Relacja czatu z prezesem zarządu Sescom: Perspektywy dla rynku FM pozostają sprzyjające, po okresie lockdownów klienci wrócili do zakupów stacjonarnych
Obrazek użytkownika Czaty
27 cze 2022, 17:10

"Perspektywy dla rynku FM pozostają sprzyjające, po okresie lockdownów klienci wrócili do zakupów stacjonarnych" - relacja czatu z prezesem zarządu Sescom

W poniedziałek 27 czerwca 2022 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Sescom, Sławomirem Halbrytem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za I półrocze 2021/2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o perspektywy rynku Facility Management, postępy w reealizacji strategii spółki, wpływ inflacji na sytuację spółki, czy rozwój segmentów technologicznych spółki.

W spotkaniu udział wzięło ponad 200 osób, a prezes zarządu odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Sescom, Sławomirem Halbrytem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za I półrocze 2021/2022 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dzień dobry,

 

Bardzo mi miło, że spotykamy się po raz kolejny. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań i aktywności podczas czatu. Jestem do Państwa dyspozycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Alina

jak wyglada sytuacja biznesowa w podstawowym segmencie działania tj. FM, jakie są perspektywy dla tego rynku?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Stopniowe odchodzenie od pandemicznych restrykcji handlowych stanowiło istotny, pozytywny bodziec w dalszym rozwoju segmentu Facility Managament (FM) w Polsce i za granicą, gdzie w I pół. 2021/22 spółka osiągnęła 4,2 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 45 proc. rok do roku) oraz 2,8 mln zł zysku netto (wzrost o 34 proc. rok do roku). Segment FM w analizowanym okresie zwiększył sprzedaż z 65,2 mln zł do 75,5 mln zł. Perspektywy dla rynku FM pozostają sprzyjające, tym bardziej że według dostępnych źródeł, po okresie lockdownów klienci wrócili do zakupów stacjonarnych – co wpłynie na liczbę funkcjonujących obiektów handlowych. Coraz szersze wykorzystanie przez klientów różnorodnych technologii i urządzeń elektronicznych stwarzają szansę na objęcie ich naszymi usługami utrzymania technicznego. W obliczu rosnących kosztów utrzymania obiektu wspieramy w generowaniu oszczędności poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej czy optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych.

Obrazek użytkownika Anonim
123Greg

Otoczenie rynkowe nie jest dzisiaj łatwe. Wcześniej (a może za chwilę także) pandemia, teraz wojna i inflacja. Jak spółka radzi sobie w takim otoczeniu?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Rzeczywiście, światowa gospodarka zmaga się ze znaczącą niepewnością, koszt kapitału rośnie, spada wartość pieniądza, obserwujemy niedobory surowcowe. Staramy się przeciwdziałać presji inflacyjnej poprzez renegocjowanie umów z klientami oraz optymalizację kosztów w obszarach, w których możemy sobie na to pozwolić. Z uwagi na nasze cele akwizycyjne w Europie Zachodniej patrzymy szczególnie na słabnącą złotówkę oraz rosnący koszt zaciągnięcia długu. Z racji bardzo dobrego standingu finansowego mamy zamiar wykorzystać w finansowaniu przejęć kredyty inwestycyjne w walucie lokalnej, mając na względzie również znacznie niższe od polskich stopy procentowe w Europie Zachodniej.

Obrazek użytkownika Anonim
karol

jak wysoka inflacja działa na biznes spółki jak spółka zabezpiecza się przed tym negatywnym zjawiskiem

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Po części odpowiedziałem na to pytanie już wcześniej. Wysoki poziom inflacji ma wpływ na wzrost wymagań płacowych pracowników, koszty sieci podwykonawców oraz części zamiennych i towarów wykorzystywanych do realizacji usług. Minimalizujemy negatywny efekt wysokiej presji inflacyjnej poprzez bieżącą analizę rynku i odpowiednie reagowanie na zmiany: renegocjację umów z obecnymi klientami, optymalizację kosztów wewnątrz grupy poprzez redukowanie nakładów na projekty o ujemnej rentowności.

Obrazek użytkownika Anonim
bartuś90

Ilu pracowników etatowych zatrudnia Sescom? Jak mocno wzrosło wam zatrudnienie r/r? Czy odczuwacie presję na wynagrodzenia w związku z inflacją?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Zatrudniamy 182 pracowników etatowych w Sescom oraz 31 w pozostałych spółkach córkach. To wzrost o ok. 18 proc. rok do roku. Jeśli chodzi o presję inflacyjną na wynagrodzenia, odczuwa ją dzisiaj każdy pracodawca. W Sescom po części staramy się sprostać temu wyzwaniu, natomiast wzrost wynagrodzeń chcemy powiązać ze wzrostem efektywności w organizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
bartuś90

Czy spółka prowadzi działania handlowe na wschodzie?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Nie prowadzimy działań sprzedażowych ani operacyjnych na wschód od Polski: w Rosji, Białorusi, jak i Ukrainie. Obecny wpływ działań wojennych w Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na naszą działalność.

Obrazek użytkownika Anonim
analityk

Spółka w 2020 r. zaprezentowała ambitne cele strategiczne. Np. EBITDA 35 mln zł w roku obrotowym 2024/2025. Czy cele są aktualne?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Kontynuujemy zadania wyznaczone w strategii Wise Futurist 2030, którą ogłosiliśmy we wrześniu 2020 r. Cele główne strategii, w tym: osiągnięcie znormalizowanej EBITDA 35 mln zł oraz akwizycje w Europie Zachodniej pozostają niezmienne. Natomiast w związku ze zmieniającym się otoczeniem, dokonamy w najbliższych miesiącach pewnych, pomniejszych zmian. Aktualizację strategii na pewno opublikujemy stosownym raportem ESPI.

Obrazek użytkownika Anonim
bardzo_poważny_inwestor

Co z akwizycjami?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Byliśmy blisko jednej z nich na początku stycznia obecnego roku, przerwaliśmy jednak rozmowy z firmą Enertech Ltd. Obecnie prowadzimy rozmowy na rynku brytyjskim i holenderskim, natomiast perspektywicznych podmiotów szukamy również w Niemczech i Hiszpanii. Mamy wyselekcjonowaną wąską listę podmiotów, z niektórymi jesteśmy po wstępnych rozmowach. Najbardziej zadowolony jestem z efektów poszukiwań na rynku brytyjskim i pewnie tam właśnie dokonamy pierwszej zagranicznej inwestycji. Chcemy dokonać przejęcia jeszcze w 2022 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
old_rysiu

Ostatnio Sescom podejmuje działania związane z wchłanianiem kolejnych spółek zależnych. Najpierw było SDC, teraz Sestore. Jaki jest powód tych działań?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Podejmujemy działania konsolidacyjne w celu optymalizacji procesów w naszej grupie kapitałowej. SDC i Sestore były współodpowiedzialne za rozwój linii biznesowych: Sescom Energy i Sescom Store. Działalność biznesowa w tych obszarach będzie kontynuowana. Natomiast zespoły rozwijające te usługi zostały ulokowane w strukturze Sescom S.A. Ograniczyliśmy tym samym procesy i koszty administracyjne w ramach Grupy. Zmiana nie wpłynie na jakość świadczonych usług. A o sensie ich kontynuacji mogą świadczyć ostatnie wyniki tych linii za I półrocze 2021/2022. Sprzedaż obszaru Store wzrosła o 40 proc., natomiast Energy o 142 proc.

Obrazek użytkownika Anonim
kubuś76

Jaki proc. zleceń realizowanych jest przez spółkę w galeriach handlowych?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Nie dysponuję danymi dotyczącymi łącznego wolumenu zleceń wykonanych w placówkach wewnątrz galerii, natomiast zaobserwowaliśmy ciekawy trend w zleceniach modernizacji obiektów – realizuje je nasza linia biznesowa Sescom Store. O ile w czasie lockdownów główne zlecenia tej linii dotyczyły obiektów wielkopowierzchniowych (hipermarkety, sklepy DIY), tak już w I połowie obecnego roku obrotowego ponad połowę projektów renowacji obiektów w I pół. 2021/22 zrealizowaliśmy w placówkach w galeriach handlowych, co może świadczyć o powrocie popytu inwestycyjnego w tym segmencie klientów po okresie twardego lockdownu.

Obrazek użytkownika Anonim
chojrak

ile kasSCO spółka zamontowała w I pół. 2021/22

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W analizowanym okresie zrealizowaliśmy 697 instalacji kas SCO w 164 sklepach. Warto zauważyć, że to wzrost w stosunku do 340 kas rok wcześniej. Widzimy powoli na rynku oznaki zaspokojenia podaży na instalacje tych urządzeń w sklepach.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego spółka koncentruje się pod względem MA na UK. W krajach ościennych nie ma atrakcyjnych podmiotów? Czechy, Słowacja Niemcy?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Rynek UK mamy już gruntownie przebadany. Na rynku niemieckim nadal nie znaleźliśmy podmiotu, który spełniałby nasze kryteria akwizycyjne w takim stopniu, jak robią firmy w Wielkiej Brytanii. Czechy i Słowacja są rynkami, którymi potrafimy dobrze zarządzać poprzez obecną strukturę. Zresztą w Czechach funkcjonuje nasza spółka Sescom Czech Republic s.r.o. Są to również mniejsze rynki od brytyjskiego czy niemieckiego. Na rynku brytyjskim znajduje się najwięcej podmiotów, które spełniają nasze kryteria akwizycyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
sescom? top

Jak wygląda struktura geograficzna realizowanych przez Sescom zleceń w ramach segmentu FM?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Ok. 74 proc. prac serwisowych w I połowie roku obrotowego 2021/2022 zostało zrealizowanych w Polsce. Posiadamy względnie stałą strukturę sprzedaży zagranicznej, z dominującym udziałem rynku niemieckiego i holenderskiego, które w I pół. 2021/22 były razem źródłem ponad 55 proc. przychodów wygenerowanych poza Polską. Wśród pozostałych, czołowych pod względem sprzedaży krajów, ponownie znalazły się Czechy i Węgry.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukaszek

Nadal niewielki obrót generuje Sescom Energy – czy jest szansa, że ta linia będzie kiedyś przynosiła przychody kilku/kilkunastu milionów?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

To prawda. Linia biznesowa Sescom Energy to biznes wymagający systematycznego budowania skali, ponieważ opiera się na abonamentach za usługę pomiaru i doradztwa przy wdrażaniu efektywności energetycznej. Trzeba jednak przyznać, że liczba obiektów objętych usługą stopniowo rośnie. W minionym półroczu weszliśmy na rynek słowacki, w planach są również Czechy. Ponadto z kolejnymi klientami zawieramy umowy zawierające płatność z tytułu success fee. Już teraz dzięki usłudze nasi klienci oszczędzili w 2021 roku ponad 4,3 mln zł. Dlatego optymistycznie patrzę na dalszy rozwój tej linii biznesowej. Zwłaszcza że akurat w tym przypadku obecne zmiany w gospodarce nam pomagają – rosnące koszty energii istotnie podnoszą zainteresowanie usługami zapewniającymi widoczne efekty oszczędnościowe.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor

Jak wygląda sytuacja gotówkowa firmy? Pytam w kontekście potrzeb akwizycyjnych.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Na koniec marca 2022 r. jako grupa kapitałowa dysponowaliśmy ok. 16 mln zł środków pieniężnych. Mamy komfortową sytuację, jeśli chodzi o poziom długu. Wskaźnik przedstawiający stosunek długu netto do EBITDA z ostatnich 12 miesięcy na koniec marca 2022 r. wynosił -0,94 – posiadamy nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami finansowymi. Wysoki stan gotówki jest niezbędny, m.in. na omawiane już dzisiaj projekty akwizycyjne. Będziemy je realizować m.in. środkami zewnętrznymi, ale udział środków własnych również będzie niezbędny.

Obrazek użytkownika Anonim
ekspert Fm

Wynikom spółki w ujęciu skonsolidowanym ciążą segmenty technologiczne: SES Hydrogen oraz FIXFM. Jakie Sescom ma plany wobec tych podmiotów?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Prowadzimy działania ukierunkowane na pozyskanie finansowania zewnętrznego dla segmentów technologicznych, które pozwoli na przyspieszenie ich rozwoju. W przypadku rosnących kosztów ich działalności, przy przedłużającym się braku wsparcia zewnętrznego, przeanalizujemy dalsze możliwości finansowania tych projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Ilu klientów ma FIXFM i w jakim tempie rośnie?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W tej chwili FIXFM współpracuje z 4 klientami z segmentu home assistance. W ostatnich miesiącach FIXFM osiągnęła powtarzalną sprzedaż na poziomie 250-300 tys. PLN miesięcznie. Generuje ją dzięki obsłudze 600-700 zleceń co miesiąc. Za I półrocze FIXFM zrealizował sprzedaż łącznie ok. 1,6 mln zł, realizując ponad 5 tys. zleceń. W pierwszych miesiącach osiągaliśmy dynamikę wzrostu powyżej 100 proc. miesiąc do miesiąca, po osiągnięciu poziomu sprzedaży 200-300 tys. zł miesięcznie przychody uległy stabilizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

O jak dużych spółkach do przejęcia w Wielkiej Brytanii jest mowa? Jak dużę są w stosunku do Sescom pod względem przychodów? Czy faktycznie jest szansa w tym roku na finalizację przejęcia?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Obecnie podmioty, z którymi prowadzimy wstępne rozmowy to firmy generujące sprzedaż na poziomie 8-20 mln GBP/EUR i EBITDA 1,5 – 4 mln GBP/EUR.

Obrazek użytkownika Anonim
fan gpw

Wspominał Pan o konieczności analizy dalszego finansowania segmentów technologicznych. Czy możliwa jej emisja akcji w ramach tych podmiotów lub ich całkowita sprzedaż?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Rozważamy różne scenariusze. W przypadku SES Hydrogen mówimy o projekcie strategicznie dla nas ważnym, który ma za sobą kilka zrealizowanych, kluczowych kamieni milowych. Nasze kompetencje wodorowe są na rynku widoczne i doceniane przez partnerów i inwestorów. Widzimy duży potencjał do dalszego rozwijania SES Hydrogen w ramach grupy przy współudziale partnera zewnętrznego. Projekt FIXFM to zupełnie inny profil biznesowy: nie wymaga organizacji zaplecza logistycznego i infrastrukturalnego w takiej skali, ale konieczne jest zapewnienie temu segmentowi środków na dalszy rozwój technologiczny. Wsparcie inwestora zewnętrznego pozwoliłoby zdynamizować budowę platformy usługowej i dotarcie do szerszego grona odbiorców. Jako zarząd dążymy do tego, aby zrównoważyć długoterminowy interes całej grupy i oczekiwaną stopę zwrotu z koniecznością ponoszenia dużych kosztów.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan K.

Czy nawiązane kontakty SES Hydrogen z m.in. z Lotos Asfalt przełożyły się już na dalszą współpracę lub kontrakty?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Z Lotos Asfalt zawarliśmy list intencyjny o współpracy przy projekcie Green H2. Okres obowiązywania listu upłynął, ale sądzimy, że Lotos powróci do realizacji projektu w dogodnym dla siebie terminie. Liczymy, że będziemy mogli w tym projekcie uczestniczyć.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy dwa segmenty technologiczne będą starały się pozyskać finansowanie w postaci emisji akcji?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Dotychczas segmenty technologiczne finansowaliśmy samodzielnie. Jednak od samego początku istnienia tych biznesów kładziemy nacisk na konieczność zdobycia finansowania zewnętrznego. I chodzi tutaj przede wszystkim o inwestorów zewnętrznych, dla których nasze spółki technologiczne dokonałyby nowej emisji akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Dzień dobry
Jak wyglądają perspektywy dla spółki SES Hydrogen - kiedy może osiągnąć break even point

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W SES Hydrogen rozwijamy dwie równoległe działalności związane z rozwojem hubów wodorowych oraz technologii elektrolizerów i kotłów wodorowych. W pierwszym przypadku zbudowaliśmy zespół analityczny i projektowy. Pierwsze projekty są już w przygotowaniu. W tym zakresie spodziewamy się już w przyszłym roku pokrywać koszty. W obszarze technologicznym potrzebne są znaczące nakłady na rozwój oraz produkcję. BEP spodziewamy się uzyskać za kilka lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Dariusz Kański

Jeśli miałoby dojść do akwizycji, to w jaki sposób będzie ona finansowana?

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

W pierwszej kolejności chcemy finansować działania M&A kredytami inwestycyjnymi. W dalszej kolejności rozważamy obligacje. Nie wykluczamy dodatkowej emisji akcji w razie większych potrzeb akwizycyjnych.

Obrazek użytkownika Sławomir Halbryt
Sławomir Halbryt

Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą aktywność. Pozostajemy do dyspozycji, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: ir[at]sescom[dot]eu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.