Relacja czatu z prezesem zarządu Protektor: Spółka zamierza i chce skorzystać na rosnących wydatkach na obronność
Obrazek użytkownika Czaty
31 maj 2022, 16:58

„Spółka zamierza i chce skorzystać na rosnących wydatkach na obronność” - relacja czatu z prezesem zarządu Protektor

We wtorek 31 maja 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Protektor, Tomaszem Malickim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za I kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o udział w przetargach, ofertę produktów oraz wypłatę dywidendy.

W spotkaniu udział wzięło 460 osób, a prezes zarządu odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Protektor, Tomaszem Malickim. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za I kwartał 2022 roku oraz dalszych planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 31 maja 2022 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Dzień dobry

 

Bardzo mi miło przywitać Państwa na naszym spotkaniu. Jako Prezes Spółki postaram się jak najpełniej odpowiedzieć na zadawane pytania.

 

Tomasz Malicki

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Spółka już dwukrotnie raportowała błędy podstawowe lat poprzednich. Ile jeszcze błędów zamierzacie raportować? Z czego wynikają te błędy? Jak funkcjonuje kontrola w Spółce?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Przebadana została dokładnie przeszłość i wdrożone zasady kontroli wewnętrznej wskazują, iż nie powinno być raportowane więcej błędów wynikających z problemów w latach poprzednich. Niestety w przeszłości spółka posiadała pewne luki, które zostały odpowiednio zaklejone. Te braki kontroli spowodowały powstanie błędów.
Wprowadzone od 2020 roku zasady kontroli wewnętrznej, procedury sprawdzające, nowe zasady kontrolingu finansowego i operacyjnego powodują, iż spółka jest prawidłowo kontrolowana.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki jest plan na poprawę zyskowności spółki?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Najważniejsze elementy:
1. Dywersyfikacja produktu. Rozwój produktów był kluczowym elementem zmian. Zrealizowany został w 3 kategoriach: Abeba, Protektor, Grom. Abeba odpowiada za obuwie dla segmentu medycznego, spożywczego, HoReCa, Protektor za część przemysłową, budownictwo, przemysł lekki, magazyny, transport itp. Grom za obuwie paramilitarne, trekkingowe. Ostatnią grupą jest obuwie strażackie oraz dla służb mundurowych. Ważne jest, iż odświeżone zostało około 40% naszego portfela produktów.
2. Dywersyfikacja kanałów sprzedaży: B2B, e-com, przetargi publiczne. W czerwcu uruchomimy sklep e-com dla rynku DE
3. Efektywność produkcji – rozwodnienie kosztów produkcji w wyniku skupienia się na dwóch zakładach zamiast 3. Tylko w ostatnim roku, koszt niewykorzystanych mocy produkcyjnych wyniósł około kilku milionów złotych
4. Efektywność struktury kosztowo – podatkowej. Spółka posiada zbyt wysoką stopę podatkową wynikającą z niewłaściwej organizacyjnej.

 

Wiele elementów zmian, zostało już zrealizowane, teraz spółka koncentruje swoje działania na elementach przychodowych, co jest kluczem dla poprawy zyskowności. W pierwszym kwartale wzrost sprzedaży (po uwzględnieniu sprzedaży spółki TerriPa) wyniósł 13,4% rok do roku.
Co ważne, każda z naszych marek notowała wzrosty sprzedaży w omawianym okresie. Największy wzrost %, bo około 90% zanotowaliśmy w marce GROM. Jednakże wartościowo najbardziej urosła sprzedaż marki Abeba - o 1,9 mln PLN

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka w jakiś sposób ma szansę skorzystać na rosnących wydatkach na obronność? W wynikach I kwartału nie jest to widoczne

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Spółka zamierza i chce skorzystać na rosnących wydatkach na obronność. W ostatnim czasie Wojsko Polskie ogłosiło przetarg na dostawę i realizację nowego obuwia bojowego. Spółka przystąpiła do realizacji tego zadania i burze udział w procedurze przetargowej.
Spółka też bierze udział w innych przetargach organizowanych przez Wojsko Polskie jak również Wojsko Niemieckie. W tym na przetargi na dostawy obuwia strażackiego i do kantyn. Segment jest dla nas ważny i szczegółowo badamy możliwości zwiększenia naszego w num udziału.

 

Drugą stroną zaistniałej sytuacji są dostawy obuwia pod marką Grom dla Ukrainy. Jak wspomniałem we wcześniejszym pytaniu, wartość sprzedaży tej matki w ostatnim czasie znacząco rośnie. W kwietniu stworzyliśmy socjalny model letni właśnie pod potrzeby Ukrainy, już mamy pierwsze zamówienia na ten but.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Z czego wynika niemal dwukrotny wzrost kosztów sprzedaży w porównaniu z I kwartałem 2021?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Częściowo jest to przesunięcie między pozycjami w "koszty ogólnego zarządu" vs "koszty sprzedaży". Jest to efekt końcowy porządkowania struktury ksi©owej i poprawności przypisania kosztów do odpowiednich miejsc ich powstawania.

 

Oddzielną kwestią jest fakt wzrostu kosztów sprzedaży. Jest on pochodną uruchomienia nowych projektów takich jak np sprzedaż e-com

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Co z dywidendą i niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych? Czy będziecie rekomendować walnemu jakieś wypłaty dla akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

W tym roku Zarząd nie będzie rekomendował WZA wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja oczywiście zależy od akcjonariuszy spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Spółka posiada zapasy o wartości ponad 40 mln zł, podczas gdy kwartalne przychody to obecnie 27 mln zł. Do czego potrzebny jest taki zapas? Jak wygląda rotacja?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Spóła posiada trzy rodzaje zapasów:
1. Zapas materiałów do produkcji
2. Zapas produkcji w toku
3. Zapas wyrobów gotowych

 

Zapas na poziomie około 40 mln wynika właśnie ze specyfiki firm produkcyjnych. Można przyjąć, iż około połowa napadu przypada na materiały i produkcję w toku.

 

Wraz z konsolidacja produkcji w dwóch zakładach, w tym jednym zlokalizowanym w Polsce planujemy, iż zapas ulegnie częściowemu obniżeniu. Szacujemy, iż może on ulec obniżeniu o około kilka niskim mln PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
inv3$tor

w kontekście wojny w Ukrainie kraje europejskie zapowiadają wzrost wydatków na obronność, czy zarząd postrzega to jako szanse na zwiększenie sprzedaży w segmencie militarnym i jak spółka jest obecnie do tego przygotowana?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Tak, Zarząd postrzega możliwość wzrostu sprzedaży w tym segmencie.

 

Spółka posiada odpowiednie zaspy techniczne jak i ludzkie (wiedzę jak przygotować takie obuwie).
Jak już wcześniej wspomniałem, na ten moment spółka bierze udział w opracowaniu nowego obuwia na potrzeby Wojska Polskiego.

Obrazek użytkownika Anonim
ergo

Jakie szanse dla spółki stwarzają duże wzrosty wydatków militarnych obserwowanych na świecie? Czy spółka ma zamiar rozwijać się w tym kierunku? Jaki produkty/nowości ma spółka na rynku ratowniczym i strażackim? W jakich przetargach spółka uczestniczy?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

W ostatnim czasie spółka wprowadziła nowe linię obuwia strażackiego - Falcon. Obuwie z linii Falcon spełnia wymagania najbardziej rygorystycznych przetargów w EU.
Aktualnie bierzemy udział w kilku postępowaniach przetargowych. Największym z nich jest przetarg na dostawy obuwia strażackiego do armii w Niemczech.
W przypadku obuwia strażackiego firma Protektor jest liderem rynku w PL. Dotychczas bardzo dużo dostarczaliśmy obuwia dla straży ochotniczych. Wraz z wejściem linii Falcon rozszerzamy nasz portfel o produkty skierowane bardziej dla straży zawodowej.

 

Kolejną grupą jest wspomniane w pytaniu obuwie dla ratownictwa medycznego oraz Policji i Straży Miejskiej. Również w tej części rynku widzimy potencjał do wzrosty wartości przychodu.

Obrazek użytkownika Anonim
too

W Ikw. 22 widać wyraźniejszy wzrost przychodów, kiedy wreszcie nastąpi przełom w zyskach?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Dla nas kluczowy jest ten rok.

 

Musi nastąpić połączenie wejścia w rynek nowych produktów co przełoży się na wzrost sprzedaży oraz zwiększenie efektywności zakładów produkcyjnych. Niestety koszt niewykorzystanych oby produkcyjnych mocno obciąża nasz wynik. W przyjętej strategii dokładnie na ten rok zaplanowaliśmy operacje nastawione właśnie na obszar minimalizacji kosztu niewykorzystanych mocy.
Pierwszym z elementów była sprzedaż jednego z naszych zakładów w Mołdawii, oraz wdrażamy punkt po punkcie kolejne kroki.
Po wyłączeniu wyników zakładu TerriPa wyniki spółki na poszczególnych poziomach Q1 2022 i Q1 2021 (co prezentujemy w sprawozdaniu) są następujące:
1. Wzrost wartości sprzedaży - 13,4%
2. Wzrost zysku na sprzedaży - 15,5%

Obrazek użytkownika Anonim
inv3$tor

jaką cześć sprzedaży spółki stanowią obecnie buty militarne?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Przyjmując, iż część obuwia sprzedawanego pod marką  Grom to głownie obuwie militarne to można przyjąć, iż udział obuwia militarnego to około 4-5%
Sama marka GROM stanowiła w Q1 około 12% sprzedaży

Obrazek użytkownika Anonim
inv3$tor

na których odbiorców (branże) zarząd stawia najbardziej pod względem dynamiki sprzedaży w tym roku

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Planujemy największy wzrost wartościowy (nie %) osiągnąć na obuwiu pod marką Abeba, nas†pnie Grom.
W pierwszym kwartale marka Abeba rosła o 1,9 mln PLN, natomiast marka Grom o 1,6 mln PLN

 

Najważniejsze branże to:
1. Produkcja żywności
2. Obuwie paramilitarne
3. Przemysł medyczny
4. Transport i magazyny
5. Obuwie strażackie
6. Praca budowlane

Obrazek użytkownika Anonim
inv3$tor

czy spółka posiada wolne moce przerobowe w swojej fabryce w Lublinie, czy też w pełni je wykorzystuje? ewentualnie o ile możecie zwiększyć wolumen produkcji i sprzedaży bez konieczności dodatkowych inwestycji

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Należy poruszyć dwie kwestie. Jeżeli rozpatrzmy możliwości pod względem wykorzystania braku maszynowego to fabryka w Lublinie ma duże niewykorzystane moce produkcyjne. Duże oznacza, iż jest to wartość około 150 - 200k par rocznie. Oczywiście zwiększenie produkcji wymaga dodatkowego personelu - głównej od obsługi maszyn wtryskowych.

Obrazek użytkownika Anonim
inv3$tor

spółka od dłuższego czasu nie informowała o pozyskaniu znaczącego kontraktu, czy to znaczy że nie widzicie dużych pojedynczych zamówień na rynku, przegrywacie w przetargach z konkurencją, czy też skupiacie się wyłącznie na małych zamówieniach do małych i średnich firm? jaka jest wasza strategia sprzedaży i czy w tym roku planujecie walczyć o duże zlecenia

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Zgodnie z przyjętą strategia komunikacji giełdowej informujemy o przetargach powyżej 1 mln PLN. Na rynku nie ma dużo przetargów przewyższających tą wartość. Nawet przetargi które wygraliśmy dla Policji, czy kompani honorowej Wojska Polskiego nie mają wartości powyżej wskazanego limitu.

