Huuuge, Inc. opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 wrz 2022, 18:08

Huuuge, Inc. opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 r.

Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier, opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 r.

  • Skorygowany wynik EBITDA za okres sprawozdawczy wyniósł 28,1 mln USD, co oznacza wzrost o 8,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 18,6 mln USD i był o 18,7% wyższy niż rok wcześniej.
  • Wzrost skorygowanego wyniku EBITDA osiągnięto pomimo niższych przychodów Grupy, które wyniosły 163,4 mln USD (-15,4% w porównaniu z rekordowym drugim kwartałem 2021 r.). Na spadek przychodów wpłynęło m.in. zmniejszenie przychodów generowanych przez flagowe tytuły (Huuuge Casino i Billionaire Casino) oraz gier, w które Spółka przestała inwestować w 2021 r.
  • Sytuacja płynnościowa Huuuge pozostaje bardzo dobra – po uwzględnieniu skupu akcji własnych i płatności z tytułu nabycia Traffic Puzzle saldo środków pieniężnych wyniosło 188,2 mln USD.
  • Huuuge kontynuował proces integracji Traffic Puzzle w ramach istniejącego portfela gier. Tytuł jest już odpowiedzialny za około 10% przychodów Grupy. W kolejnych miesiącach wprowadzane będą zmiany niezbędne do wykorzystania potencjału Traffic Puzzle.
  • W sierpniu 2022 r. Spółka przystąpiła do analizy możliwych strategicznych kierunków rozwoju i podjęła o decyzję o wstrzymaniu do odwołania realizacji programu skupu akcji własnych.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

hug 1

* Skorygowany wynik EBITDA oznacza wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy oraz o koszty płatności w formie akcji.
** Skorygowany zysk/(strata) netto zdefiniowany jako wynik netto za dany rok skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością Grupy, koszty płatności w formie akcji oraz koszty finansowe dotyczące przeszacowania zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych serii C. W następstwie zamiany akcji serii C na akcje zwykłe, która została przeprowadzona bezpośrednio przed przeprowadzeniem oferty publicznej w pierwszym kwartale, akcje serii C nie są już wykazywane jako zobowiązania finansowe.

Flagowe tytuły Huuuge (Huuuge Casino i Billionaire Casino) wypracowały w pierwszym półroczu 2022 r. przychody w wysokości 144,2 mln USD (-15,3% rdr). Ich spadek wynikał głównie z niższego DAU oraz koncentracji na pozyskiwaniu długoterminowych, przynoszących dochody graczy.

Miesięczny wskaźnik konwersji, czyli wskaźnik zdolności spółki do konwersji graczy na płacących użytkowników, pozostał na wysokim poziomie, a w przypadku flagowych tytułów wzrósł z 8,4% do 9,2%.

Udział nowych tytułów w przychodach ogółem w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł ok. 12%. Gra Traffic Puzzle, będąca główną pozycją wśród nowych tytułów, wygenerowała przychody na poziomie 16,5 mln USD w pierwszym półroczu 2022 r., co oznacza wzrost o 3,6% rdr. Huuuge kontynuuje prace nad funkcjonalnością gry.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

hug 2

Źródło: Spółka, #HUG

Zobacz także: Huuuge, Inc. - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości