Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,75-5,00 proc. (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 19:29

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,75-5,00 proc. (opis)

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 4,75-5,00 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej w USA może być właściwe.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 475 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 2007 r., a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

"FOMC postanowił podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 4,75-5,00 proc. Komitet przewiduje, że dalsze podwyżki w przedziale docelowym będą właściwe dla osiągnięcia na tyle restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej, aby z czasem przywrócić inflację do celu 2 proc. Komitet będzie ściśle monitorował napływające informacje i oceniał ich wpływ na politykę pieniężną" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Komitet przewiduje, że odpowiednie może być dodatkowe zaostrzenie polityki pieniężnej w celu osiągnięcia na tyle restrykcyjnego dla gospodarki nastawienia polityki pieniężnej, aby z czasem przywrócić inflację do poziomu 2 proc. Przy określaniu zakresu przyszłych podwyżek w przedziale docelowym Komitet weźmie pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację, oraz zmiany gospodarcze i finansowe" - dodano.

Fed podał, że system bankowy w USA jest odporny, ale ostatnie wydarzenia mogą mieć wpływ na wzrost PKB.

"Amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny. Niedawne wydarzenia prawdopodobnie spowodują zaostrzenie warunków kredytowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz odbiją się na działalności gospodarczej, zatrudnieniu i inflacji. Zakres tych skutków jest niepewny. Komitet pozostaje bardzo wyczulony na ryzyka inflacyjne" - napisano w komunikacie.

"Ponadto Komitet będzie kontynuował zmniejszanie posiadanych papierów skarbowych i papierów dłużnych agencyjnych oraz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, zgodnie z wcześniej ogłoszonymi planami. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu wynoszącego 2 proc." - dodano.

Fed postanowił podnieść stopę oprocentowania od nadwyżkowych rezerw (IOER) o 25 punktów bazowych do 4,90 proc.

FOMC powtórzył, że inflacja jest na podwyższonym poziomie.

„Ostatnie dane wskazują na niewielki wzrost wydatków i produkcji. Przyrost miejsc pracy przyspieszył w ostatnich miesiącach i odbywa się w szybkim tempie; stopa bezrobocia utrzymywała się na niskim poziomie. Inflacja pozostaje podwyższona” – napisano w komunikacie.

"Oceniając właściwe nastawienie polityki pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował wpływ napływających informacji na perspektywy gospodarcze. Komitet jest przygotowany, by odpowiednio dostosować nastawienie polityki pieniężnej, gdyby pojawiły się ryzyka, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celów Komitetu. Oceny Komitetu będą uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące warunków na rynku pracy, presji inflacyjnych i oczekiwań inflacyjnych oraz sytuacji finansowej i międzynarodowej" - dodano.

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W marcu FOMC prognozuje stopy proc. na poziomie 5,1 proc. na koniec 2023 r., 4,3 proc. na koniec 2024 r. i 3,1 proc. na koniec 2025 r. W grudniu Fed prognozował, że stopy proc. w USA będą na poziomie 5,1 proc. na koniec 2023 r., 4,1 proc. na koniec 2024 r. i 3,1 proc. na koniec 2025 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła w marcu 2,5 proc. wobec 2,5 proc. w grudniu.

Poniżej zestawienie obecnych projekcji makro FOMC.

202320242025
Wzrost PKB (w proc.)0,41,21,9
Poprzednia projekcja z XII0,51,61,8
Stopa bezrobocia (w proc.)4,54,64,6
Poprzednia projekcja z XII4,64,64,5
Deflator PCE* (w proc.)3,32,52,1
Poprzednia projekcja z XII3,12,52.1
Bazowy deflator PCE (w proc.)3,62,62,1
Poprzednia projekcja z XII3,52,52,1

*Deflator PCE to preferowana przez Fed miara inflacji.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 2-3 maja.

Kurs dolara osłabia się wobec koszyka walut po decyzji Fedu o 0,54 proc. do 102,70 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries spada o 9 pb do 3,52 proc. (PAP Biznes)

kkr/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości