WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

82172.36
227.80
0.28%
2024-03-01
Poprzednia wartość: 
81944.56
Otwarcie: 
82468.19
Zasięg dzienny: 
82575.26
 - 
81549.10
Obrót: 
231.47 mld

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.