Grupa NEUCA wypłaci większą dywidendę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 mar 2020, 08:30

Grupa NEUCA wypłaci większą dywidendę

Grupa w 2019 r. umocniła pozycję lidera osiągając 29,2% udziałów rynku hurtu aptecznego, czyli o 0,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku NEUCA uzyskała blisko 30% udziałów rynkowych vs 28,3% przed rokiem. Przez cały 2019 rok w segmencie aptek niezależnych udziały systematycznie rosły osiągając w grudniu 33,9% vs 31,0% w grudniu 2018.

NEUCA w 2019 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 6,8% do blisko 8,3 mld PLN. W czwartym kwartale dynamika wzrostu sprzedaży była jeszcze wyższa i wyniosła 10,2%, co pozwoliło osiągnąć przychody na poziomie 2,15 mld PLN. Tempo wzrostu biznesu Grupy było wyższe od dynamiki rozwoju rynku hurtu aptecznego, która w całym roku wyniosła 4,9%.

W 2019 r. bardzo dobrze została przyjęta nowa oferta programów partnerskich dla aptek. W najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec grudnia ub.r. uczestniczyło 2275 aptek, czyli o 90% więcej niż przed rokiem (25% aptek niezależnych działających w Polsce).

Dynamika wzrostu wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych w 2019 r. wyniosła 27% - spółka zarobiła w ubiegłym roku 120,3 mln PLN. W samym czwartym kwartale Grupa wypracowała 26,5 mln PLN zysku czyli o 13% więcej niż
w analogicznym okresie w 2018 r.

Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 8,65 PLN na akcje, czyli o 17% więcej niż przed rokiem. W sumie na wypłatę dywidendy w bieżącym roku Spółka może przeznaczyć ponad 37 mln PLN.

Pozycja rynkowa i wyniki wypracowane przez NEUCA są głównie efektem konsekwencji wdrażania strategii oraz filozofii podejścia do budowy wartości Grupy. W centrum uwagi spółki, podobnie jak w poprzednich latach, były relacje z klientem i jego satysfakcja. Grupa mierzy skuteczność działań w tym obszarze poprzez wewnętrzne badania oraz raporty niezależnej firmy IQVIA, które oceniają poziom satysfakcji klienta. NEUCA jest niekwestionowanym liderem rynkowym w tym zakresie, w szczególności w takich kategorich jak transport, serwis logistyczny, telemarketing oraz reklamacje.

Wysokie oceny satysfakcji klienta pomogą w budowaniu zwiększającego się zaufania farmaceutów, które jest mierzone wskaźnikiem Net Promoter Score. Jego poziom wskazuje, że od kilkunastu miesięcy NEUCA to najchętniej polecana hurtownia na rynku, a firma osiąga również lepsze wyniki niż małe i średnie podmioty działające na rynku.

Wysoki NPS to jeden z czynników wzrostu liczby uczestników programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. 2019 rok był pod tym względem szczególny. Wieloletnie inwestycje Grupy skoncentrowane na rozwój programów, pomagających aptekarzom odnaleźć się w konkurencyjnym otoczeniu i pozytywnie wpływających na osiągane przez nich marże, spotkały się z rosnącym zaufaniem do firmy jako partnera biznesowego. Efektem tego był skokowy wzrost liczby uczestników najbardziej zaawansowanych programów partnerskich. Na koniec ubiegłego roku w tej formie współpracy z Grupą NEUCA uczestniczyło 2275 aptek, czyli ponad 90 % więcej niż przed rokiem.

Rosnąca popularność programów NEUCA przełożyła się z kolei na istotne wzmocnienie pozycji rynkowej, a w konsekwencji znaczącą poprawę wyników finansowych.

Duże znaczenie w budowie wyniku finansowego ma sprzedaż marek własnych. Produkty Apteo, Genoptim, Cera+ i Kic Kic zyskują na popularności, nie tylko wśród aptek uczestniczących w programach partnerskich. W 2019 r. sprzedaż do aptek w tym segmencie wyniosła ponad 148 mln PLN i wzrosła o 8%. Bardziej dynamicznie wzrósł wynik operacyjny, w dużej mierze za sprawą optymilzacji kosztowych. W ubiegłym roku sprzedaż marek własnych wygenerowała ponad 42 mln PLN zysku operacyjnego czyli o 20% więcej niż w 2018 r.

Coraz większe znaczenie mają też biznesy pacjenckie. W całym roku łączne przychody przychodni lekarskich, badań klinicznych i telemedycyny wzrosły o 26% do ponad 158 mln PLN, a zysk operacyjny wzrósł o 72% do 17,5 mln PLN. Za poprawę wyników i skali biznesu odpowiada w dużej mierze rozwijający się segment badań klinicznych oraz sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia.

- Nasze działania we wszystkich obszarach prowadzą do wzmocnienia oferty Grupy i jej pozycji rynkowej, co ma wpływ na rosnące przychody i zyski. W ubiegłym roku sprzedaż Grupy zwiększyła się o blisko 7 %, a nasze przychody przekroczyły już 8,2 mld PLN. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową i poprawiamy efektywność. Suma tych wszystkich działań przyniosła nam w 2019 roku rekordowe wyniki na poziomie skonsolidowanego zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) w wysokości ponad 120 mln zł. Nasze decyzje sprzed lat przynoszą owoce i budują ciekawe perspektywy na przyszłość. W kolejny rok wchodzimy bardzo dobrze przygotowani do realizacji naszej misji wspierania rozwoju i realizacji oczekiwań naszych Klientów – mówi Piotr Sucharski, Prezes NEUCA.

O NEUCA:

NEUCA jest firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, łączącą jego kluczowe obszary. Jej udziały w rynku hurtu aptecznego w czwartym kwartale 2019 r. wyniosły blisko 30%. Leki dystrybuowane przez spółkę pochodzą od kilkuset producentów z całego świata. Grupa poprzez spółkę Synoptis Pharma, prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+ i Kic Kic. Obecnie w portfolio firmy znajduje się ponad 500 produktów. W skład Grupy wchodzą również przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, firmy zajmujące się badaniami klinicznymi, spółka odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych oraz biznesy e commerce skierowane do pacjenta.

Źródło: Spółka, #NEU

Zobacz także: Neuca SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości