SEL24/MEN1703 podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach badania II fazy klinicznej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2020, 10:02

SEL24/MEN1703 podane pierwszemu pacjentowi w Europie w ramach badania II fazy klinicznej

Ryvu Therapeutics S.A., jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii przeciwnowotworowych, poinformowała o podaniu SEL24/MEN1703 pierwszemu pacjentowi w europejskim ośrodku klinicznym, w ramach trwającego badania klinicznego fazy II DIAMOND-01 (CLI24-001; NCT03008187) prowadzonego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML). SEL24/MEN1703 – jest pierwszym w swojej klasie (ang. „first-in-class”), doustnym, dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, o potencjalnym zastosowaniu jako monoterapia w leczeniu AML.

Zgodnie z informacją podaną przez Spółkę Menarini Ricerche, będącą wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703, wspomniany pacjent otrzymał dawkę w ramach rozpoczęcia etapu ekspansji kohorty, po ukończeniu etapu eskalacji dawki, którego wyniki zostały zaprezentowane w czerwcu przez Menarini Ricerche, podczas konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego - 25th Annual Meeting of the European Hematology Association (EHA). Etap ekspansji kohorty rozpoczął się także w ośrodkach klinicznych w USA.

DIAMOND-01 to badanie kliniczne typu „first-in-human” fazy I/II eskalacji dawki i ekspansji kohorty SEL24/MEN1703, prowadzone u pacjentów z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej, a także u osób wcześniej nieleczonych, niekwalifikujących się do chemioterapii. Etap ekspansji kohorty przeprowadzony zostanie w wiodących ośrodkach onkologicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie, m.in. w ośrodkach klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce.

- Bardzo cieszymy się, że badanie kliniczne SEL24/MEN1703 będzie prowadzone także w europejskich ośrodkach onkologicznych, w tym w Polsce – komentuje Paweł Przewięźlikowski, Prezes Ryvu Therapeutics S.A. Jesteśmy dumni, że związek odkryty i rozwijany przez polskich naukowców ma szansę pomóc chorym cierpiącym na ostrą białaczkę szpikową również w naszym kraju – dodaje.

W badaniu fazy II wezmą udział pacjenci z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej. Celem tej fazy jest dalsza ewaluacja aktywności i profilu bezpieczeństwa SEL24/MEN1703 jako monoterapii w dawce rekomendowanej wyznaczonej na etapie eskalacji dawki.

O SEL24/MEN1703

SEL24/MEN1703 jest nowatorskim małocząsteczkowym związkiem odkrytym przez Ryvu, który rozwijany jest przez Grupę Menarini, jako potencjalny lek przeciwnowotworowy we wskazaniach onkologicznych, w tym w ostrej białaczce szpikowej (AML).

SEL24/MEN1703 jest pierwszym w swojej klasie dualnym inhibitorem kinaz PIM/FLT3, o unikalnym profilu działania, stwarzającym potencjał terapeutyczny w leczeniu najbardziej wymagających przypadków choroby, która postępuję pomimo zastosowania inhibcji kinazy FLT3. SEL24/MEN1703 początkowo był rozwijany w celu leczenia pacjentów z nawrotową lub oporną postacią ostrej białaczki szpikowej. Natomiast dane przedkliniczne wskazują wysoki potencjał terapeutyczny związku w innych nowotworach hematologicznych i guzach litych. Na mocy globalnej umowy zawartej w marcu 2017 r., Ryvu przyznało Grupie Menarini wyłączną licencję na dalsze badania, rozwój, produkcję oraz komercjalizację SEL24/MEN1703.

O Ryvu Therapeutics:

Ryvu Therapeutics S.A. jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii.

Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw, jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym (MDS). Drugim klinicznym projektem Spółki jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez włoską Grupę Menarini.

Pozostałe projekty Ryvu, wykorzystują bogatą wiedzę z zakresu biologii nowotworów i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz immunometabolizmu nowotworów.

Spółka została założona w 2007 r. (do 2019 roku działała jako Selvita S.A.), obecnie zatrudnia ponad 150 pracowników, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics S.A. jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a od marca 2017 r. wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: Spółka, #RVU

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości