Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zielone budownictwo: Co przyniesie rewolucja w sektorze budowlanym? (cz.1)

Rewolucja w budownictwie zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wiele zmian. Pod koniec października Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje, które wkrótce rozpoczną proces przeobrażania sektora budowlanego. Co dokładnie zmieni się w branży w związku z tymi decyzjami?


W ramach ustaleń porozumienia, Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia rewolucyjnych celów w sektorze budownictwa. Do roku 2030 wszystkie nowo powstające budynki będą musiały spełniać standardy zero-emisyjne, podczas gdy już istniejące obiekty zostaną stopniowo przekształcone w kierunku zrównoważonego rozwoju do roku 2050. W tym artykule przedstawimy, jakie zmiany czekają sektor w nadchodzących latach.

Europejska droga do zero-emisyjnego budownictwa

Jednym z kluczowych elementów planu będzie zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach. Fotowoltaika ma odegrać w tym procesie kluczową rolę. Do 2026 roku na nowych budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych o powierzchni do 250 m.kw. Zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Rok później, technologia ma znaleźć się już na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych o powierzchni powyżej 400 m.kw.

W kolejnym etapie, do 2029 roku, panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na wszystkich nowych obiektach mieszkalnych.

Alert legislacyjny: nowe przepisy wzmocnią firmy budowlane i infrastrukturalne kosztem obywateli i samorządów

Ważnym krokiem będą stanowić również restrykcje dotyczące ogrzewania budynków. Już od 2029 roku zakazana będzie sprzedaż kotłów gazowych. Dodatkowo, dofinansowania na kotły opalane paliwami kopalnymi zostaną zlikwidowane w 2025 roku, by zachęcić do korzystania z bardziej ekologicznych rozwiązań.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, planowane jest także zainstalowanie 20 milionów pomp ciepła do 2026 roku oraz aż 60 milionów do 2030 roku w państwach członkowskich UE.

Zielone budownictwo w Polsce

W Polsce zielone zmiany w budownictwie znalazły odzwierciedlenie w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Resort rozpoczął prekonsultacje projektu rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków. To początek wdrażania szerokich zmian w sektorze budownictwa, które ma zostać objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 na wzór branży energetycznej.

W praktyce oznacza to stopniowe ograniczanie emisyjności budynków w ciągu kolejnych lat, aż do osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej. Nastąpi to kiedy emisje gazów cieplarnianych będą równoważone przez naturalne mechanizmy lub zaawansowane technologie, takie jak wychwytywanie CO2 czy magazynowanie go pod ziemią.

Projekt zakłada nie tylko wprowadzenie klasyfikacji energetycznej od A+ (najlepsza) do G, ale również uwzględnia parametr łącznej, rocznej emisji CO2 wynikającej z zużycia energii przez dany budynek.

Zielone budownictwo: w pierwszej kolejności zmiany dotkną 4 mln budynków w Polsce

Co z tego wynika?

Nie ulega wątpliwości, że realizacja Zielonego Ładu w sektorze budownictwa będzie wymagała znacznych nakładów finansowych. Jednak inwestycje mogą przynieść spore korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Unijne wsparcie finansowe może złagodzić ten ciężar, jednak kluczem do sukcesu będzie zaangażowanie wszystkich stron, w tym inwestorów, deweloperów, producentów i konsumentów, o czym będziemy pisać w naszych kolejnych artykułach z serii zielonego budownictwa.

udostępnij: