GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VERCOM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2023, 13:04

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VERCOM S.A.

Uchwała Nr 976/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VERCOM S.A.

§1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. l i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 903.085 (dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki VERCOM S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVRCM000065".

§2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. l i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. l, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 września 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki VERCOM S.A., o których mowa w § l, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 września 2023 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLVRCM000016".

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Vercom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości