Zysk netto Comarchu spadł r/r do 35,86 mln zł w IV kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 mar 2018, 08:44

Zysk netto Comarchu spadł r/r do 35,86 mln zł w IV kw. 2017 r.

Comarch odnotował 35,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W czwartym kwartale 2017 Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz poprawę rentowności w porównaniu do poprzednich kwartałów roku 2017, osiągnięte wyniki były jednak niższe niż w czwartym kwartale 2016 roku"

czytamy w raporcie.

Przyczyniły się do tego m.in. zdecydowany spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej, ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej jak i wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności i zobowiązań, wymieniono w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 31,61 mln zł wobec 71,2 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność operacyjna wyniosła 9%, natomiast rentowność netto 10,2%.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 350,02 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 372,42 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 43,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 101,59 mln zł w porównaniu z 1 112,81 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja na rynku zamówień publicznych oraz koszty związane z wytwarzaniem oprogramowania z zakresu e-Health, urządzeń telemedycznych oraz nowej generacji rozwiązań lojalnościowych, jak również szybko rosnące koszty pracy będą miały w kolejnych okresach istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Comarch. [...] Grupa Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu (np. w Ameryce Południowej i w Azji), kontynuuje inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, jak również rozbudowuje infrastrukturę IT. Mimo słabszych od ubiegłorocznych wyników finansowych osiągniętych w 2017 roku sytuacja finansowa Grupy Comarch pozostaje bardzo dobra i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie"

czytamy także w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 43,87 mln zł wobec 45,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 r.

(ISBnews), #CMR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości