Develia SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Develia SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2022 12.07.2023 8.25% 21.07.2023, 13.10.2023** 0.40 zł
2021 20.05.2022 13.22% 31.05.2022 0.45 zł
2020 02.07.2021 5.10% 13.07.2021 0.17 zł
2019 16.09.2020 5.74% 02.10.2020 0.10 zł
2018 14.08.2019 10.31% 30.08.2019 0.27 zł
2018 14.08.2019 10.31% 30.08.2019 0.27 zł
2017 19.07.2018 9.72% 31.07.2018 0.24 zł
2016 21.07.2017 3.54% 08.08.2017 0.07 zł
2015 04.05.2016 8.07% 20.05.2016 0.18 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW