OT Logistics pozyskała z prywatnej emisji obligacji 104,2 mln zł na refinansowanie zadłużenia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2019, 07:40

OT Logistics pozyskała z prywatnej emisji obligacji 104,2 mln zł na refinansowanie zadłużenia

OT Logistics wyemitowała obligacje serii H o wartości 104, 2 mln zł. Środki pozyskane z emisji tej serii posłużą do refinansowania obligacji serii D o wartości 85,1 mln zł (z wyemitowanych obligacji o wartości 100 mln zł) oraz serii F o wartości 19,1 mln zł (z wyemitowanego długu o wartości 25,4 mln zł). Emisja obligacji serii H i częściowa spłata wcześniejszego zadłużenia były jednymi z najważniejszych warunków porozumienia z wierzycielami z kwietnia tego roku.

Obligacje serii H są papierami zabezpieczonymi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej i dodatkowo amortyzowanymi. Termin ich wykupu został ustalony na 30 kwietnia 2021 r.

- Jesteśmy zadowoleni z efektów prywatnej oferty obligacji serii H. Wraz z wyemitowaniem tych obligacji wygasły wierzytelności spółki o wartości ponad 104 mln zł ze względu na spłatę dużej części obligacji serii D i F. Pozostałe obligacje tych serii, które pozostają w rękach obligatariuszy zostaną wykupione zgodnie z terminami ustalonymi na zgromadzeniach obligatariuszy tych serii – powiedział Radosław Krawczyk, prezes OT Logistics. - Stopniowo wypełniamy kolejne warunki umowy z wierzycielami finansowymi. Sądzę, że najtrudniejsze momenty dla Spółki są już za nami. Skupiamy się już teraz w pełnym zakresie na zwiększeniu efektywności naszych operacji i punkt po punkcie realizujemy plan naprawczy przyjęty pod koniec ubiegłego roku – dodał Prezes Krawczyk.

Grupa Kapitałowa OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane
w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.

Informacje na temat OT Logistics:

OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty
w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #OTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości