GPW: Komunikat - INVEST TDJ ESTATE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2022, 18:53

GPW: Komunikat - INVEST TDJ ESTATE

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2022 r. (CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 451/2022 Zarządu Giełdy z dnia 16 maja 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii A (TDJ0624) wyemitowanych przez INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 3 czerwca 2024 r., oznaczonych kodem „PLO362300017”, planowana jest na dzień 21 maja 2024 r.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości