Zysk netto GPW wzrósł r/r do 47 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 paź 2017, 08:35

Zysk netto GPW wzrósł r/r do 47 mln zł w III kw. 2017 r.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 39,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 50,04 mln zł wobec 45,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,12 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 73,66 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 116,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 98,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 259,79 mln zł w porównaniu z 229,15 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym okresie w stosunku do pierwszych 9 miesięcy 2016 r. wynikał z wyższych o 23,0 mln zł tj. o 17,2% przychodów osiągniętych w segmencie rynku finansowego, głównie w obszarze obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi. Wzrost przychodów został zanotowany również z obsługi emitentów o 0,9 mln zł tj. o 5,1% i ze sprzedaży informacji o 1,2 mln zł tj. o 4,0%. Przychody z rynku towarowego były również wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku o 7,9 mln zł tj. o 8,5 %. Wzrost przychodów z rynku towarowego wynika w największym stopniu ze wzrostu przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 4,2 mln zł tj. o 17,4% w stosunku do porównywalnego okresu 2016 roku, ze wzrostu przychodów z obrotu gazem o 1,6 mln zł tj. o 26,5%, ze wzrostu przychodów z innych opłat od uczestników rynku o 1,5 mln zł tj. o 22,3%, a także z wyższych przychodów z prowadzenia rejestru świadectw o 1,4 mln zł tj. o 6,7%. Wzrost przychodów o 0,9 mln zł wystąpił również w przychodach z rozliczania transakcji. Trend spadkowy natomiast w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku wystąpił w przychodach z obrotu energią elektryczną"

podała GPW. 

"Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 139,5 mln zł, w porównaniu do 116,5 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2016 roku. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku o 23,0 mln zł był rezultatem wyższych przychodów z segmentu rynku finansowego (wzrost o 23,0 mln zł), wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 7,9 mln zł) i wyższych o 4,4 mln zł kosztów operacyjnych. Należy podkreślić, że wzrost przychodów z rynku finansowego wynika głównie ze wzrostu przychodów z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi"

czytamy w raporcie. 

W okresie trzech kwartałów 2017 r. EBITDA Grupy GPW wyniósł 160,3 mln zł, co oznacza wzrost o 24,0 mln zł w stosunku do 136,2 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2016 roku, podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 56,35 mln zł wobec 102,86 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik netto GPW jest więc niższy w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2016 roku o 46,5 mln zł, co jest rezultatem braku wypłaty dywidendy przez spółkę zależną TGE w 2017 roku. Z kolei brak wypłaty dywidendy wynika z konieczności rozliczenia przez TGE korekty opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez tę spółkę. W 2016 roku TGE wypłaciła dywidendę na rzecz spółki matki na poziomie 59,5 mln zł"

podano także w raporcie. 

"W pierwszych 9 miesiącach 2017 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 72,5 mln zł w porównaniu do 53,7 mln zł uzyskane w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku. Wyższy poziom zysku operacyjnego GPW S.A. w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży, które wzrosły w stosunku do porównywalnego okresu o 24,3 mln zł tj. o 19,0%" 

czytamy dalej. 

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews), #GPW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości