Czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita | StrefaInwestorow.pl

Czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za III kwartał 2021 roku oraz dalszych planach rozwoju.


Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 25 listopada 2021 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.


W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dzień dobry, witam Państwa na czacie inwestorskim. Zapraszam do śledzenia dyskusji i zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Na wstępie chciałbym pokrótce przypomnieć, czym zajmuje się PCC Rokita SA. Podstawowym obszarem naszej działalności operacyjnej jest produkcja i dystrybucja szerokiej gamy produktów i formulacji chemicznych. PCC Rokita SA wraz z blisko 30 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową PCC Rokita. Nasza działalność podzielona jest na 5 segmentów, przy czym trzy główne segmenty to Poliuretany, Chloropochodne oraz Inna działalność chemiczna. Od 2011 roku obecni jesteśmy na rynku regulowanym Catalyst jako emitent obligacji korporacyjnych. Od 2014 roku na tym samym rynku notowane są także nasze akcje.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Wyniki za trzy kwartały 2021 były rekordowe, skąd tak wysoki poziom?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

To był bardzo dobry okres. Wzrosty odnotowały wszystkie nasze segmenty produkcyjne. Szczególnie dobra sytuacja panowała na rynku poliuretanów.


Rekordowy poziom osiągnął skonsolidowany zysk EBITDA, wyniósł około 437 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż EBITDA Grupy za trzy kwartały roku 2020. Podobnie skonsolidowany zysk netto, był najwyższy w naszej historii. 236 mln zł za trzy kwartały 2021 r. to wynik blisko trzykrotnie wyższy od tego z analogicznego okresu ubiegłego roku. Jeśli chodzi o sam trzeci kwartał, to również odnotowaliśmy poprawę rok do roku. Tu zysk EBITDA Grupy wzrósł o 83%, a skonsolidowany zysk netto był wyższy o blisko 162%.


Dobre wyniki to głównie rekordowe rezultaty segmentu Poliuretany i Inna Działalność Chemiczna. Oczywistym wsparciem były również poprawiające się wyniki segmentu Chloropochodne.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Proszę o update dla planowanych/analizowanych projektów energetycznych Spółki

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W dalszym ciągu analizujemy potencjalne kierunki rozwoju w obszarze zabezpieczenia naszych potrzeb energetycznych w kolejnych latach. Rozważamy m.in. możliwość przebudowy posiadanych kotłów rusztowych z paliwa węglowego na gazowe. Pracujemy także nad inwestycjami we własne źródła energii odnawialnej, takie jak farma fotowoltaiczna czy wiatrowa.
W sposób ciągły trwają prace w zakresie ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną. Decyzje jednak jeszcze przed nami.
W 3 kwartale br. zakończyliśmy prace projektowe związane z budową kotłowni wodorowo-gazowej, produkującej parę technologiczną na potrzeby spółki. Prowadziliśmy również prace związane z budową nowego przyłącza gazu do spółki i ww. kotłowni. Obydwie inwestycje mają zostać oddane do użytku w 2022 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy są plany na kolejne emisje obligacji?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Na ten moment nie mamy czynnego prospektu i tym samym brak jest podstaw do szybkiej emisji obligacji.
Naturalnie przed decyzjami o ewentualnych nowych emisjach zawsze analizujemy aktualne potrzeby spółki, sytuację rynkową oraz inne dostępne źródła finansowania.

Obrazek użytkownika Skimixa
Skimixa

Czy jeśli wyniki za 2021 będą rekordowe w historii Firmy ,to dywidenda też będzie rekordowa?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

PCC Rokita od wielu lat corocznie wypłaca dywidendę. Jej poziom wahał się w granicach od 60 do 100% wypracowanego zysku netto, a za rok 2020 było to niemal 75%. O podziale zysku decydują finalnie wyłącznie akcjonariusze. Można przypuszczać, patrząc na dotychczasową historię, że ewentualna dywidenda będzie dostosowana do sytuacji finansowej spółki, w szczególności planowanego poziomu inwestycji, bieżącej dynamiki jej rozwoju jak również poziomu płynności finansowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skąd tak bardzo dobre wyniki na poliolach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Rzeczywiście wyniki segmentu za trzy kwartały były rekordowe. Wynik EBITDA segmentu wzrósł aż ponad czterokrotnie i osiągnął wartość ponad 280 mln zł.
Kluczowe było duże zapotrzebowanie na poliole polieterowe, utrzymujące się od końca trzeciego kwartału zeszłego roku. W ślad za tym rosły ceny polioli, co przekładało się na rekordowy wzrost marż.
Obecnie rentowność polioli utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, choć w trzecim kwartale miały miejsce jej spadki. Zauważalne jest również nieznaczne osłabienie popytu na poliole, w szczególności w Europie Zachodniej. Mimo tego wolumen sprzedaży jest jednak wciąż wysoki i prawdopodobnie taki utrzyma się do końca roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wyglądają ceny polioli w całym 2021 roku? Jak aktualnie wygląda wpływ cen polioli na rentowność?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jeśli chodzi o ceny polioli, to okres 9 miesięcy tego roku był dość zmienny, choć generalnie ceny były rekordowo wysokie. Zatem kilka słów celem podsumowania.
Od stycznia do maja podwyżki były wyższe niż zmiany cen surowców i były silnie powiązane z brakiem polioli na rynku, a nie z przenoszeniem rosnących cen surowców na produkt. Od czerwca sytuacja na rynku polioli ulegała stopniowej zmianie. Wzrastała dostępność polioli polieterowych, odnotowano spadki cen produktów i jednocześnie podwyżki cen kluczowych surowców. Dodatkowo konkurencja wróciła do produkcji w pełnym wymiarze. Równolegle odnotowano słaby popyt w meblarstwie wynikający z sezonu wakacyjnego. Ta sytuacja doprowadziła do spadków cen polioli, w tym polioli masowych do pianek standardowych. Z kolei ceny większości polioli specjalistycznych nie uległy zmianie.
W trzecim kwartale na spadki cen nałożyły się podwyżki propylenu, zarówno w lipcu jak i sierpniu tego roku, co w efekcie podniosło koszty głównego surowca do polioli. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo tej sytuacji rentowność wciąż pozostaje na relatywnie wysokim poziomie.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (BDM)

Jak obecnie kształtują się ceny polioli? Czy dalej są na ponadprzeciętnych poziomach po spadku popytu z meblarstwa?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Rentowność polioli osiągnęła w tym roku historycznie najwyższy poziom. Obecnie również utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, pomimo pewnych jej spadków odnotowywanych w trzecim kwartale.
Spadek popytu w meblarstwie wynikający z sezonu wakacyjnego nie wpłynął znacząco na segment Poliuretany, ponieważ nasze poliole masowe do pianek standardowych ważą w małym stopniu w portfelu produktowym spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda sytuacja w chloroalkaliach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tu także odnotowaliśmy wzrosty m.in. dzięki intensyfikacji sprzedaży, jak i wyższemu wolumenowi sprzedaży. Zysk EBITDA zwiększył się o ponad 6% w stosunku do trzech kwartałów 2020 roku. Co ważne, wzrost wyników segmentu był możliwy pomimo dalszych spadków cen alkaliów.
Obecnie jednak widzimy istotny wzrost cen chloroalkaliów, w szczególności sody kaustycznej. Tendencja ta może się utrzymać również w najbliższym czasie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda kwestia ryzyka walutowego w PCC Rokita, biorąc pod uwagę istotne osłabienie się PLN wobec USD i EUR?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Duża część przychodów PCC Rokita realizowana jest w walutach obcych. Z drugiej strony Grupa dokonuje zakupów materiałów do produkcji na rynkach zagranicznych, za które płaci w walutach obcych, głównie EUR i USD. Jednocześnie w ostatnich latach przychody uzależnione od kursów walut przeważały nad kosztami zależnymi od walut obcych. Tym samym, wahania kursowe walut w dużej mierze kompensują się, jednak z pewnym odchyleniem w stronę przewagi przychodów nad kosztami w walutach obcych.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej

Dużo dzieje się na rynku surowców. Czy spółka dostrzega problemy z ich dostępnością?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Minione trzy kwartały były wyjątkowo niestabilne. Problemy występowały zarówno po stronie surowców ropopochodnych, jak i tych pochodzenia roślinnego czy węglowego. Szybkie reakcje na zmiany, elastyczność i dywersyfikacja źródeł dostaw pozwoliła spółce pomyślnie przebrnąć przez ten trudny okres.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ile spółka zużywa energii elektrycznej w ciągu roku? Ile z tego wytwarza samodzielnie? Jak zamierza poradzić sobie z drożejącą energią elektryczną?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

PCC Rokita kupuje energię od zewnętrznych dostawców oraz realizuje zakupy na Towarowej Giełdzie Energii. Dodatkowo mamy możliwości nabywania energii na wolnym rynku.
Energię na bazie kontraktów na tegoroczne potrzeby kupowaliśmy w trakcie około 2 lat poprzedzających ten okres. Produkcja własna energii elektrycznej stanowiła 21% całkowitego zużycia spółki.
W związku z aktualną sytuacją na rynku energii nie możemy wykluczyć przyszłych inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych w ramach własnej produkcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak sytuacja na rynku energii elektrycznej może wpływać na waszą sytuację?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Ceny energii elektrycznej mają przede wszystkim wpływ na wyniki segmentu Chloropochodne. Niespotykane dotąd wzrosty ceny energii są bezpośrednio związane z gwałtownym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, które w ostatnim czasie dochodziły nawet do poziomu 66 euro/EUA. Z drugiej jednak strony widzimy, że klienci zaczynają akceptować coraz wyższe ceny na nasze energochłonne produkty.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (BDM)

Czy spółka dalej stosuje politykę zabezpieczania cen e.e. z ok. 2 letnim wyprzedzeniem Czy to oznacza, że w P&L będą w 4Q’21-1Q’22 widoczne relatywnie niskie ceny energii zakupionej w dołku covidowym?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Energię na bazie kontraktów, zużywaną do procesów w tym roku, Spółka zakupywała w trakcie około 2 lat poprzedzających ten okres. Faktycznie w dalszym ciągu kontynuujemy politykę zakupu energii elektrycznej z wyprzedzeniem. Jednak należy zaznaczyć, iż stopień pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną na kolejne okresy jest zróżnicowany. Decyzje o zamówieniu określonej ilości energii elektrycznej podejmujemy w zależności od aktualnej sytuacji na rynku energii. Część energii elektrycznej pochodzi z produkcji własnej PCC Rokita.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki wpływ na sytuację fundamentalną spółki będzie miał trend odgórnego ograniczania emisji co2? W jakim stopniu wpłynąć to może na stałe na wzrost kosztów?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Oczywiście analizujemy potencjalny wpływ zagadnień związanych z ochroną klimatu na działalności nie tylko naszej Grupy, ale i całej branży chemicznej. Stąd też, tak jak już wspomniałem, nie możemy wykluczyć inwestycji we własne źródła energii, zmniejszające ślad węglowy. Inwestycje w odnawialne źródła energii są naturalnym kierunkiem. Interesuje nas zarówno fotowoltaika jak i farmy wiatrowe. Intensywnie nad tym pracujemy.
Równocześnie trwają analizy dotyczące projektów efektywnościowo-energetycznych. Celem tych projektów jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną.
Aktualnie trwają końcowe prace montażowe związane z budową kotłowni wodorowo-gazowej, produkującej parę technologiczną na potrzeby spółki. Prowadzono były też prace związane z budową nowego przyłącza gazu do spółki i ww. kotłowni.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wygląda rozwój sprzedaży produktów z nowej instalacji fosforanów i fosforynów? Jakie kierunki rozwoju planujecie jeśli chodzi o segment Inna Działalność Chemiczna?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W drugiej połowie ubiegłego roku ruszyła linia pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów. Obecnie wykorzystywana jest już większość jej nominalnego potencjału. Linia umożliwia potwierdzenie kilkunastu nowatorskich technologii. Dzięki temu produkty tego segmentu charakteryzują się coraz lepszą jakością i są wytwarzane w sposób coraz bardziej ekologiczny i ekonomiczny. W dalszym ciągu pracujemy nad optymalizacją procesów i usunięciem wąskich gardeł. Stąd też nie wykluczamy możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych tej instalacji nawet ponad pierwotnie planowany potencjał. Nie wykluczamy również dalszych inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co się dzieje w segmencie inna działalność chemiczna i jakie są dla niego plany?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Aktualnie w segmencie Inna działalność chemiczna odnotowywany jest wysoki poziom zamówień i rekordowy poziom cen produktów. Jednocześnie warto wspomnieć, iż zauważalny jest wzrost cen kluczowych dla segmentu surowców, przy czym wzrost ten jest wciąż niższy niż wzrost cen produktów.

Obrazek użytkownika Anonim
EZ

Jak oceniacie sytuację w poliolach i co się może tutaj dziać w najbliższych kwartałach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Aktualnie zauważalne jest nieznaczne wyhamowanie sprzedaży w segmencie Poliuretany. Jednocześnie poziom sprzedaży jest wciąż wysoki i prawdopodobnie trend ten może utrzymać się do końca roku. Marże wciąż pozostają na relatywnie wysokim poziomie. Obecnie są jednak odnotowywane spadki marż, co prawdopodobnie może być kontynuowane w najbliższym czasie.

Obrazek użytkownika Anonim
EZ

Czy zapotrzebowania na chloroalkalia może jeszcze rosnąć w nadchodzących poszczególne grupy produktów spółkimiesiącach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Można sądzić, że relatywnie dobry popyt na produkty segmentu Chloropochodne może potencjalnie utrzymać się w kolejnych miesiącach. Obecnie odnotowywany jest istotny wzrost cen chloroalkaliów, w szczególności sody kaustycznej. Ta tendencja może być kontynuowana również w najbliższym czasie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy są plany aby wykorzystywać wodór w innych celach niż produkcyjne?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W tej chwili trwają końcowe prace montażowe zabudowy kotłowni wodorowo-gazowej, produkującej parę technologiczną na potrzeby spółki o spodziewanej mocy 10,5 MW. Kotłownia może być opalana nadmiarowym wodorem wyprodukowanym w ramach segmentu Chloropochodne. Ponadto paliwem opałowym może być mieszanina wodoru oraz gazu ziemnego, jak również sam gaz ziemny. Inwestycja ta powinna zostać oddana do użytku w 2022 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (BDM)

Czy zarząd dostrzega możliwość komercyjnej sprzedaży wodoru z elektrolizy?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Abstrahując od przeznaczenia części wodoru na wspomnianą kotłownię wodorowo-gazową, aktualnie spółka sprzedaje część wodoru do PCC MCAA, czyli spółki spoza Grupy PCC Rokita. Głównym konsumentem wodoru w ramach Grupy jest instalacja do produkcji sody kaustycznej oraz dwie instalacje syntezy kwasu solnego.

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

Spółka poinformowała o możliwości zwiększenia dostaw tlenku etylenu. Czy umowa weszła już w życie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Faktycznie została zawarta umowa o współpracy z PCC EXOL, przewidująca zwiększone dostawy tlenku etylenu. Trzeba pamiętać, że jest ona ściśle powiązana z umową dostawy tlenku zawartą przez PCC EXOL z PKN Orlen. Wejście w życie naszej umowy jest uwarunkowane wejściem w życie umowy PCC EXOL z PKN Orlen. Z kolei zapisy tej umowy będą aktywne po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą PCC EXOL zgody na realizację określonych inwestycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak mocno ostatnie oraz ewentualne kolejne podwyżki stóp procentowych wpływają na biznes PCR?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Podwyżki wpłyną na nasze finansowanie krótkoterminowe oparte o zmienną stopę procentową. Natomiast w przypadku naszego finansowania długoterminowego, część tego finansowania została zabezpieczona przed ryzykiem zmiany stopy procentowej poprzez zawarcie transakcji IRS. Ponadto około 30% zadłużenia długoterminowego Grupy obecnie stanowią obligacje ze stałym oprocentowaniem oraz około 50% stanowią kredyty i pożyczki zawarte na stałej stopie procentowej. Oznacza to, że wszelkie podwyżki stóp wpłyną na nasze finansowanie krótkoterminowe i mniejszą część długoterminowego, które jest oparte o zmienną stopę procentową.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy wyniki 3q są dobrym prognostykiem dla kolejnego kwartału?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Spółka nie publikuje prognoz wyników, stąd też nie wypowiada się w temacie wyników za cały rok 2021. Natomiast warto zauważyć, że przychody, zysk EBIDTA i zysk netto właśnie po tych 3 kwartałach br. są lepsze niż wyniki na zakończenie 2020 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jesteście zadowoleni z wyników osiągniętych dotychczas w 2021 roku?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni :) A jeśli chodzi o samo uzasadnienie, to starałem się je przedstawić powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Coraz więcej mówi się o „zielonych produktach”. Co spółka robi w tym zakresie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów, otrzymujemy wiele zapytań rynkowych dotyczących zielonej chemii. I dlatego właśnie w naszym portfolio rozwijamy produkty z linii GreenLine. Na ten moment stanowią one już ok. 25% liczby wszystkich produktów oferowanych przez Grupę PCC. Tworząc produkty z tej linii, analizujemy nie tylko wpływ ich produkcji na środowisko, ale również uwzględniamy aspekty ich cyklu życia. Przykładem mogą być produkty o wysokiej biodegradowalności, wysokim indeksie pochodzenia naturalnego i niskiej emisji CO2. Produkujemy m.in. chlor i ług sodowy GreenLine, których proces produkcji oparty jest na technologii membranowej, obecnie najnowocześniejszej na świecie. Ponadto energia zużywana w procesie ich produkcji ma pokrycie w gwarancjach pochodzenia energii z OZE.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak może wyglądać sytuacja w poszczególnych segmentach PCC Rokita w najbliższym czasie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Aktualnie zauważalne jest nieznaczne wyhamowanie sprzedaży w segmencie Poliuretany, przy czym poziom sprzedaży jest wciąż wysoki i prawdopodobnie trend ten może utrzymać się do końca roku. Obecnie odnotowywane są również spadki marż, co prawdopodobnie może być kontynuowane w najbliższym czasie. Niemniej jednak, marże wciąż pozostają na relatywnie wysokim poziomie.


W segmencie Chloropochodne relatywnie dobry popyt na jego produkty może potencjalnie utrzymać się w kolejnych miesiącach. Wzrost wyników segmentu za III kwartały był możliwy pomimo dalszych spadków cen alkaliów. Natomiast obecnie odnotowywany jest istotny wzrost cen chloroalkaliów, w szczególności sody kaustycznej. Ta tendencja może być kontynuowana również w najbliższym czasie.


Z kolei w segmencie Inna Działalność Chemiczna, pomimo zauważalnego wzrostu cen surowców, wciąż niższego od wzrostu cen produktów, utrzymywany jest wysoki poziom zamówień, a same ceny są ciągle na rekordowych poziomach.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich pod adresem: https://pcc.rokita.pl/relacje-inwestorskie/ lub przez e-mail: ir.rokita[at]pcc[dot]eu.

Wiadomości odświeżane są co kilka sekund. Wiadomość można wysłać używając przycisku Wyślij lub po wciśnięciu klawiszy Ctrl + Enter

Zobacz także: