Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Europejczycy generują średnio 34,6 kg plastikowych odpadów rocznie. Tylko 13 kg trafia do recyklingu

W 2020 roku każdy mieszkaniec Unii Europejskiej wygenerował średnio 34,6 kg odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych. Jak szacuje Eurostat, tylko 13 kg z nich zostało poddane recyklingowi.


W latach 2010–2020 ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wytwarzanych w UE na jednego mieszkańca wzrosła o 23%. W tym czasie liczba śmieci poddawanych recyklingowi zwiększyła się o 32%, dzięki czemu do ponownego przetworzenia trafiło o 3,2 kg odpadów więcej. Nie jest to jednak jednoznaczny postęp.

– Pomimo tej poprawy ilość opakowań z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi, wzrosła od 2010 roku o 3,4 kg na mieszkańca ze względu na większy wzrost bezwzględnej ilości wytwarzanych odpadów – zwraca uwagę Eurostat.

Zgodnie z raportem Eurostatu, na jednego mieszkańca przypadło średnio 34,6 kg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, jednak tylko 13 kg z nich zostało poddane recyklingowi.

Najwięcej zużywanych przez siebie opakowań sztucznych – ponad połowę – poddano przetworzeniu w Holandii, Litwie, Słowacji, Hiszpanii, Bułgarii i Cyprze. Natomiast mniej niż jedną trzecią śmieci z tworzyw sztucznych wykorzystano do recyklingu we Francji, Danii, na Węgrzech, Malcie, w Irlandii, Rumunii, Austrii, a także w Polsce.

Google zarabia miliony na ekościemie największych spółek naftowych i gazowych

Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak

Polacy wytwarzają coraz więcej odpadów komunalnych. Według danych GUSu, w 2021 roku zostało ich zebranych w Polsce 13,7 mln. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 4,2%.

Śmieci z gospodarstw domowych stanowiły 85,8% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Na przeciętnego mieszkańca Polski przypadało średnio 358 kg śmieci, co oznacza wzrost o 16 kg w porównaniu z rokiem 2020.

Zebrane odpady tylko w 26,9% zostały skierowane do recyklingu.

Według unijnych wymogów poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć, wynosi 50 proc. w 2020 roku i 55 proc. od 2025 roku. Jednak w listopadzie 2020 roku, Sejm obniżył poziomy przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, które gminy są zobowiązane osiągnąć przez kolejne lata: do 20% za rok 2021 i 55% za rok 2025.

Co z tego wynika?

W dobie powszechnego konsumpcjonizmu ilość odpadów rośnie, a to bezpośrednio odbija się na środowisku. Rocznie do oceanów trafia około 8 mln ton śmieci. Według prognoz Programu Środowiskowego ONZ, przy tym tempie do 2050 roku będzie w nich więcej plastiku niż ryb. Kluczowe w tej sytuacji jest odpowiednie gospodarowanie odpadami, ale także zmiana myślenia. Polska musi wdrożyć rozwiązania, które sprawią, że odpady nie tylko nie będą szkodzić środowisku, ale także przyniosą korzyści, dostarczając energię.

Coca-Cola, jeden z największych producentów plastiku zostanie sponsorem konferencji COP27

udostępnij: