Akcjonariusze Grupy Azoty Police zatwierdzili emisję akcji wspierającą realizację planów inwestycyjnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 kwi 2019, 17:41

Akcjonariusze Grupy Azoty Police zatwierdzili emisję akcji wspierającą realizację planów inwestycyjnych

Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) w dniu 26 kwietnia 2019 roku podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Planowane do pozyskania wpływy z emisji powinny wynieść ok. 1 mld zł. Środki z emisji akcji umożliwią realizację planów inwestycyjnych Spółki związanych z projektem Polimery Police, jednej z największych inwestycji w historii polskiego sektora chemicznego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda). Dniem prawa poboru będzie 18 czerwca 2019 r. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez Zarząd Spółki. Spółka planuje pozyskać w ramach oferty akcji środki w kwocie ok. 1 mld zł.

- W strukturze oferty publicznej przyjęliśmy, iż dniem prawa poboru będzie 18 czerwca 2019 r., a planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r. Taki scenariusz pozwoli nam na optymalną, w zakresie terminów, realizację inwestycji. W ostatnich tygodniach ostatecznie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, a najpóźniej do końca sierpnia 2019 roku spodziewamy się podpisania umów kredytowych, aby móc ruszyć z budową kompleksu w 1 kw. 2020 roku i rozpocząć jego użytkowanie w 2022 roku. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla polskiego sektora przemysłowego – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Zasadniczym wydarzeniem dla rozwoju projektu (poza decyzją Akcjonariuszy w związku
z uchwaleniem emisji akcji), był ostateczny wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. (spółki celowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupy Azoty S.A.) koncernu Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcy inwestycji. Wybór zarządu uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej PDH Polska.

- Pozytywna decyzja naszych Akcjonariuszy w zakresie podwyższenia kapitału w Grupie Azoty ZCh „Police” to wyraz zaufania i wsparcia, a jednocześnie kolejny ważny krok w procesie realizacji kluczowego dla rozwoju Grupy Azoty projektu inwestycyjnego – dodaje dr Wojciech Wardacki.

Projekt Polimery Police pozwoli wzmocnić zaangażowanie Spółki oraz Grupy Azoty w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową oraz umożliwi dywersyfikację przychodów i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu na niektóre obecne produkty Spółki. Inwestycja będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – pozwoli istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

– Projekt oznacza m.in. poszerzenie działalności o perspektywiczny rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Zakładamy, iż dzięki planowanej inwestycji udział segmentu tworzyw sztucznych w ciągu kilku lat przynajmniej podwoi się do ponad 30 proc. skonsolidowanej sprzedaży Grupy - dodaje Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło także decyzje w zakresie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym GPW.

Źródło: #ATT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości