Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Cena maksymalna w SPO ustalona na 65 zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2022, 08:18

Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Cena maksymalna w SPO ustalona na 65 zł

Ryvu Therapeutics S.A., firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, opublikowała Prospekt w związku z ofertą publiczną akcji serii J.

Spółka planuje pozyskać z oferty do 272 mln zł*, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój projektów klinicznych oraz fazy wczesnej, prowadzący do intensyfikacji działalności Spółki. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 65 zł za akcję, a zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 8-15 grudnia 2022 r.

- W ostatnim czasie Ryvu bardzo dynamicznie rozwijało swoje projekty kliniczne i wczesnej fazy oraz było bardzo aktywne w obszarze rozwoju biznesowego i korporacyjnego. Tylko w drugiej połowie tego roku udało nam się pozyskać bardzo korzystne finansowanie dłużne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości ponad 100 mln zł, a także podpisać dwie umowy partneringowe – z BioNTech i Exelixis – dzięki którym spółka zapewniła sobie łącznie ponad 100 mln zł płatności z góry. Ponadto, BioNTech zadeklarował udział w naszej ofercie poprzez objęcie akcji o wartości 20 mln euro, co jest mocną walidacją branżową całego portfolio projektów. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, podtrzymuję swoją gotowość do wzięcia udziału w emisji – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.

- Od ostatniej emisji akcji spółka dokonała istotnych postępów naukowych, zarówno w projektach klinicznych, w których potwierdzamy bezpieczeństwo i widzimy pierwsze korzyści terapeutyczne, jak i wczesnej fazy. Jakość naszej nauki potwierdza m.in. jedenaście umów partneringowych, w tym dwie – bardzo istotne – podpisane w 2022 r. Liczymy na to, że rynek doceni nasze osiągnięcia – dodaje Paweł Przewięźlikowski.

Cele emisyjne

Wielkość oferty nie przekroczy 4.764.674 akcji nowej emisji serii J. Pozyskane w ofercie publicznej środki Spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024, skupionych na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:

  • szeroki rozwój RVU120,
  • wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
  • koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
  • przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy,
  • płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych,
  • co najmniej jedna nowa umowa partneringowa rocznie.

Plany rozwoju na lata 2022-2024 zakładają, że łączne nakłady finansowe wyniosą w tym okresie
do ok. 558 mln zł*. Spółka planuje zabezpieczyć środki na realizację przedstawionych planów rozwoju z różnych źródeł (przyznane dotacje, oczekiwane kamienie milowe, nowe dotacje, gotówka, finansowanie dłużne, rynek kapitałowy), mając na celu zmniejszenie ryzyka dla Akcjonariuszy i zminimalizowanie ich ewentualnego rozwodnienia.

W drugiej połowie 2022 r. Spółka wykonała liczne działania, których efektem jest pozyskanie łącznie
ok. 212 mln zł (w ramach płatności wstępnych z tytułu udzielenia licencji do Exelixis oraz BioNTech, a także finansowania dłużnego pozyskanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego), stanowiących zabezpieczenie części finansowania działalności.

Spółka oczekuje, że w ramach emisji serii J pozyska 272 mln zł*, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój projektów klinicznych i fazy wczesnej.
 

Ryvu planowane inwestycje

*Przy założeniu oczekiwanych przez Spółkę wpływów z oferty (uzyskanie ceny maksymalnej oraz sprzedaż akcji
w transzy BioNTech).

**Z uwzględnieniem płatności wstępnej z tytułu udzielenia licencji do BioNTech (94 mln zł)

Informacje nt. planowanej Oferty

Oferta publiczna Spółki będzie obejmowała nie więcej niż 4.764.674 nowych akcji serii J. Do zainwestowania 20 mln EUR w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech. W związku z umownym zobowiązaniem Ryvu do przydziału akcji na rzecz BioNTech bez redukcji ich liczby, po przeprowadzeniu oferty inwestor ten może dysponować jednym z największych pakietów akcji Spółki.

Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało Prawo Pierwszeństwa (PP), które pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom uniknąć rozwodnienia w związku z emisją. Zasady związane z zastosowaniem PP zostały opisane w Prospekcie. Dzień Rejestracji (DR), jako data, według której zostanie ustalony poziom zaangażowania akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki na potrzeby PP, został wyznaczony na 8 grudnia 2022 r. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 8-15 grudnia 2022 r.

Źródło: Spółka, #RVU, #rvu

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości