Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zaczyna się szczyt BRICS w RPA: Dolar vs. Juan. Ambicje walutowej dominacji

Najnowsza narracja o ewentualnym upadku dolara i powstaniu alternatywnej waluty globalnej, rywalizującej z amerykańską walutą, jest jedynie kolejną iteracją historycznych dyskusji. W kontekście zbliżającego się spotkania przywódców krajów Brics - Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA - pojawiają się pytania o potencjalne ryzyko dla dominacji dolara jako światowej waluty rezerwowej oraz możliwość wprowadzenia alternatywnej waluty. Jednak Chandler wskazuje, że te szansą są minimalne, a nawet nieistniejące. Szczyt BRICS w Johannesburgu odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia.
Wyzwania rosyjskiej gospodarki w obliczu słabego rubla, drukowania pieniędzy oraz inflacji. Bankructwo Rosji wg eksperta

Przez ponad trzy dekady Marc Chandler zyskał ugruntowaną pozycję w dziedzinie eksperta globalnych rynków kapitałowych. Jego doświadczenie obejmuje rolę globalnego szefa strategii walutowej zarówno w HSBC, jak i w Brown Brothers Harriman. W 2018 roku dołączył do zespołu Bannockburn Global Forex jako dyrektor zarządzający i główny strateg rynkowy. Obecnie komentuje sprawy związane z BRICS.

Szczyt BRICS, czyli rozważania o ewolucji globalnej dominacji walutowej

Jak opisuje Fortune w artykule „How long will the dollar last as the world’s default currency? The BRICS nations are gathering in South Africa this August with it on the agenda", w sierpniu odbywa się spotkanie przywódców krajów BRICS – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz RPA. Odbędzie się dyskusja na temat tworzenia nowej waluty, która mogłaby stanowić potencjalne wyzwanie dla dominacji dolara na arenie międzynarodowej. Jak wiemy Putin będzie nieobecny, ponieważ obawia się zatrzymania i zastąpi go jego minister Ławrow. To raczej nie jest wymarzony początek.

20 światowych producentów gier z bardzo dobrymi prognozami analityków, w tym dwie spółki z GPW

Jednym z kluczowych wyzwań, które stoją przed ewentualną walutą BRICS, jest asymetria gospodarcza między tymi krajami oraz skomplikowana dynamika polityczna wewnętrzna w ramach grupy. Możliwość stworzenia nowej waluty w stylu euro, przyjętej przez kraje Unii Europejskiej, byłaby wymagająca i skomplikowana. Konieczne byłoby uzgodnienie mechanizmu kursu walutowego, rozwinięcie wydajnych systemów płatności oraz utworzenie dobrze uregulowanego, stabilnego i płynnego rynku finansowego. 

Jednak rozmowy o nowej walucie BRICS są tylko jednym aspektem zmian w globalnym ładzie walutowym. Eksperci podkreślają, że wartość debaty tkwi również w koordynacji politycznej, innowacjach finansowych oraz nowych formach współpracy finansowej. Szczyt BRICS, choć otwiera dyskusję o nowej walucie, może również wyznaczyć kierunek dla przyszłych zmian w strukturze globalnej dominacji walutowej.

Dokładnie 25 lat temu Rosja przestała spłacać swoje długi. Czy Moskwie znowu grozi bankructwo?

Wzloty i upadki narracji o upadku dolara

Chandler podkreśla, że Chiny i Indie bardziej interesują się umiędzynarodowieniem swoich walut niż tworzeniem zupełnie nowej globalnej waluty. Rosja, z kolei, musiała porzucić swoje ambicje w związku z inwazją na Ukrainę. Brazylia i RPA nie biorą aktywnego udziału w tych debatach. Sytuację rosyjskiej gospodarki przybliżam w artykule: „Wyzwania rosyjskiej gospodarki w obliczu słabego rubla, drukowania pieniędzy oraz inflacji. Bankructwo Rosji wg eksperta" .

Warto również zauważyć, że mimo powszechnej opinii, Chiny nie mają realnych zamiarów podważania dominacji dolara. Inicjatywy takie jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian Infrastructure Investment Bank) oraz projekt Belt Road prowadzone są w dolarach, a również Chiński Międzynarodowy Bank Inwestycji i Rozwoju akceptuje subskrypcje w dolarach.

Stagflacja w USA może być faktem. Sprawdzamy, które sektory na giełdzie radzą sobie najlepiej w takim środowisku

Chandler wskazuje, że jeśli Chiny miałyby realne zamiary wyzwać dolara, musiałoby to wiązać się z kilkoma kluczowymi krokami. Po pierwsze, chińska waluta - juan - musiałaby stać się pełni wymienialną i dostępną na rynkach międzynarodowych. Obecnie przepływy kapitałowe w Chinach są ściśle regulowane, a waluta nie jest łatwo dostępna poza kontynentem.

Po drugie, Chiny musiałyby stworzyć rozbudowany i przejrzysty rynek obligacji rządu centralnego, który konkurowałby z amerykańskimi obligacjami skarbowymi. Obecnie większość chińskiego długu publicznego znajduje się na poziomie regionalnym, a to ogranicza zdolność juana do konkurowania jako globalnej rezerwowej waluty.

Rubel upada, bo gospodarka Rosji coraz mocniej odczuwa nałożone na nią sankcje gospodarcze

Geopolityka vs. Ekonomia: co naprawdę decyduje o dominacji waluty?

Trzecim krokiem byłoby ułatwienie zagranicznym podmiotom emisji obligacji denominowanych w juanach. Chociaż istnieją już rynki zagranicznych obligacji w juanach, to ich obecność jest wciąż ograniczona głównie do chińskich przedsiębiorstw i rządów.

Wreszcie, zdaniem Chandlera, Chiny musiałyby wykorzystać swoje handlowe i inwestycyjne relacje do osiągnięcia celów geopolitycznych, aby realnie rywalizować z dominacją dolara. Niemniej jednak nawet taki krok nie zakończyłby prawdopodobnie dominacji dolara, który ma głębokie powiązania militarne z wieloma kluczowymi graczami na arenie międzynarodowej.

Eksperci ostrzegają, że mimo niedawnych zdarzeń takich jak obniżenie ratingu kredytowego Stanów Zjednoczonych, Chiny wciąż nie są realnym zagrożeniem dla pozycji dolara jako dominującej waluty światowej. Dla Pekinu ważniejsze wydaje się obecnie umacnianie swojej roli w systemie finansowym poprzez umiędzynarodowienie juana, niż rywalizacja z amerykańską walutą.

George Soros świętuje 93. urodziny. Wnioski z Alchemii Finansów

udostępnij:
0