Grupa FERRO publikuje wyniki za III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2018, 09:26

Grupa FERRO publikuje wyniki za III kw. 2018 r.

Grupa FERRO, jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów armatury sanitarnej i instalacyjnej, osiągnęła w 1-3Q 2018 r. 302 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 8% w ujęciu rok do roku. 

  • kontynuacja wzrostu wyników Grupy w 1-3Q 2018: przychody na poziomie 302 mln zł (+8% r/r), EBITDA 47,2 mln zł (+11%), skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto w wysokości 33,2 mln zł (versus 34,6 mln zł skorygowanego zysku netto rok wcześniej)
  • wyraźne wzrosty przychodów na wszystkich istotnych rynkach operacyjnych, w tym dwucyfrowe w Rumunii i na rynku węgierskim, który w 1Q 2018 został wydzielony jako oddzielny segment geograficzny; udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem na poziomie 61,3% (+0,5 p.proc. r/r)
  • wypłata 7,4 mln zł w formie dywidendy (0,35 zł na akcję) w październiku 2018

EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 11% r/r, do 47,2 mln zł, a skorygowany o zdarzenie o charakterze nietypowym zysk netto wyniósł 33,2 mln zł versus 34,6 mln zł rok wcześniej (korekta w 2018 dotyczy odsetek ujętych w rezerwie na zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego, które to zobowiązanie zostało ostatecznie uregulowane w 3Q 2018, dzięki czemu zatrzymane zostało naliczanie odsetek – spółka nie zgadza się z interpretacją organu podatkowego i podejmie kroki formalne w celu odzyskania naliczonej kwoty) - raportowany zysk netto za okres 9 miesięcy 2018 wyniósł 32,3 mln zł. W samym 3Q 2018 przychody Grupy przekroczyły 107 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. FERRO zakończyło kwartał rekordowym wynikiem EBITDA na poziomie 17,2 mln zł (+4% r/r) i raportowanym zyskiem netto 11,9 mln zł (porównywalnym r/r).

W 1-3Q 2018 przychody FERRO na rynku polskim wzrosły o 7% r/r, do 117 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 61,3% przychodów Grupy. Największym rynkiem zagranicznym są Czechy, z 25-proc. udziałem w łącznej sprzedaży i ponad 6-proc. dynamiką w ujęciu rok do roku pomimo wysokiej bazy i dojrzałości tego rynku. Numerem dwa jest rynek rumuński, odpowiadający za blisko 19% przychodów z 14-proc. dynamiką r/r, a numer trzy to Słowacja z niemal 9-proc. udziałem w sprzedaży i blisko 9-proc. dynamiką. Najwyższą, 33-proc. dynamikę wzrostu odnotował w 1-3Q 2018 rynek węgierski (wydzielony jako odrębny z „pozostałych” z początkiem br.) – jego udział w przychodach ogółem przekracza już 2,5%.

„Zarówno trzeci, najważniejszy dla nas kwartał w roku (zwykle w miesiącach lipiec – październik sprzedaż armatury jest najwyższa), jak i całe 9 miesięcy, możemy zaliczyć do udanych pod względem działalności biznesowej i osiągniętych wyników finansowych. Miniony kwartał sprzedażowo był dla naszej Grupy rekordowy w historii – bardzo dobrze zachowywały się zarówno nasze kluczowe rynki zagraniczne, jak i rynek polski. Warto odnotować, że rynek węgierski, który wyodrębniliśmy w tym roku, ma już ponad 2,5% udział w sprzedaży Grupy. Udział sprzedaży zagranicznej przekroczył 61% przychodów ogółem i zakładamy, że będzie w dalszym ciągu stopniowo się zwiększał – widzimy już m.in. pozytywne efekty rozpoczęcia działalności w krajach bałtyckich. Wysoki poziom sprzedaży i satysfakcjonujący poziom marż cieszą nas tym bardziej, że działamy na wciąż bardzo wymagającym rynku - drożeją główne surowce, odczuliśmy także presję na płace, wyzwaniem są ponadto kursy walut. Wpływ słabnącego złotego widać w naszym sprawozdaniu na poziomie kosztów finansowych – ujemne różnice kursowe przekroczyły 2 mln zł w okresie 9 miesięcy 2018 r. Naszą ambicją jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju Grupy, co przekłada się nie tylko na coraz mocniejszą pozycję FERRO w regionie, ale także stabilną pozycję finansową, pozwalającą na regularne wypłacanie dywidendy"

mówi Aneta Raczek, prezes zarządu FERRO.

Akcjonariusze FERRO zadecydowali o przeznaczeniu w tym roku na wypłatę dywidendy kwoty 7,4 mln zł (0,35 zł na akcję). Dzień dywidendy to 18 września 2018 r., a dzień wypłaty wyznaczono na 2 października 2018 r.

O spółce

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo - logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., NOVASERVIS spol. s.r.o., NOVASERVIS FERRO Group SRL, NOVASERVIS FERRO SK s.r.o, FERRO Hungary Kft, NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 24 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #FRO

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości