Ryvu Therapeutics prezentuje dane kliniczne i translacyjne dla projektów RVU120 i SEL24 (MEN1703) podczas konferencji ASH Annual | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 gru 2022, 07:19

Ryvu Therapeutics prezentuje dane kliniczne i translacyjne dla projektów RVU120 i SEL24 (MEN1703) podczas konferencji ASH Annual

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, zaprezentowała nowe dane wskazujące na aktywność kliniczną i przedkliniczną RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19 oraz SEL24 (MEN1703), selektywnego inhibitora kinaz PIM/FLT3. Zaktualizowane dane są prezentowane podczas odbywającej się w Nowym Orleanie, 64. edycji konferencji ASH 2022.

- Prezentowane podczas konferencji ASH dane z trwającego badania fazy Ib RVU120 w AML i HR-MDS są bardzo obiecujące. RVU120, jako monoterapia, wykazał znaczącą aktywność kliniczną i był dobrze tolerowany we wszystkich dawkach – komentuje dr Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Ryvu Therapeutics.

- Kontynuujemy etap eskalacji dawki i spodziewamy się silniejszych odpowiedzi klinicznych wraz ze wzrastającym poziomem zahamowania naszego celu molekularnego. Prezentowane dane dają nam większą pewność co do potencjału RVU120 w zakresie poprawy jakości życia pacjentów z AML i HR-MDS – dodaje dr Hendrik Nogai.

Wstępne dane z trwającego badania fazy Ib dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa RVU120
(na dzień 11 listopada 2022 r.):

 • 16 pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (AML) i 3 pacjentów z zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS), z medianą trzech zastosowanych uprzednio linii leczenia, otrzymało RVU120 w dawkach pomiędzy 75 mg a 110 mg;
 • Aktywność kliniczną RVU120 wykazano u 9 z 16 ocenianych pacjentów, pozytywnych na markery, które na podstawie badań przedklinicznych pozwalają przewidzieć skuteczną odpowiedź na terapię inhibitorami CDK8;
 • Jeden pacjent z AML uzyskał odpowiedź całkowitą;
 • U czterech pacjentów zaobserwowano redukcję blastów;
 • U czterech pacjentów wykazano odpowiedź erytroidalną i/lub płytkową;
 • RVU120 był dobrze tolerowany we wszystkich dawkach;
 • Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były nudności/wymioty, pogorszenie małopłytkowości stopnia 3 do 4 oraz gorączka neutropeniczna.

Po dacie odcięcia danych dla prezentacji posterowej, eskalacja dawki jest kontynuowana, a kohorta pacjentów przyjmujących dawkę na poziomie 110mg została już w pełni zrekrutowana. Sumarycznie, do dnia 7 grudnia 2022, 22-óch pacjentów zostało włączonych do badania.

Dodatkowo w ramach prowadzonego badania, sprawdzono efektywność farmakodynamiczną RVU120 u pacjentów z AML i HR-MDS, mierząc zmiany w poziomach bezpośredniego biomarkera – pSTAT5. W trakcie eskalacji dawki osiągnięto ekspozycję, przy której obserwowano zahamowanie markera pSTAT5 na poziomie przekraczającym 50%. Na bazie założeń przedklinicznych, próg ten jest wystarczający do uzyskania wysokiej skuteczności w wybranych grupach pacjentów, tzw. super-responderów. Dane otrzymane z prowadzonego badania na etapie eskalacji dawki (w przedziale dawek 10 mg-135 mg) zarówno u pacjentów z AML/HR-MDS, jak i z guzami litymi wskazują, że hamowanie markera pSTAT5 jest zależne od poziomu otrzymanej dawki leku.

Podczas konferencji ASH 2022, Grupa Menarini, Ryvu oraz współpracujące grupy akademickie, w tym naukowcy z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przedstawili dane przedkliniczne dla SEL24 (MEN1703), pierwszego w swojej klasie, doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3. Terapia skojarzona SEL24 (MEN1703) z gilterytynibem (Xospata), silnym i selektywnym doustnym inhibitorem FLT3, wywołuje całkowitą regresję guza in vivo, demonstrując wysoki potencjał kliniczny jednoczesnego hamowania kinaz FLT3 i PIM w AML.

Mechanizm działania oraz efektywność SEL24 (MEN1703) wykazano również w przypadku modeli in vitro szpiczaka mnogiego (MM), klasycznych makrofagów związanych z chłoniakiem Hodgkina (cHL-TAM) i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). W modelach przedklinicznych, SEL24 (MEN1703) indukuje cytotoksyczność linii komórkowych MM, zaburza tworzenie naczyń krwionośnych w komórkach śródbłonka szpiczaka i wycisza aktywność szlaków sygnałowych istotnych dla przeżycia komórek szpiczaka. Badanie to pokazuje potencjał terapeutyczny SEL24 (MEN1703) w MM bezpośrednio związany z hamowaniem kinaz PIM. W istocie, onkogenne szlaki sygnałowe również zostały zahamowane wskutek leczenia komórek MM z użyciem SEL24 (MEN1703).

- Cieszymy się, że dane dla SEL24, przedstawione przez naszego partnera Grupę Menarini, wykazują w badaniach przedklinicznych aktywność przeciwnowotworową w szpiczaku mnogim, chłoniaku Hodgkina, rozlanym z dużych komórek B chłoniaku, a także w AML w skojarzeniu z gilterytynibem – podsumowuje dr Hendrik Nogai.

- Postery te dostarczają nowych informacji na temat epigenetycznej roli SEL24 i demonstrują nowe mechanizmy hamowania komórek nowotworowych w wielu modelach nowotworów hematologicznych – dodaje dr Hendrik Nogai.

Webcast podsumowujący dane przedstawione podczas konferencji ASH 2022

Spółka zaprasza na webinar poświęcony omówieniu danych zaprezentowanych podczas konferencji ASH 2022, który odbędzie się w poniedziałek, 12 grudnia, o godzinie 8:00 CET. Rejestracja dostępna pod adresem: ryvu.clickmeeting.com/ryvu-rvu120-clinical-data-ash-2022-posters/register

Nagranie webinaru będzie również dostępne na stronie internetowej Ryvu, w zakładce Inwestorzy & Media.

Szczegóły prezentacji posterowych:

CDK8/19 Kinase Inhibitor RVU120 in Patients with AML or Higher-Risk MDS: Safety and Efficacy Results from New Dose Escalation Cohorts (Numer publikacji: 2771), Camille Abboud, MD (Washington University in Saint Louis/ Washington University School of Medicine), i in.

 • Nazwa sesji: 616. Acute Myeloid Leukemias: Investigational Therapies, Excluding Transplantation and Cellular Immunotherapies: Poster II
 • Data i czas prezentacji: niedziela, 11 grudnia 2022; 18:00 - 20:00 (czas wschodni, ET)

Multiomics Analysis Confirms Effective Target Engagement for RVU120 – a First-in-class CDK8/19 Kinase Inhibitor in AML and MR-MDS Patients and Reveals the Mechanism of Action (Numer publikacji: 2642), dr Tomasz Rzymski (Ryvu Therapeutics), i in.

 • Nazwa sesji: 604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Poster II
 • Data i czas prezentacji: niedziela, 11 grudnia 2022; 18:00 – 20:00 (czasu wschodniego, ET)

PIM Inhibition by SEL24/MEN1703 Combines Synergistically with Gilteritinib in FLT3-ITD Preclinical Models of Acute Myeloid Leukemia (Numer publikacji: 1333), Daniela Bellarosa (Grupa Menarini), i in.

 • Nazwa sesji: 604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Poster I
 • Data i czas prezentacji: sobota, 10 grudnia 2022; 17:30 – 19:30 (czas wschodni, ET)

Super-enhancer-driven PIM Kinase Upregulation in Multiple Myeloma Maintains the Plasma
Cell-specific Oncogenic and Microenvironmental Circuits and Can Be Efficiently Targeted by the
Pan-PIM Inhibitor MEN1703
(Numer publikacji: 1822), Filip Garbicz (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), i in.

 • Nazwa sesji: 651. Multiple Myeloma and Plasma Cell Dyscrasias: Basic and Translational: Poster I
 • Data i czas prezentacji: sobota, 10 grudnia 2022; 17:30 – 19:30 (czas wschodni, ET)

PIM Kinases Regulate Super-Enhancer-Dependent Gene Expression In Diffuse Large B-Cell Lymphoma (Numer publikacji: 1310), Sonia Debek, (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), i in.

 • Nazwa sesji: 603. Lymphoid Oncogenesis: Basic: Poster I
 • Data i czas prezentacji: sobota, 10 grudnia 2022; 17:30 – 19:30 (czas wschodni, ET)

MEN1703-mediated PIM kinases inhibition impairs protumoral and immunosuppressive phenotype and functions of macrophages in classical Hodgkin Lymphoma (Numer publikacji: 2867), Maciej Szydlowski (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), i in.

Nazwa sesji: 622. Lymphomas: Translational–Non-Genetic: Poster II

Data i czas prezentacji: niedziela, 11 grudnia 2022; 18:00 – 20:00 (czas wschodni, ET)

Źródło: Spółka, #RVU, #rvu

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości