Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

EBC kontynuuje cykl podwyżek stóp procentowych. Inflacja w strefie euro nadal utrzymuje się na wysokim poziomie

Europejski Bank Centralny w czwartek podniósł swoją główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego. Decyzja ta wywołała zainteresowanie, ponieważ Rezerwa Federalna jeszcze wczoraj ogłosiła pauzę w podnoszeniu kosztów finansowania zewnętrznego.


„Dot-plot” Fed: na horyzoncie są kolejne podwyżki stóp procentowych, pomimo chwilowej pauzy

Przez ostatni rok, po rozpoczęciu podwyżek stóp procentowych przez EBC, gospodarka strefy euro, obejmująca 20 krajów korzystających z jednej waluty, znalazła się w recesji. Jednak stopa inflacji nadal utrzymuje się na poziomie ponad 6%, daleko przekraczając cel EBC wynoszący 2%. W porównaniu, w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi obecnie 4%.

„Inflacja się obniża, ale według projekcji zbyt długo pozostanie za wysoka. Rada Prezesów jest zdecydowana zapewnić, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych” - czytamy w komunikacie EBC.

Inflacja w usługach i wzrost płac napędzają podwyżki stóp procentowych w Europie

Prezes Christine Lagarde planuje niedługo zorganizować konferencję prasową, aby wyjaśnić kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych.

„Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,00%, 4,25% oraz 3,50%, ze skutkiem od 21 czerwca 2023” - napisano w komunikacie EBC.

FED utrzymał stopy procentowe bez zmian. Ważne posiedzenie banku centralnego USA

EBC podkreśla, że choć inflacja spada, przewiduje się, że nadal będzie utrzymywać się na zbyt wysokim poziomie przez dłuższy czas. Bank stwierdził również, że przyszłe decyzje będą oparte na aktualnych dostępnych danych.

Prognozy dotyczące inflacji bazowej na ten i przyszły rok zostały zrewidowane w górę przez pracowników banku, podczas gdy prognozy wzrostu gospodarczego zostały nieznacznie obniżone.

GlobalConnect wprowadza nowe spółki. GPW udostępni do handlu akcje trzech dużych niemieckich spółek

EBC zwolnił tempo podwyżek stóp procentowych w maju, a podniesienie ich o 0,25 punktu procentowego w sumie oznacza, że od lipca ubiegłego roku nastąpił wzrost o łączną wartość 4 punktów procentowych.

Europejski Bank Centralny, podejmując decyzję o podwyższeniu stóp procentowych cztery miesiące po Rezerwie Federalnej, przyczynia się do utrzymywania wyższej inflacji w Europie.

Mimo że ceny energii w regionie znacznie spadły po gwałtownym wzroście wywołanym konfliktem na Ukrainie, inflacja w sektorze usług oraz wzrost płac nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, stopa bezrobocia w strefie euro jest historycznie niska, co zachęca pracowników do żądania wyższych wynagrodzeń, co z kolei może przyspieszyć wzrost cen w gospodarce.

Po majowej decyzji EBC, przewodnicząca Christine Lagarde podkreśliła istniejące rozbieżności między EBC a FED. W swoim komunikacie stwierdziła, że EBC ma jeszcze wiele do zrobienia i nie zamierza zwalniać tempa.

Hossa na rynku akcji nabiera tempa. Aktualne prognozy dla indeksu S&P 500 i lista ryzyk, które mogą popsuć nastroje rynkowe

udostępnij: