BOŚ Bank miał 24,49 mln zł zysku netto, 18,4 mld zł aktywów w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2018, 09:35

BOŚ Bank miał 24,49 mln zł zysku netto, 18,4 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

Bank Ochrony Środowiska odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,83 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w raporcie.

"Wynik w III kwartale br. był wyższy o 6,7 mln zł, tj. o 37,3% niż w II kwartale br. i o 8,1 mln zł, tj. o 49,8% niż w I kwartale 2018 roku. Przebudowa portfela kredytowego mająca na celu zwiększenie udziału kredytów o wyższych marżach a także obniżanie kosztowości depozytów i ograniczanie finansowania w formie obligacji własnych, skutkowały sukcesywną poprawą wyniku z tytułu odsetek, który w III kwartale br., wyniósł 99,8 mln zł i był najwyższy w historii Grupy"

czytamy w raporcie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 99,8 mln zł wobec 93,8 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 21,36 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 18,4 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 19,68 mld zł na koniec 2017 r.

"Grupa BOŚ S.A. w III kwartale 2018 roku, w ramach wdrażania Strategii i Programu Postępowania Naprawczego, prowadziła działania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania oraz wzrost przychodów, także we współpracy z akcjonariuszami. Kontynuowano prace zmierzające do zwiększenia roli elektronicznych kanałów dystrybucji i dostosowania tradycyjnych kanałów dystrybucji do obecnych wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów. Liczne działania ukierunkowane były na obniżenie kosztów o charakterze osobowym i rzeczowym. Polegały m.in. na redukcji lub renegocjacji umów serwisowych, konsolidacji infrastruktury i licencji informatycznych. Działania optymalizacyjne objęły również kontynuację restrukturyzacji sieci placówek banku"

czytamy dalej. 

W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa BOŚ S.A. wypracowała w trzech kwartałach 2018 roku zysk netto w wysokości 58,7 mln zł wobec zysku w wysokości 56,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Należy zaznaczyć, iż na wynik ubiegłego roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez Spółkę zależną Banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW (wpływ na wynik w kwocie 6,8 mln zł) oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji własnych serii G (wpływ na wynik w kwocie 6 mln zł). W bieżącym roku osiągnięto poprawę głównych wskaźników finansowych: marża odsetkowa zwiększyła się do 2,0% z poziomu 1,9% w 2017 roku a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 64,1% wobec 64,5% w 2017 roku"

czytamy w raporcie.

Ogólne koszty administracyjne grupy były niższe o 14,3 mln zł wobec trzech kwartałów ub.r., głównie na skutek niższej o 8,5 mln zł składki na BFG. Koszty rzeczowe obniżono o 3,3 mln zł, tj. o 3,8% a amortyzacja zmniejszyła się o 1,9 mln zł, tj. o 9%. Koszty świadczeń pracowniczych Grupy BOŚ S.A. w trzech kwartałach 2018 roku były niższe o 0,6 mln zł, tj. o 0,5% r/r, przy zmniejszeniu zatrudnienia w BOŚ S.A. o 5,6% a w całej grupie o 4,4% w relacji do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Bank w ramach realizacji strategii, restrukturyzuje sieć oddziałów. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku zmniejszono o 6 liczbę placówek banku. Mniejsza liczba placówek nie powoduje negatywnego wpływu na wyniki, ponieważ bank równolegle rozwija rozwiązania związane z alternatywnymi kanałami dystrybucji, podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 52,99 mln zł wobec 42,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews), #BOS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości