Skarbiec Holding miał w III kw. roku obrotowego 2021/2022 1,19 mln zł straty netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2022, 18:30

Skarbiec Holding miał w III kw. roku obrotowego 2021/2022 1,19 mln zł straty netto

Skarbiec Holding miał 1,19 mln zł straty netto w III kw. roku obrotowego 2021/2022 wobec 4,56 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody spadły w tym okresie do 16,77 mln zł z 24,78 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/2022 skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding spadły do ok. 80 mln zł z blisko 121,6 mln zł rok wcześniej. Natomiast zysk netto zmniejszył się do 12,4 mln zł z 45 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/2022 spadły do 64,3 mln zł z 59,9 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2020/2021. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły 15 mln zł wobec 60,7 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 stoi pod znakiem zwiększonej niepewności geopolitycznej i ekonomicznej. Atak Rosji na Ukrainę radykalnie przemodelował dotychczasowy ład gospodarczy. Kontynuacja wojny wywołanej przez Rosję, wywołany przez nią kryzys humanitarny i gospodarczy powoduje podwyższoną zmienność na rynkach finansowych. Konflikt zbrojny wpływa w istotnym stopniu na łańcuchy dostaw, a ceny aktywów i surowców stale podlegają znacznym wahaniom. A wszystko to dzieje się w świecie poturbowanym przez dwa lata lockdownów wywołanych pandemią koronawirusa. Z tak wielką liczbą niewiadomych w gospodarce, polityce, relacjach międzynarodowych nie mieliśmy do czynienia od przynajmniej kilkudziesięciu lat" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Skarbiec Holding Piotr Szulec.

"Kluczowe działania podjęliśmy już na początku tego roku i cały czas konsekwentnie je realizujemy. W strategii Skarbiec TFI mocno stawiamy na zwiększenie skali działalności Towarzystwa – ma to odzwierciedlenie w różnych obszarach: zasobów ludzkich, produktowych i kapitałowych. W ostatnich miesiącach doszło m.in. do kilku istotnych zmian w zespole zarządzających, jak i w składzie zarządów obu spółek wchodzących w skład Grupy Skarbiec. Pracujemy także nad nowymi rozwiązaniami produktowymi, zarówno w sferze czysto inwestycyjnej, jak i obsługi Klienta. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się w sektorze TFI, na rynku pośredników finansowych czy domów maklerskich – jesteśmy otwarci na procesy konsolidacji rynku, w których gotowi jesteśmy wziąć czynny udział" - dodał.

Według stanu na koniec marca br. Skarbiec TFI zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła na koniec marca 2022 r. niemal 5,9 mld zł.

(PAP Biznes), #SKH

epo/ ana/

Zobacz także: Skarbiec Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości