GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii ESB0725 wyemitowanych przez ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 lis 2022, 17:53

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii ESB0725 wyemitowanych przez ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY

Uchwała Nr 1089/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii ESB0725 wyemitowanych przez ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY o zawieszenie obrotu obligacjami serii ESB0725, oznaczonymi kodem „PLESBSR00014”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst – od dnia 29 listopada 2022 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 - 11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 28 listopada 2022 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości