GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A21 i B21 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 sty 2022, 17:24

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A21 i B21 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

Uchwała Nr 87/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A21 i B21 wyemitowanych przez GMINĘ PIŁA

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ PIŁA:

1) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii A21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 14.000 (czternaście tysięcy) obligacji serii B21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości