Relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita: Stale wzbogacamy nasze portfolio o kolejne, specjalistyczne i wysokomarżowe produkty
Obrazek użytkownika Czaty
30 sie 2022, 16:33

„Stale wzbogacamy nasze portfolio o kolejne, specjalistyczne i wysokomarżowe produkty” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita

We wtorek 30 sierpnia 2022 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za I półrocze 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o aktualne inwestycje i rozwój portfolio produktowego.

W spotkaniu udział wzięło 460 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedział na ponad 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe spółki za I półrocze 2022 roku oraz dalsze plany rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 30 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Szanowni Państwo, witam serdecznie! Osobom, które są z nami pierwszy raz, chciałbym pokrótce przedstawić działalność PCC Rokita. Skupiamy się na produkcji i dystrybucji związków chemicznych przede wszystkim polioli, chloropochodnych oraz produktów fosforo- i naftalenopochodnych. PCC Rokita wraz z blisko 30 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową. Działalność Grupy dzieli się na 5 segmentów, przy czym trzy główne (produkcyjne) to Poliuretany, Chloropochodne oraz Inna działalność chemiczna. Od 2011 roku jesteśmy obecni na rynku regulowanym Catalyst jako emitent obligacji korporacyjnych. Od 2014 roku na tym samym rynku notowane są także nasze akcje.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak ocenia Pan wyniki pierwszego półrocza?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

To pomyślny dla nas okres. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom blisko 385 mln zł. Był to wzrost o 30% względem pierwszej połowy 2021 roku. Zysk netto Grupy wyniósł ponad 241 mln zł, a to wynik o połowę lepszy od pierwszego półrocza 2021.
Podobnie jak w pierwszym kwartale tego roku, siłą napędową w głównej mierze były wyniki segmentu Chloropochodne. Zysk EBITDA tego segmentu był ponad 3,5x wyższy względem pierwszych sześciu miesięcy 2021. Dobrą passę kontynuuje również segment Inna działalność chemiczna, gdzie wypracowaliśmy zysk EBITDA o połowę wyższy od wyniku z pierwszego półrocza 2021.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co głównie wpłynęło na wyniki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tak jak wspomniałem, przede wszystkim wyniki segmentu Chloropochodne. Ceny ługu sodowego i sody kaustycznej odnotowywały kolejne szczyty. I tak srednia cena ługu wzrosła o ponad 130% względem cen z pierwszego półrocza 2021. Ceny sody kaustycznej zaliczyły jeszcze większy wzrost, bo o prawie 140%. Do tego wszystkie produkty segmentu cieszyły się dużym popytem, co pozwoliło nam utrzymać wysoki poziom produkcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Czy spodziewacie się dalszego pogorszenia w poliolach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Rzeczywiście ostatnie 6 miesięcy było bardzo zróżnicowane. W pierwszym kwartale popyt na poliole był niższy niż na początku 2021 roku, ale wciąż pracowaliśmy na pełnych mocach produkcyjnych. W drugim kwartale rynek wyraźnie się osłabił i nastąpiło odwrócenie sytuacji popytowo-podażowej. Na ten moment, trend cen polioli jest ciężki do przewidzenia.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Jakich wyników Zarząd spodziewa się w drugim półroczu 2022?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Nie publikujemy prognoz wynikowych, nie mamy takiej praktyki. To co obecnie zauważamy, to kontynuacja trendu wzrostowego cen ługu sodowego. W pierwszym półroczu 2022 ceny ługu sodowego i sody kaustycznej wzrosło o 130-140% względem roku ubiegłego. Z drugiej strony zauważalny jest spadek cen polioli i trend ten na dłuższą metę jest trudny do przewidzenia. Pamiętajmy jednak o sukcesywnie rosnących cenach energii elektrycznej, które nie pozostaną bez wpływu na stronę kosztową.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Czy PCC Rokita zamierza emitować nowe obligacje w latach 2022-2023?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Każdą decyzję o ewentualnych nowych emisjach poprzedzamy dokładną analizą potrzeb spółki i warunków panujących na rynku. Obligacje oferowaliśmy zawsze, kiedy tylko pojawiały się przemawiające za tym argumenty. Aktualnie PCC Rokita nie dysponuje prospektem, który mógłby stanowić podstawę nowych emisji.

Obrazek użytkownika Anonim
mark

Witam
1. Jak wygląda kwestia zabezpieczenia dostaw energii na 2023 rok.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Energia elektryczna używana w tym roku pochodzi z zakupów dokonywanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat, stąd było to wsparcie dla wyników pierwszego półrocza 2022. Obecnie istotnie wzrasta cena energii elektrycznej na rynku. Sytuacja ta ma również wpływ na ceny rynkowe wyrobów chloropochodnych.
Z czasem i dla nas koszty energii elektrycznej stają się i będą się stawały znacząco wyższe. Spółka ma tylko częściowo pokryte zapotrzebowania na energię elektryczną zakupami realizowanymi jeszcze sprzed podwyżek.
Jeśli chodzi o naszą produkcję własną, to pokrywa ona górne rejony kilkunastu procent całkowitego zapotrzebowania Spółki. Nie możemy wykluczyć, że sytuacja na rynku energii wymusi na nas zwiększenie zdolności produkcji własnej energii. Oczywiście myślimy głównie o odnawialnych źródłach energii.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z jednej strony piszecie o zielonej energii, z drugiej o zagrożeniach związanych z przepisami środowiskowymi. Te wszystkie zmiany, czy to szansa czy zagrożenie dla chemicznej spółki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Odpowiadając wprost – tak, nadążamy za zmianami. Zielony Ład jest dla nas z jednej strony wyzwaniem, ale jednocześnie daje szansę do dalszego zrównoważonego rozwoju.
Od dłuższego czasu aktywnie poprawiamy naszą efektywność energetyczną. W tym roku przyjęliśmy założenia strategii dekarbonizacji na lata 2022-2050. Zamierzamy obniżać energochłonność naszych procesów technologicznych. Zakładamy też zmianę struktury zużywanej energii elektrycznej, m.in. stopniowo zastępując paliwa kopalne energią odnawialną. Rozważamy zarówno nabywanie zielonej energii od dostawców zewnętrznych, jak i samodzielną jej produkcję.

Obrazek użytkownika Anonim
ZK

Jak produkty spółki chemicznej wpisują się w zrównoważony rozwój? Czy to się nie kłóci?!

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Przede wszystkim produktami z serii PCC Greenline. Na ten moment stanowią one już ok. 20% produktów ogółem oferowanych przez Grupę PCC. W swojej ofercie posiadamy m.in. zielony chlor i ług sodowy, który produkowany jest w oparciu o przyjazną dla środowiska technologię membranową. Co istotne, energia zużywana w procesie ich produkcji jest zielona, ponieważ ma pokrycie w gwarancjach pochodzenia z OZE.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Jak gwałtownie rosnące ceny gazu ziemnego oraz ewentualne problemy z jego fizyczną dostępnością wpływają bądź mogą wpłynąć w najbliższej przyszłości na wyniki finansowe spółki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Produkcja PCC Rokita w niewielkim stopniu opiera się na gazie. Liczbowo, roczne zakupy gazu nie stanowią nawet 1% ogólnych zakupów Spółki. Oczywiście, pomimo tego że elektrownie w Polsce pracują głównie na węglu, ceny gazu również wpływają na cenę energii elektrycznej z sieci, choć w mniejszym stopniu niż w Europie.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Jakie przewiduje Pan zagrożenia w przyszłości i w jaki sposób planujecie sobie z nimi radzić?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Zagrożeń upatrujemy głównie w pogłębieniu kryzysu energetycznego i idącym w ślad za tym pogorszeniem się sytuacji gospodarczej. Ceny energii są już dzisiaj horrendalne. Popyt na poliole w gospodarce europejskiej zauważalnie spadł, szczególnie jeśli chodzi o poliole dla meblarstwa i budownictwa. Trudno oszacować, jak tutaj sytuacja dalej będzie się rozwijać.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jakim stopniu Wasz biznes jest wrażliwy na podwyżki stóp procentowych?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Podwyżki stóp procentowych generalnie wpływają na finansowanie oparte o zmienną stopę procentową. Większość finansowania długoterminowego PCC Rokita oparta jest jednak na stałej stopie procentowej, bądź zabezpieczona transakcjami IRS (Swap stopy procentowej). Na koniec czerwca 2022 było to blisko 90% zadłużenia długoterminowego Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Karuzela kursowa trwa, jak duże ryzyko stanowią takie wahania kursów walut dla spółki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Faktycznie dużą część przychodów realizujemy w walutach obcych. Surowce także kupujemy na rynkach zagranicznych, płacimy za nie głównie w EUR i USD. Jednak w ostatnich latach nasze przychody uzależnione bezpośrednio lub pośrednio od kursów walut przeważały nad kosztami zależnymi od walut obcych. Z tego powodu osłabienie złotówki umiarkowanie pozytywnie wpływa na wyniki Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda kwestia zdolności produkcyjnych, na ile spółka wykorzystuje potencjał swoich instalacji?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W segmencie Chloropochodnych wykorzystanie zdolności produkcyjnych elektrolizy średnio w ostatnich okresach wynosiło ponad 95%. Z kolei w obszarze polioli, jak wspomniałem wcześniej, w czerwcu br. pierwszy raz od wielu miesięcy odnotowaliśmy niewykorzystane moce produkcyjne.

Obrazek użytkownika Anonim
JJ

Czy wojna w Ukrainie wpływa jakoś istotnie negatywnie na Waszą działalność? Np. odnotowujecie zatory płatnicze?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Na chwilę obecną nie odczuwamy istotnych problemów operacyjnych powodowanych sytuacją w Ukrainie. Jeśli chodzi o płynność finansową, to zarówno PCC Rokita, jak i spółki z Grupy, dysponują pełną płynnością. Wprowadzony przez nas system ubezpieczenia i monitorowania płatności sprawdził się w dobie pandemii. Sprawdza się również teraz.

Obrazek użytkownika Anonim
Mat

Poliole nieco Wam „przysiadły”. Jesteście przygotowani na sytuację, że ceny energii zaczną wykańczać również Chloropochodne?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Kluczowa dla nas jest dywersyfikacja działalności. Dzięki niej wyniki Spółki są w mniejszym stopniu podatne na zmiany trendów czy dekoniunkturę. Jeżeli chodzi o wpływ cen energii na rentowność segmentu Chloropochodnych, to są one oczywiście kluczowym wyzwaniem. Musimy starać się przekładać podwyżki kosztów na ceny naszych produktów.
Oczywiście dziś, przy tylu pojawiających się zmiennych, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ukształtują się trendy rynkowe, jednak działamy mocno proaktywnie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co ze śniętymi rybami w Odrze? Jak wy się macie do tego?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jak Państwo wiedzą, nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi na temat przyczyn sytuacji w Odrze. Z doniesień medialnych wszyscy wiemy, że pierwsze śnięte ryby zaczęły się pojawiać relatywnie wysoko w biegu Odry tj. w okolicy Oławy i Kanału Gliwickiego. To jest odpowiednio ok. 70 km i prawie 200 km przed naszym zakładem. To stamtąd w naszym kierunku płynie rzeka. Dopiero potem sukcesywnie wraz nurtem rzeki i odpowiednim upływem czasu zjawisko zaczęło się pojawiać dalej.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian B.

- w jakiej skali obserwowany jest wzrost kosztów inwestycyjnych PCC BD

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Odnośnie kosztów, to już teraz zauważamy pewien ich wzrost. Pamiętajmy jednak, że koszty inwestycji szacowane były w zupełnie odmiennych realiach, przy niższych cenach materiałów i usług. To jest dla nas jednak bardzo ważna inwestycja i jest ona jak najbardziej w toku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę o update w temacie inwestycji prowadzonej przez PCC BD. Czy w związku z obecną sytuacją spodziewacie się zmian w jej realizacji, wzrostu jej kosztów, opóźnień?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Odnośnie kosztów wypowiedziałem się wcześniej, natomiast co do update, to w pierwszym półroczu spółka PCC BD prowadziła prace przygotowawcze do projektu. W trakcie przygotowywania jest projekt bazowy, którego następstwem będzie projekt wykonawczy inwestycji. Jeśli chodzi o termin realizacji, to w dalszym ciągu szacujemy go na połowę 2026 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę też o kilka słów w temacie innych, aktualnych inwestycji PCC Rokita?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Oprócz inwestycji prowadzonej przez spółkę PCC BD, analizujemy także potencjalne kierunki rozwoju w zakresie projektów energetycznych. W tej kwestii nie wykluczamy inwestycji we własne źródła energii odnawialnej, farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe.

 

Już na ten moment możemy mówić o wymiernych sukcesach w poprawie naszej efektywności energetycznej. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę kotłowni wodorowo-gazowej, produkującej parę technologiczną na potrzeby własne. Dzięki niej możliwe jest odzyskiwania energii cieplnej ze spalin.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateusz

Czy Pan osobiście posiada akcje spółki ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tak, obaj Członkowie Zarządu są akcjonariuszami Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Czego można spodziewać się po spółce w najbliższej przyszłości?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Przede wszystkim staramy się robić swoje, ale jednocześnie musimy reagować na obecną sytuację. Kontynuujemy inwestycje. Celem zasadniczym inwestycji jest zwiększanie wolumenu wytwarzanych wyrobów
Równolegle rozważamy kolejne inwestycje w rozbudowę instalacji, mam tu na myśli elektrolizę, choć nie tylko. Analizujemy również inwestycje związane ze środowiskiem, głównie te dotyczące projektów energetycznych. Potencjalne plany mogły by obejmować budowę własnych źródeł energii odnawialnej, farm fotowoltaicznych czy też farm wiatrowych. Będziemy dążyć do osiągnięcia w 2050 r. neutralności klimatycznej.
Jednocześnie stale wzbogacamy nasze portfolio o kolejne, specjalistyczne i wysokomarżowe produkty. Takimi produktami może pochwalić się segment Poliuretany, ale też i Inna działalność chemiczna. Celem jest zwiększanie udział produktów specjalistycznych w sprzedaży.
Ostatnie lata stwarzały nam, jak i całemu rynkowi, skrajnie dynamicznie zmieniające się warunki dla prowadzenia biznesu. Poradziliśmy sobie w tych trudnych czasach, czego dowodem są osiągane rezultaty.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo w czacie i wszystkie zadane pytania. Jeśli pojawią się kolejne, to serdecznie zapraszam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich pod adresem: https://pcc.rokita.pl/relacje-inwestorskie/ lub przez e-mail: ir.rokita[at]pcc[dot]eu.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.