 

Przetargi są ważnym elementem, jednych nie są nieprzewidywalne co do terminu ich wystąpienia. Przetargi stanową około 5-7% naszej sprzedaży historycznie.

 

Głównym źródłem przychodu są stałe współpracę z największymi dystrybutorami na runku DACH, gdzie specyfika polega na zbieraniu zamówień z tygodnia na tydzień.

 

Dla nas ważne jest aby wprowadzić dywersyfikację i wzmocnić część e-com (gdzie docieramy do małych firm - dotychczas rynek przez nas nie obsługiwany) oraz rozwijać właśnie sprzedaż przetargową. Ważnym elementem rozwoju sprzedaży przetargowej było przygotowanie odpowiednio oferty - co zostało zakończone w Q1 2022. Teraz mamy portfel produktów gotowy na szerszy udział w przetargach w tym w poza Polską.

 

W aspekcie odpowiedzi, czy planujemy powalczyć o duże przewagi: tak planujemy i bierzemy w kilku postępowaniach udział

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy spółka nadal odczuwa zakłócenia w łańcuchu dostaw? Jak długo może to jeszcze potrwać i ile kosztować spółkę?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Spółka przez odpowiednie podejście do zabezpieczenia swojej działalności nie odczuwała dużych zawirowań w zakresie przerwania łańcucha dostaw.
Już w toku 2020 dokonaliśmy rozszerzenia certyfikatów o dostawców uzupełniających, co uchroniło nas od wielu problemów.

 

Realizowanym teraz elementem jest duplikowanie najważniejszych elementów wyposażenia technicznego (jak formy wtryskowe). Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeńtwa produkcji mając na uwadze, iż nasze zakłady zlokalizowane są w Mołdawii. Koszt całkowity - rozłożony na dwa tata to 2-3 mln PLN

Obrazek użytkownika Anonim
GM

1. Jaki jest wpływ wojny na spółkę po 3 miesiącach jej trwania?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Na ten moment można powiedzieć, iż woja pozwoliła na wzrost sprzedaży obuwia dpo marką GROM. Przyśpieszyliśmy też działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa produkcji.
Ważne, iż spółka nie prowadziła sprzedaży na runku objętym konfliktem, i tym bardziej nie prowadziła sprzedaży do Rosji i Białorusi

Obrazek użytkownika Anonim
GM

2. Jak duży udział miała spółka w Rosji, Białorusi i na Ukrainie, jeśli chodzi o rynek zakupu surowców?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Minimalny - mniej niż 1%

Obrazek użytkownika Anonim
GM

3. Jak duży udział miała spółka w Rosji, Białorusi i na Ukrainie, jeśli chodzi o rynek zbytu? Jak duży udział był to w przychodach i marży?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

minimalny - mniej niż 1%

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jak bardzo zakłócenia w łańcuchach dostaw wpłynęły negatywnie na spółkę i czego się można spodziewać w następnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

W wyniku wprowadzenie zasad rozszerzania certyfikatów, wprowadzenia zasad ABC dla dostawców itp spółka uniknęła przerwania łańcuchowa dostaw.
Zadaniem realizowanym teraz jest konsolidacja produkcji w dwóch zakładach oraz duplikowanie najważniejszego wyposażenia technicznego (formy wtryskowe itp.) tak aby uniknąć niebezpieczeństwa przerwania produkcji w zakładach w Mołdawii. Proces duplikacji jest czasochłonny jednak konieczny i już rozpoczęty. Czego możemy się spodziewać, jest trudne do oszacowania. Wprowadziliśmy wiele zasad, aby uniknąć niebezpieczeństwa przerwania łańcucha dostaw.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy planujecie obniżyć, moim zdaniem zbyt wysoki, wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Tak, jest to ważnym celem. Musi nastąpić.

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Jak idzie wprowadzanie nowych linii na rynek. Od dłuższego czasu Spółka informuje o inwestycjach w tym obszarze.

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Wartość sprzedaży generowana z nowych linii sukcesywnie wzrasta. Teraz to około 5% całkowitego przychodu. Szacujemy, iż w tym roku nowe linie powinny wygenerować około 7-9% całkowitego przychodu firmy

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Jak Spółka zabezpiecza się na wypadek eskalacji konfliktu na Mołdawię?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Najważniejsze jest zabezpieczenie produkcji.
Kluczowym elementem jest zabezpieczenie (duplikacja) form wtryskowych i pozostałego oprzyrządowania produkcji. Odtworzenie form, to proces który trwa minimum 6-9 miesięcy.

 

Podzieliliśmy go na dwa etapy. Pierwszy powiązany ze spółka TerriPa (która sprzedaliśmy w tamtym roku) można przyjąć, iż w skrajnym przypadku 90% bezpieczeństwo uzyskamy pod koniec wakacji. Czyli mamy zabezpieczenie w przypadku eskalacji konfliktu.
W przypadku naszej drugiej spółki, proces ten skończy się bardziej na przełomie 2022/2023.

 

Robiliśmy w spółce stress test, bieżąco analizuje sytuację. Zwiększyliśmy zapas w kluczowych produktach, właśnie na wypadek zaistnienia sytuacji krytycznej.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Czy zarząd rozważa w przyszłości powrót do wypłat choćby symbolicznych dywidend?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Tak, jest to jeden z elementów strategii. Ważne, aby była równowagą między rozwojem firmy i wypłatą dywidendy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ile środków spółka pozyskała ze sprzedaży udziałów w fabryce w Mołdawii? Dlaczego ta decyzja została podjęta i jak zostanie zastąpiona moc produkcyjna?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Firma uzyskała wpłatę na poziomie 600 000 EURO.

 

Decyzja została podjęta mając na uwadze kilka aspektów:
1. Park maszynowy firmy TerriPa nie dawał możliwości realizacji obuwia opartego o PU
2. Firma posiadała duże wartości niewykorzystanych mocy w Lublinie (kilka mln PLN)
3. Bezpieczeństwo produkcji i odległość od kanałów sprzedaży
4. Bezpieczeństwo dostępu do kluczowych zasobów firmy (położenie geopolityczne fabryk)

 

Fabryka w Lublinie posiada zdolności techniczne i ludzkie, aby pw skrajnym przypadku przejąć skalę produkcji realizowaną w fabryce TerriPa

Obrazek użytkownika Anonim
too

Jak rozwija się ecom?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

wartość sprzedaży w esom jest większą niż zakładaliśmy w naszym budżecie

Obrazek użytkownika Anonim
E. T.

Jaki odsetek będzie miał wpływ z e-commerce w przychodach pod koniec roku? czy są takie szacunki?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Są takie szacunki. Planujemy iż będzie to w granicach 1-2%

Obrazek użytkownika Anonim
tech

Historycznie, patrząc na kształtowanie cen na giełdzie, ale także zachowanie największych akcjonariuszy, najbardziej zasadne jest kupowanie akcji w okolicach 3PLN i sprzedawanie w okolicach PLN, czy widzi Pan możliwość wzrostu kursu powyżej aktualnego sufitu, co może być katalizatorem?

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Katalizarotem mogą i muszą być wyniki. musimy przełożyć zmiany jakie zrobiliśmy na wartość sprzedaży i zyski firmy

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Widzę, iż i tak przekroczyłem czas.
Bardzo dziękuję za pytania i możliwość spotkanie się dzisiaj

 

Tomasz Malicki

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, proszę dać znać. Jeszcze chwilę poczekam

Obrazek użytkownika Tomasz Malicki
Tomasz Malicki

Widzę, iż już nie ma więcej pytań. Jeszcze raz bardzo dziękuję

 

Tomasz Malicki

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.