GTC zmienia strategię; chce inwestować m.in. w parki innowacji i technologii oraz PRS (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2022, 09:49

GTC zmienia strategię; chce inwestować m.in. w parki innowacji i technologii oraz PRS (opis)

Zarząd Globe Trade Centre zdecydował o zmianie orientacji poprzednio ogłoszonej i realizowanej strategii spółki. Nowe sektory zidentyfikowane jako cele inwestycyjne obejmują inwestycje w parki innowacji i technologii, obiekty energii odnawialnej oraz w budowę aktywów mieszkaniowych na wynajem (PRS) - podała spółka w komunikacie.

GTC poinformowało, że zawarło pierwszą transakcję w sektorze parków innowacji i technologii. Umowa obejmuje wspólną inwestycję w projekt parku innowacji w Kildare w Irlandii. Kildare Innovation Campus zajmuje powierzchnię ponad 72,4 ha (z czego 34 ha pozostają niezagospodarowane). Obecnie campus generuje przychód roczny z najmu w wysokości około 6,26 mln euro rocznie.

Transakcja obejmuje inwestycję o wartości około 115 mln euro w projekt.

"W projekt zaangażowani są inni międzynarodowi inwestorzy branżowi działający w ramach partnerstwa luksemburskiego, któremu doradza Icona Capital, podmiot należący do tej samej grupy co akcjonariusz mniejszościowy GTC" - podano.

GTC obejmie 25 proc. udziałów w przedsięwzięciu poprzez inwestycję w papiery dłużne wyemitowane przez luksemburską spółkę celową. Początkowa inwestycja GTC zostanie sfinansowana z kapitału własnego.

Spółka nie przewiduje, na tym etapie, wykorzystania finansowania zewnętrznego, jednak nie wyklucza możliwości pozyskania finasowania w przyszłości w celu maksymalizacji stopy zwrotu z kapitału.

Zarząd zakłada, że nowe inwestycje pomogą spółce zdywersyfikować swój portfel w nowych, szybko rozwijających się sektorach i mogą polegać na bezpośrednich inwestycjach w nieruchomości lub poprzez udział w powiązanych z nimi platformach inwestycyjnych.

Ponadto, mają przynieść zakładaną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie takim samym lub wyższym, niż stopa zwrotu osiągana na aktywach obecnie posiadanych w portfelu oraz będą obejmować sektory zapewniające bardziej zrównoważony wzrost w porównaniu z tradycyjnymi sektorami nieruchomości.

Jak podano, inwestycje będą realizowane w segmentach rynku, które powinny być bardziej odporne na bieżące zawirowania rynkowe.

"W ramach nowej strategii, spółka GTC będzie otwarta na zakładanie platform, które umożliwią zewnętrznym inwestorom na uczestnictwo w nich, oraz umożliwią GTC skorzystanie z wyższego poziomu lewarowania i stóp zwrotu niż ich poziomy notowane w jej obecnym modelu biznesowym. Realizacja powyższej strategii pozwoli GTC na wzrost skali jej działalności a inwestorom zewnętrznym na skorzystanie z doświadczenia i siły platformy inwestycyjnej GTC" - napisano w komunikacie.

Dotychczas podstawowy zakres działalności spółki obejmował budowę nieruchomości biurowych, handlowych, i innych określonych ich rodzajów, oraz zarządzanie nimi.

(PAP Biznes), #GTC

doa/ gor/

Zobacz także: GTC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości