4 producentów gier ogłosiło wypłatę dywidendy. Kolejne 6 spółek gamingowych także może podzielić się zyskiem
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
02 maj 2022, 07:00

4 producentów gier ogłosiło wypłatę dywidendy. Kolejne 6 spółek gamingowych także może podzielić się zyskiem

Od kilku lat zwiększa się systematycznie grono spółek dywidendowych wywodzących się z sektora producentów gier. W tym roku pierwsza spółka, Movie Games już podzieliła się zyskiem. Następne 4 spółki gamingowe ogłosiły chęć wypłaty dywidendy, a kolejne 6 może taką decyzję jeszcze podjąć.

Coraz liczniejsze grono spółek gamingowych, które chcą wypłacić dywidendę bardzo dobrze świadczy o prawidłowym rozwoju tego sektora. To już nie są tylko spółki postrzegane wyłącznie jako wzrostowe z nieregularnymi przychodami, ale coraz częściej są to firmy potrafiące generować regularnie zyski i chcące się nim dzielić.

Zobacz także: 10 spółek, których dywidenda przekracza 10%. Najwyższe dywidendy z GPW w 2022

4 spółki gamingowe z rekomendacją wypłaty dywidendy

Najszybciej dywidendę zamierza wypłacić Ten Square Games #TEN Spółka ogłosiła przekazanie inwestorom dywidendy w takiej samej wysokości, co zeszłoroczna wypłata – 10 zł na akcję. Wcześniejsze wypłaty były skromniejsze – po 3,78 zł na akcję w z zysków za 2018 i 2019 r.

W tym roku inwestorzy posiadający akcje Ten Square Games na koniec sesji w dniu 31 maja otrzymają prawo do wypłaty dywidendy. Propozycja wypłaty 10 zł na akcję przekłada się na stopę dywidendy w wysokości ok. 6,5%

Wypłatę zysku ogłosił też Creepy Jar #CRJ. Jest to pierwsza dywidenda w historii spółki. Inwestorzy otrzymają 21,50 zł na akcję. Wypłata zostanie podzielona między akcjonariuszy posiadających akcje Creepy Jar po sesji w dniu 17 czerwca. Stopa dywidendy przy obecnym kursie wynosi 3,2%

Pierwszą dywidendę po debiucie na giełdzie wypłaci Big Cheese Studio #BCS. Inwestorzy mają otrzymać 1,94 zł na akcję, co przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 4,9%. Spółka już w zeszłym roku na debiucie ogłosiła, że zamierza dzielić nadwyżkami finansowymi:

„W przyszłości Emitent zamierza przeznaczać na dywidendę do 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie dwa warunki: - planowane wpływy ze sprzedaży gier Emitenta w roku, w którym zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy, są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w tym samym roku; - po wypłacie dywidendy, na rachunku Emitenta pozostanie minimum 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) gotówki.” - podano w prospekcie emisyjnym.

Spółka Big Cheese Studio przed debiutem wypłaciła zyski dwukrotnie: w latach 2020 i 2021.

Niedawno wypłatę dywidendy ogłosił BoomBit #BBT. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 0,79 zł na akcję. Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet tej dywidendy w październiku w wysokości 0,24 zł na akcję, więc do wypłaty pozostaje jeszcze 0,55 zł. Mimo to stopa dywidendy nie jest mała i wynosi 3,7%.

6 producentów gier, którzy także mogą ogłosić wypłatę dywidendy w 2022 r.

W zeszłym roku zyskiem podzieliło się jeszcze 7 spółek, z których większość także może i tym razem ogłosić rekomendację wypłaty dywidendy.

Najdłuższą historię dywidendową ma PlayWay #PLW. Spółka wypłaca regularnie zyski od 2018 r. Jeśli by i w tym roku zdecydowała się na wypłatę podobnej wysokości co w 2021 r. to inwestorzy otrzymaliby dywidendę o stopie dywidendy zbliżonej do 5%. W piątek po sesji spółka opublikowała wyniki finansowe za 2021 rok. Na poziomie jednostkowym PlayWay zarobił 126 mln zł i jak to było zawsze w poprzednich latach tyle środków zostanie przeznaczonych na dywidendę. Przy obecnym kursie akcji daje to stopę dywidendy na poziomie około 7.5%.

Zobacz także: Car Mechanic Simulator i House Flipper wciąż napędzają wyniki PlayWay. Zysk netto Grupy w 2021 roku wyniósł prawie 150 mln zł

Regularnie zyskiem od 3 lat dzieli się Ultimate Games #ULG. W zeszłym roku dywidenda była rekordowa i wyniosła 2 zł na akcję. W tym roku inwestorzy mogą już nie otrzymać tak wysokiej wypłaty, z uwagi na powrót poziomu zysku netto do lat poprzednich.

Pierwszy raz podzieliły się zyskiem w 2021 r. spółki Games Operators #GOP, Gaming Factory #GIF, PCF Group #PCF oraz SimFabric #SIM. One także mogą zdecydować się na wypłatę zysku w tym roku. Wskazują na to ich wyniki finansowe.

W poprzednim roku inwestorzy otrzymali także dywidendę z CD Projekt. Jednak tym razem największa spółka gamingowa podała znacząco niższe wyniki finansowe za 2021 r. Biorąc to pod uwagę, i nieregularność wypłat w poprzednich latach, możemy założyć, że szanse na tegoroczną dywidendę są małe.

W tabeli poniżej zebraliśmy rekomendacje dywidendy spółek gamingowych oraz obliczyliśmy stopę dywidendy na podstawie aktualnego kursu. Dodaliśmy także spółki, które mogą jeszcze ogłosić dywidendę.
 

SpółkaDywidendaOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendy
Big Cheese Studio (BCS)1,94 zł 4,9%
BoomBit SA (BBT)0,55 zł 3,7%
Creepy Jar (CRJ)21,50 zł2022-06-173,2%
Ten Square Games (TEN)10,00 zł2022-05-316,5%
Playway (PLW)Decyzja jeszcze nie podjęta  
Ultimate Games (ULG)Decyzja jeszcze nie podjęta  
Games Operators (GOP)Decyzja jeszcze nie podjęta  
Gaming Factory (GIF)Decyzja jeszcze nie podjęta  
PCF Group (PCF)Decyzja jeszcze nie podjęta  
SimFabric (SIM)Decyzja jeszcze nie podjęta  


Zobacz także: Lista wypłat dywidend, artykuły, analizy w Strefie Inwestorów

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.