Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w I kw. '23 na 125 mln zł, spadek o 29 proc. rdr (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 20:34

Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w I kw. '23 na 125 mln zł, spadek o 29 proc. rdr (opis)

Grupa Kęty szacuje, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy j.d. w pierwszym kwartale 2023 r. wyniesie 125 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc. rdr, a EBITDA spadnie o 28 proc. do 193 mln zł - podała spółka w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali zysku netto w przedziale 80-84,1 mln zł i 162-172,4 mln zł EBITDA.

Według szacunków, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 1,35 mld zł (spadek o 10 proc. rdr), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 149 mln zł, co oznacza spadek o 35 proc. rdr.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali 120-126,6 mln zł EBIT oraz 1.179-1.265 mln zł przychodów.

Dane skonsolidowane (w mln PLN)1Q231Q22zmiana
Przychody ze sprzedaży13501500-10%
EBITDA193268-28%
Zysk netto z działalności operacyjnej149229-35%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej125175-29%

Kęty podały, że szacowany poziom długu netto na koniec pierwszego kwartału 2023 r. wyniesie ok. 940 mln zł.

W ocenie zarządu, początek roku przyniósł niewielką poprawę nastrojów na rynku w porównaniu do sytuacji z czwartego kwartału roku 2022, a poziom zamówień jest zbliżony do założeń przyjętych przy opracowywaniu prognoz na rok 2023.

"Utrzymuje się przewidywana presja cenowa wynikająca z jednej strony z niższego niż w zeszłym roku popytu, niższych cen niektórych surowców oraz aktywności firm z poza Europy. W tym kontekście, szacowane przez spółkę wyniki pierwszego kwartału 2023 roku można uznać za potwierdzające możliwość realizacji prognozy rocznej, jednocześnie ze względu na utrzymującą się niepewność na rynku nie stanowią przesłanki do jej aktualizacji" - napisano w komunikacie.

"Szacowane aktualnie wyniki pierwszego kwartału 2023 roku, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, są niższe od osiąganych w rekordowym z tej perspektywy roku 2022. W szczególności zmiany odzwierciedlają różny rozkład wyników w trakcie omawianych lat: wyjątkowo dobre pierwsze półrocze 2022 roku (w tym w efekcie zawirowań rynkowych towarzyszących wojnie w Ukrainie) oraz spowolnienie w drugim półroczu (obserwowane spowolnienie gospodarcze) prognozowane także w pierwszym półroczu 2023 roku oraz zakładane ożywienie gospodarcze w drugim półroczu 2023 roku" - dodano.

Grupa Kęty ocenia, że zgodnie z przewidywaniami generowane w pierwszym kwartale 2023 roku marże wracają do poziomów osiąganych w latach, w których brak było istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, takich jak pandemia COVID, zerwane łańcuchy dostaw, ograniczenia w dostępności surowców.

Jak podano, szacowane koszty finansowe netto, głównie ze względu na wyższe oprocentowanie kredytów wyniosą w pierwszym kwartale 2023 roku ok. 17 mln zł (wzrost o ok. 12 mln zł rdr).

Obciążenia podatkowe zostaną w pierwszym kwartale 2023 roku zmniejszone o ok. 20 mln zł z tytułu utworzenia aktywa na podatek odroczony z tyt. inwestycji objętych ulgami inwestycyjnymi.

W grudniu 2022 r. Grupa Kęty prognozowała, że w całym 2023 roku osiągnie 388 mln zł zysku netto oraz 5,271 mld zł przychodów. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej szacowany był w 2023 roku 537 mln zł, a zysk EBITDA na 721 mln zł.

(PAP Biznes), #KTY

doa/ osz/

Zobacz także: Grupa Kęty SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości