Nadwyżka budżetu po maju 2022 r. wyniosła ok. 12,1 mld zł - Czernicki, MF (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 cze 2022, 16:37

Nadwyżka budżetu po maju 2022 r. wyniosła ok. 12,1 mld zł - Czernicki, MF (opis)

Nadwyżka budżetu po maju 2022 r. wyniosła ok. 12,1 mld zł - wynika z komentarza głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów Łukasza Czernickiego do szacunkowego wykonania budżetu za okres styczeń - maj. Dochody z VAT w maju br. były niższe o ok. 3,8 mld zł, tj. 25,8 proc. rdr i wyniosły ok. 18,5 mld zł.

"W maju 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 7,5 mld zł, tj. 21,8 proc. rdr i wyniosły ok. 41,9 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 210 mld zł i było wyższe o ok. 28,5 mld zł (tj. 15,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2021 r." - napisano.

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2022 r. wyniosło 197,9 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (172,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 25,8 mld zł, tj. 15,0 proc. Kondycję fiskalną będą w najbliższym czasie obciążać dodatkowe wydatki, w tym te związane z wojną w Ukrainie" - dodano.

Różnica między wykonaniem dochodów, a wydatków wynosi ok. 12,1 mld zł

Jak podał MF, wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,6 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020.

W ramach części 16 budżetu – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - przekazano więcej o 3,0 mld zł, w tym m. in. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 85 – Budżety wojewodów - przekazano więcej o ok. 2,7 mld zł, m.in. były to środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz na wychowanie przedszkolne.

W części 29 – Obrona Narodowa - przekazano więcej o 2,4 mld zł, w części 44 – Zabezpieczenie społeczne - przekazano więcej o 1,5 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,7 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej.

Większe wykonanie odnotowano także w ramach obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 0,8 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 0,5 mld zł) mi. in. ze względu na wprowadzenie zmian w sposobie finansowania (w szczególności w związku z wprowadzeniem nowej wpłaty opartej o niepoddane recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych) oraz ze względu na znaczny wzrost poboru opłat celnych.

Dochody z VAT w maju br. były wyższe o ok. 3,8 mld zł, tj. 25,8 proc. rdr i wyniosły ok. 18,5 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 97,9 mld zł i było wyższe o ok. 13,4 mld zł (tj. 15,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2021 r.

Dochody z podatku akcyzowego w maju br. były wyższe od dochodów w maju poprzedniego roku o ok. 0,8 mld zł tj. o 12,5 proc. i wyniosły ok. 6,8 mld zł. W okresie styczeń - maj 2022 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 31,1 mld zł i było wyższe o ok. 3,5 mld zł (tj. 12,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2021 r.

Dochody budżetu państwa z PIT w maju br. były wyższe o około 1,2 mld zł, tj. o 19,8 proc. rdr i wyniosły około 7,1 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-maj 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 3,9 mld zł, tj. o 13,8 proc. rdr i wyniosły 32,5 mld zł. Kwota ta jest równa 46,8 proc. całorocznej kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2022 r.

Dochody budżetu państwa z CIT w maju br. były wyższe o ok. 1,6 mld zł, tj. 57,8 proc. rdr i wyniosły ok. 4,3 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 24,1 mld zł i było wyższe o ok. 6,8 mld zł (tj. 39,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2021 r.

Dochody niepodatkowe w maju br. były niższe o 0,8 mld zł, tj. 19,7 proc. rdr i wyniosły ok. 3,1 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,8 mld zł i było niższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 8,2 proc.). (PAP Biznes)

tus/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości