Ambra, mimo trudnego rynku, prezentuje dobre wyniki finansowe i przygotowuje się na kolejne niełatwe półrocze
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
14 wrz 2023, 12:25

Ambra, mimo trudnego rynku, prezentuje dobre wyniki finansowe i przygotowuje się na kolejne niełatwe półrocze

Grupa Ambra, mimo niekorzystnego pod względem gospodarczym okresu, prezentuje dobre wyniki finansowe na koniec roku obrotowego 2022/2023. Zarząd przedstawia powody poprawy przychodów i wzrostów powyżej średniej rynkowej oraz przygotowuje się na kolejne pełne wyzwań półrocze.

Sprzedaż grupy w roku obrotowym 2022/2023 (lipiec 2022 – czerwiec 2023) wzrosła o 12,9% w porównaniu do poprzedniego roku i jest to wyniki przewyższający dynamikę wzrostu rynku. Zysk operacyjny powiększył się do 99,8 mln zł, czyli o 16% rdr. a zysk netto zwiększył się o 18,7% do 61,5 mln zł. Spółka postanowiła też wypłacić dywidendę w wysokości 1,10 zł na akcję, czyli o 10% wyższą od zeszłorocznej.

Długoterminowa strategia z dużym wpływem na dobre wyniki za 2022/2023 r.

Zarząd Ambry koncentruje się od lat na dwóch najważniejszych filarach strategii. Pierwszym z nich jest koncentracja na wartości biznesu, co oznacza wybór takich rynków i segmentów, które zorientowane są na wysoką wartość przypisywaną im przez konsumentów.

„Napoje alkoholowe, w szczególności wina to sfera aspiracji, to sfera też emocji i wiąże się również z trendami rozwojowymi naszych społeczeństw. Chcemy te trendy rozpoznawać, chcemy poszukiwać w szczególności tych sfer, w których wartość tych segmentów jest wysoka i być kompetentnym w rozpoznawaniu zmieniających się oczekiwań oraz być nowatorem w tworzeniu propozycji dla konsumentów” - wyjaśnia Rober Ogór, prezes zarządu Grupy Ambra.

Drugim filarem działalności Ambry jest zorientowanie na trwałość, która pozwala na generowanie dobrych wyników w perspektywie długoterminowej. Chodzi tu przede wszystkim o budowę przywiązania konsumentów do marek własnych.

„Te działania, które kreują nasze produkty są obliczone na to, by klienci mieli powód przywiązania do tych produktów. Z tego przywiązania z czasem powstaje to, co nazywamy marką, która jest symbolem trwałości wartości biznesu. Nasze główne marki są szeroko znane, czyli na przestrzeni ostatnich 30 lat ta praca, zorientowana na budowę dobrych propozycji, przynosiła nam niezłe efekty. Te właśnie aktywa rynkowe, czyli właśnie marki wyrażające trwałe relacje z konsumentami, rozwijają się dobrze” – dodaje Robert Ogór.

Marki Ambra

Ok. 60% przychodów grupy dziś pochodzi z głównych, najbardziej wartościowych marek i udział ten stale rośnie. O tym mówi też średnia wzrostu przychodów, które w ostatnich latach rosły w tempie 8,7% rocznie.

Takie podejście do biznesu dało szczególnie dobry efekt w ostatnim roku obrotowym, który był ciężki pod wieloma względami. Inflacja i wzrost kosztów, oraz ograniczanie spożycia napojów alkoholowych dały się odczuć na całym rynku.

„Realizacja strategii to takie DNA naszej firmy – w minionym roku odbył się szczególny test tej wartości. Znaleźliśmy się, jak cała gospodarka i wiele branż, cały nieomalże biznes, w obliczu niezwykle silnej presji kosztowej. Trudnością i tą sytuacją szczególnego testu było to, że tak duża i szeroka inflacja spowodowała ograniczenie budżetów domowych” - mówi prezes.

Taka sytuacja stworzyła swoisty test przez, które produkty musiały przejść. Wiadomo było że musiała spaść konsumpcja. Jednak w przypadku Ambry, cały wyniki finansowy za miniony rok obrotowy pokazuje wzrost przychodów o 12,9% przy spadającym jednak wolumenie sprzedaży ok. 2,5%.

„W tym samym czasie rynki również ilościowo spadały, czyli kurczył się, tak jak przewidywaliśmy, potencjał dokonywania zakupów przez konsumentów, również napojów alkoholowych, w tym win, a rynki rosły jedynie jako efekt koniecznych podwyżek cen. Czyli konsumenci godzili się na większe w sumie wydatki jednocześnie ograniczając swoje zakupy” - wyjaśnia Robert Ogór.

„Nie wiedzieliśmy jak w tym procesie spiszą się nasze produkty i marki. Okazało się, że nasze wieloletnie starania związane z jakością, związane z jakością przyniosły nadspodziewanie dobre efekty. W zasadzie wzrost przychodów ze sprzedaży rozłożył się dosyć równomiernie na główne kategorie produktów” - dodaje.

Wskaźniki finansowe Ambra

Najważniejszym aspektem wyników wskazanym przez zarząd był, nie tyle wzrost sprzedaży, co wzrost udziału w swoich segmentach poszczególnych produktów.

„Temu w zasadzie zawdzięczamy fakt, że spadek przychodów był mniejszy niż ten, który zanotowały rynki, w których działamy. W związku z tym spadek sprzedaży ilościowej mógł być niższy niż na rynkach, a jako efekt podwyżek cen nasze przychody rosły bardziej niż tego mogliśmy nawet oczekiwać. Przy dobrych efektach zarządzania kosztami, pozwoliło nam na przeniesienie wystarczającej części tego wyniku na zysk operacyjny, który osiągnął niemal 100 mln zł, więc na pewno wszyscy możemy z dużą satysfakcją popatrzeć na ten rok próby.” - kończy prezes.

Perspektywy Grupy Ambra na kolejny rok obrotowy

Następny okres, przed którym stoi Ambra, także może okazać się trudnym. Zarząd spodziewa się dalszego wzrostu kosztów, gdyż nie doszło całkowitego „odprężenia” na rynku i presja na wzrost dalej jest. Ponadto zarząd spodziewa się dalszego ochładzania nastrojów konsumenckich. Przeciwstawia temu zdywersyfikowaną ofertę i kontynuuje inwestycje.

„Tak jak już powiedzieliśmy test rynkowy i wartości marek jako tych najważniejszych aktywów został zdany, więc pozytywnie i optymistycznie patrzymy w przyszłość” - mówi Piotr Kaźmierczak, wiceprezes Grupy Ambra.

„Oczywiście nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować czasu i głębokości spowolnienia jeśli chodzi o zakupy konsumenckie tym niemniej widać, że nasze portfolio marek, jakość i wartość zdecydowanie się obroniła i wszystkie dotychczasowe obserwacje wskazują na to, że portfel marek performuje lepiej niż rynek. (…) Do tego dochodzi duże zdywersyfikowanie portfolia, stąd też uważamy, że należy się spodziewać się wyników nie gorszych niż oczekiwania rynkowe, a mam nadzieję, że lepszych” - dodaje.

Ambra odpowiada na sytuację rynkową inwestycjami. Zwiększa je. Wydatki inwestycyjne dotychczas na poziomie 27 mln zł mają, według założeń zarządu, rosnąć w tempie zbliżonym do inflacji, a ich rozłożenie w czasie zależy od dostępności mocy produkcyjnych u dostawców Ambry.

„Trend stopniowego wzrostu wydatków inwestycyjnych na pewno będzie widoczny” - podsumowuje Kaźmierczak.

Zobacz także: Ambra, wyniki finansowe, dywidendy, notowania, rekomendacje w Strefie Inwestorów 

Zobacz także: Ambra wypłaci 15. rok z rzędu ponownie wyższą dywidendę

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.