Ferro zapłaciło podatek za 2012 r., ale odwoła się od decyzji UCS | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lip 2018, 16:23

Ferro zapłaciło podatek za 2012 r., ale odwoła się od decyzji UCS

Ferro dokonało zapłaty zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie ponad 28 mln zł zgodnie z decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, podała spółka. Ferro nie zgadza się jednak z argumentacją zawartą w decyzji i odwoła się od decyzji UCS. 

"Spółka dokonała płatności w łącznej kwocie 28 081 120 zł w tym: kwoty 19 254 600 zł tytułem należności głównej oraz kwoty 8 826 520 zł tytułem odsetek obliczonych wg stanu na dzień 26.07.2018  tj. dzień zapłaty"

czytamy w komunikacie.

Spółka podtrzymuje, iż nie zgadza się z argumentacją przedstawioną w decyzji i zamierza podjąć wszelkie przewidziane przepisami prawa kroki w celu ochrony interesu spółki oraz jej akcjonariuszy. Dokonana przez spółkę zapłata zobowiązania podatkowego miała jedynie na celu przerwanie biegu naliczania odsetek od ustalonej kwoty zobowiązania podatkowego, czytamy także.

"Jesteśmy polską firmą, od lat budujemy wartość do akcjonariuszy, w tym m.in. kilku polskich funduszy emerytalnych. Jesteśmy wzorowym płatnikiem i nigdy nie zalegaliśmy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze podatkowym czy publiczno-prawnym. Stanowisko UCS jest dla nas tym bardziej niezrozumiałe, że przepisy oraz interpretacje obowiązujące w 2012 roku nie pozostawiały wątpliwości, że sposób przeprowadzenia transakcji jest neutralny z punktu widzenia podatków. Nie mieliśmy na celu działań optymalizacyjnych i wybraliśmy taki sposób realizacji transakcji przede wszystkim ze względu na prostszą ścieżkę jej przeprowadzenia i ograniczenie liczby operacji formalno-prawnych. W tym procesie doradzały nam renomowane podmioty, m.in. w obszarze podatków. Podobnych transakcji było wówczas wiele. Poza tym, jeśli mówimy o potencjalnym zaniżeniu przychodów, należałoby również wziąć pod uwagę koszt uzyskania tego przychodu, a niestety nie widzimy takiego podejścia w stanowisku UCS. Wręcz przeciwnie, strona kosztowa została pominięta"

wyjaśniła prezes Aneta Raczek, cytowana w osobnym komunikacie.

Spółka podała także, że otrzymała decyzję naczelnika Małopolskiego UCS w dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd planuje złożyć odwołanie od decyzji naczelnika oraz przedstawić argumenty uzasadniające neutralność podatkową transakcji.

"Czekaliśmy na ten formalny krok ze strony UCS, przygotowując jednocześnie materiał odwoławczy, uzasadniający poprawność naszego podejścia z punktu widzenia interpretacji podatkowej. Jesteśmy gotowi z dokumentacją, zdecydowaliśmy się też w całości uregulować zobowiązanie wraz z naliczonymi odsetkami, aby już dalej nie narastały – i tak wyniosły niemal 9 mln zł za okres kilku lat, w trakcie których UCS nie wszczynał kontroli w sprawie transakcji. Decyzja o zapłacie zobowiązania wraz z odsetkami jest najbardziej logiczna z punktu widzenia interesu ekonomicznego spółki, ponadto pozwoliła nam na to nasza dobra sytuacja finansowa. Na początku IV kwartału br. podzielimy się również z akcjonariuszami dywidendą i jako zarząd – w trosce o ochronę wartości spółki i interesów jej akcjonariuszy -deklarujemy przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa działań, aby odzyskać naliczone nam obciążenie"

podsumowała Raczek.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews), #FRO

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości