Neuca nie utworzy rezerw w zw. z decyzją skarbową, zaskarży ją do WSA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 sie 2018, 14:13

Neuca nie utworzy rezerw w zw. z decyzją skarbową, zaskarży ją do WSA

Neuca otrzymała decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych, podała spółka. Neuca planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to zobowiązanie. 

"Decyzja została wydana pomimo przedstawienia przez spółkę szeregu argumentów wskazujących, że ustalenia Urzędu są błędne i nie mają podstaw prawnych. Dodatkowo, spółka posiada potwierdzenie prawidłowości swoich rozliczeń w formie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym spółka nie tworzy rezerw obciążających wynik finansowy"

czytamy w komunikacie. 

Powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Spółka planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podano także. 

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.

(ISBnews), #NEU

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości