Polityka dywidendowa | StrefaInwestorow.pl

Polityka dywidendowa

Jest to deklaracja zarządu spółki, w której podają rekomendowany poziom dywidendy dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwykle przyjmowana jest wieloletnia polityka dywidend, która ma na celu zachęcić inwestorów do zainteresowania się spółką.

Z punktu widzenia inwestora, stabilna polityka dywidendowa jest bardzo ważna. Zmiany w polityce dywidend bardzo często mają znaczący wpływ na kurs, znacznie wyższy niż ogłoszenie niespodziewanej dywidendy.

Zobacz inne hasła w kategorii Dywidendy