Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii J; chce pozyskać do 272 mln zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2022, 11:44

Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii J; chce pozyskać do 272 mln zł (opis)

Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną do 4.764.674 akcji serii J. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 65 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Ryvu planuje pozyskać z oferty do 272 mln zł, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój projektów klinicznych oraz fazy wczesnej, prowadzący do intensyfikacji działalności spółki.

W prospekcie napisano, że spółka oczekuje, iż wpływy brutto z oferty wyniosą od około 150,7 mln zł do 309,7 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby nowych akcji, przydzielonych inwestorom w ofercie oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych oraz łącznej wysokości kosztów oferty poniesionych przez spółkę.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 8-15 grudnia 2022 r. W dniach 16-20 grudnia 2022 r. trwać będzie okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych, a do 21 grudnia 2022 r. okres przyjmowania zapisu od BioNTech. Przydział akcji oferowanych, zamknięcie oferty zaplanowano na 22 grudnia.

Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa (PP).

Jak podano, pozyskane w ofercie środki spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024: szeroki rozwój RVU120, wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini, koncentrację na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach, przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy, płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych, co najmniej jedną nową umowę partneringową rocznie.

Na rozwój kliniczny, w tym w szczególności szeroki rozwój kliniczny RVU120 w hematologii i guzach litych, a także prace przygotowawcze do rozpoczęcia badania fazy I dla jednego nowego kandydata z portfolio projektów fazy wczesnej, spółka planuje przeznaczyć od 73,8 mln zł do 153,6 mln zł wpływów z oferty.

Od 42,6 mln zł do 89,1 mln zł wpływów z oferty spółka chce przeznaczyć na fazy odkrycia i rozwoju przedklinicznego, w tym w szczególności przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego dla co najmniej jednego kandydata z portfolio projektów fazy wczesnej oraz dalsze wzmocnienie Platformy Syntetycznej Śmiertelności i rozszerzenie działań związanych z odkrywaniem innowacyjnych celów terapeutycznych.

Od ok. 30,8 mln zł do ok. 59,9 mln zł planowane jest na pokrycie kosztów ogólnych i administracyjnych spółki.

Do zainwestowania 20 mln euro w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech. Gotowość do wzięcia udziału w emisji podtrzymał także prezes Ryvu Paweł Przewięźlikowski.

Jak podano w prospekcie, cena emisyjna za każdą akcję dla BioNTech będzie odpowiadała kwocie równej niższej wartości spośród następujących: ostatecznej cenie akcji oferowanych lub 48,86 zł (obliczonej jako 120 proc. średniej ceny akcji ważonej wolumenem w okresie od 26 października 2022 r. do 28 listopada 2022 r.).

"Jeśli book-building zamknąłby się po cenie niższej niż ok. 49 zł za akcję, co naszym zdaniem jest mało prawdopodobne, BioNTech nadal zainwestowałby 20 mln euro w ofertę, ale liczba akcji byłaby mniejsza" - powiedział prezes Przewięźlikowski podczas wideokonferencji.

Prezes pytany, czy przy dużym zainteresowaniu ofertą spółka rozważy podwyższenie liczby oferowanych akcji używając pozostałego kapitału docelowego, poinformował, że obecnie nie jest rozważane zwiększenie tej liczby.

Zgodnie z październikową uchwałą zarządu kapitał zakładowy spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.905.869,60 zł, poprzez emisję nie więcej niż 4.764.674 nowych akcji serii J. We wrześniu akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o maksymalnie 8.465.615 akcji.

"Mamy upoważnienie od akcjonariuszy spółki, by wyemitować więcej akcji – 3,7 mln – ale nie planujemy z tego skorzystać w krótkim terminie" - dodał prezes.

Plany rozwoju Ryvu na lata 2022-2024 zakładają, że łączne nakłady finansowe wyniosą w tym okresie ok. 558 mln zł (przy założeniu oczekiwanych przez spółkę wpływów z oferty - uzyskanie ceny maksymalnej oraz sprzedaż akcji w transzy BioNTech). Spółka planuje zabezpieczyć środki na realizację przedstawionych planów rozwoju z różnych źródeł (przyznane dotacje, oczekiwane kamienie milowe, nowe dotacje, gotówka, finansowanie dłużne, rynek kapitałowy), mając na celu zmniejszenie ryzyka dla akcjonariuszy i zminimalizowanie ich ewentualnego rozwodnienia.

Firmą inwestycyjną i globalnym koordynatorem jest Trigon Dom Maklerski, a współprowadzącym księgę popytu Biuro Maklerskie mBank.

KNF w środę zatwierdziła prospekt Ryvu Therapeutics sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

(PAP Biznes), #RVU

doa/ osz/

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości