z bazą magazynową do wytwarzania zwiększonych wolumenów nowoczesnych produktów niskopiennych i antypiennych. Są one przeznaczone m.in. do takich zastosowań przemysłowych jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru czy przetwórstwo spożywcze. Aby w pełni wykorzystać potencjał instalacji oksyalkilatów, obecnie projektowana jest jeszcze stacja filtracji.

 

Zakończona została również inwestycja w instalację pilotażową. Wiążemy z nią ambitne plany poszerzenia portfolio surfaktantów siarczanowanych oraz rozwoju gamy nowych, innowacyjnych produktów. Przeznaczone będą zarówno do aplikacji detergentowo - kosmetycznych jak i do szeregu aplikacji przemysłowych np. polimeryzacji emulsyjnej czy przemysłu budowlanego.

 

W minionym okresie kontynuowaliśmy prace w ramach rozbudowy bazy magazynowej wytwórni Etoksylatów II w Płocku.

 

Na finiszu jest także inwestycja w reaktor do produkcji estrów fosforowych, które wzmocnią ofertę do branży obróbki metalu oraz czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego. Inwestycja ta zwiększy zdolności produkcyjne do 2 tys. ton w zakresie wytwarzania estrów fosforowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jakie są dalsze plany inwestycyjne Spółki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W październiku Spółka zdecydowała o realizacji inwestycji Rozbudowy Wytwórni ETE-2 w Płocku. Jest to kolejna inwestycja, dzięki której poszerzymy portfolio produktowe ale i zwiększymy wolumen. Produkowane dzięki niej wyroby mają znaleźć szeroki zakres zastosowań m.in. w produkcji kosmetyków, środków czystości, farb, powłok i lubrykantów. Produkty te znajdą zastosowanie w branżach środków higieny osobistej, tekstylnej, obróbce metali, środków ochrony roślin i farmaceutycznej.

 

Szacowana wartość nakładów to około 94 mln zł. Przewidujemy, że przybliżony czas jej zakończenia to połowa 2024 roku. Wówczas średnie roczne potencjalne zdolności produkcyjne Wytwórni ETE-2 mają zostać podwojone i wynieść około 80 tys. ton.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Spółka poinformowała o możliwości zwiększonych dostaw tlenku etylenu z PKN ORLEN na bazie nowej umowy. Jaki jest cel zwiększania wolumenu tego surowca?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Faktycznie umowa została podpisana. Trzeba jednak pamiętać, że aby weszła w życie niezbędne są zgody Rady Nadzorczej spółki na realizację inwestycji.

 

Dostawy tlenku etylenu na podstawie tej umowy mają rozpocząć się od 1 stycznia 2024 r. A więc bezpośrednio po wygaśnięciu umowy, która obecnie wiąże spółkę i PKN ORLEN. Okres dostaw będzie realizowany w okresie 25-letnim, w latach 2024-2048.

 

Umowa przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości, którą obecnie kupujemy od PKN ORLEN. W pierwszym roku wyniesie 37.000 ton. Docelowo ma to być 120.000 ton rocznie, osiągnięte najwcześniej w 2028 roku. Część wolumenu będzie odsprzedawana jak dotychczas do PCC Rokita.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W komunikacie o zawarciu umowy na dostawy tlenku etylenu jest mowa o koniecznej zgodzie na inwestycje, aby umowa weszła w życie. Co to za inwestycja?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Nie zapadły jeszcze decyzje o rozważanej inwestycji, która miałaby być realizowana przez spółkę PCC BD, należącą do Grupy PCC EXOL i Grupy PCC Rokita. Inwestycja miałaby polegać na utworzeniu nowego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym, wytwarzanych z użyciem tlenku etylenu. Tego tlenku etylenu, którego zwiększone dostawy od 2024 roku będą realizowane na podstawie umowy dostaw z PKN ORLEN.

 

Faktem jest, że spółka PCC BD przyjęła ofertę wsparcia tej potencjalnej inwestycji w wysokości 42 mln zł oraz uzyskała wsparcie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w postaci zwolnienia podatkowego. Nie mniej jednak nie zostały dotąd podjęte decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Obrazek użytkownika Anonim
EK

Jak sytuacja na rynku energii elektrycznej może wpływać na waszą sytuację?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W związku z tym, że nasze instalacje nie należą do szczególnie energochłonnych, sytuacja na rynku energii elektrycznej nie jest dla nas dotkliwa. Jej wpływ będzie taki jak na inne tego typu przedsiębiorstwa. W ostatnich latach udział kosztu zakupu energii elektrycznej w kosztach zużycia materiałów i energii wynosił szacunkowo około 2%.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak mocno ostatnie oraz hipotetycznie kolejne podwyżki stóp procentowych wpływają na biznes?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Podwyżki wpłyną na nasze finansowanie krótkoterminowe oparte o zmienną stopę procentową. Natomiast w przypadku naszego finansowania długoterminowego, część tego finansowania została zabezpieczona przed ryzykiem zmiany stopy procentowej poprzez zawarcie transakcji IRS. Ponadto około 1/3 zadłużenia Grupy obecnie stanowią obligacje ze stałym oprocentowaniem. Oznacza to, że wszelkie podwyżki stóp wpłyną na nasze finansowanie krótkoterminowe i część długoterminowego, które jest oparte o zmienną stopę procentową.

Obrazek użytkownika Anonim
GR

I jeszcze z punktu widzenia kosztów. Co obecne poziomy USD i EUR wobec PLN oznaczają dla wyników spółki w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Spółka zwykle w pewnym stopniu jest wystawiona na ryzyko zmian kursów, na osłabienie złotego względem euro i dolara. W tych walutach w których rozliczany jest import i eksport. Przy czym przychody w walucie są wyższe niż koszty w walucie. Sprzedaż eksportowa oraz sprzedaż krajowa, pośrednio uzależniona od kursu walut, stanowi zazwyczaj ok. 95% przychodów. Import oraz zakupy pośrednio uzależnione od kursów walut stanowią ok. 90% kosztów. Tym samym, wahania kursowe walut w dużej mierze kompensują się. Znaczna część przepływów jest naturalnie zabezpieczona przed ryzykiem kursu walutowego. Oczywiście ostateczny bieżący wpływ zależny jest od wielkości zmian kursów oraz skali importu i eksportu w danym okresie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę powiedzieć coś więcej o rozbudowie mocy produkcyjnych Spółki. Jaki będą miały wpływ na moce produkcyjne?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Zakończona budowa instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych zapewni wzrost zdolności produkcyjnych o ok. 10 tys. ton. Trzeba przy tym pamiętać, że faktyczne zdolności produkcyjne są uzależnione od wytwarzanego asortymentu. W przypadku produktów bardziej skomplikowanych i specjalistycznych wydajność instalacji ulega zmniejszeniu. Z kolei inwestycja w reaktor do produkcji estrów fosforowych pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych spółki o dodatkowe 2 tys. ton.

 

Ponadto spółka zdecydowała o realizacji inwestycji Rozbudowy Wytwórni ETE-2 w Płocku (Etoksylacja II). Po jej ukończeniu zakładane średnie roczne potencjalne zdolności produkcyjne wytwórni mają zostać podwojone i wynieść około 80 tys. ton.

 

Po ukończeniu wspomnianych inwestycji, nominalne zdolności produkcyjne spółki w przeliczeniu na produkt standardowy wzrosną w przybliżeniu do ok. 184 tys. ton rocznie, wobec aktualnych ok. 137 tys. ton rocznie.

 

Nadmienię jeszcze, że na początku historii spółki potencjał produkcyjny PCC EXOL wynosił ok. 100 tys. ton rocznie.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor

Jak może wyglądać sytuacja spółki w najbliższym okresie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Stale obserwujemy dynamicznie zmieniające się otoczenie. Produkty dedykowane do wytwarzania środków myjących cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Od drugiego kwartału 2021 roku wzrasta sprzedaż produktów do aplikacji przemysłowych. Dzięki naszym elastycznym liniom produkcyjnym możemy płynnie dostosowywać produkcję do zapotrzebowania. Uruchomiona w drugim kwartale instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych jest elementem długofalowej strategii Grupy PCC EXOL. Zakłada ona konsekwentne rozszerzanie portfela klientów o małe i średnie firmy, jak również poszerzanie oferty produktowej. Podejmujemy również działania w kierunku bardziej specjalistycznych surfaktantów dedykowanych do zastosowań przemysłowych.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do serwisu relacji inwestorskich PCC Exol (https://www.pcc-exol.eu/investor) lub poprzez e-mail ir.exol[at]pcc[dot]eu. Pozdrawiam i życzę dobrego popołudnia!

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.