Skrót wiadomości, czwartek, 21 września, 21.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 wrz 2023, 21:03

Skrót wiadomości, czwartek, 21 września, 21.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2023 r. spadła 2,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,1 proc. rdr.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w sierpniu w Polsce 8,2 proc. wobec 7,9 proc. w poprzednim miesiącu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Na koniec sierpnia 2023 r. w budowie było 807,9 tys. mieszkań, o 7,7 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 r. - podał GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu wzrosła o 39,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 11,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W sierpniu ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 18,7 proc., po spadku o 11,8 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - podwyższa stopy procentowe - podał bank w czwartkowym komunikacie.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł we wrześniu 100 pkt. wobec 100 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 98 pkt.

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) utrzymał stopy procentowe be zmian - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

W Szwecji bank centralny Riksbank podwyższył stopy procentowe - benchmark wzrósł o 25 pb. do 4,00 proc. z 3,75 proc. - podał bank w komunikacie.

Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 5,25 proc. - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Bank centralny Turcji podniósł główną stopę proc. o 500 pb. do 30 proc. - poinformował bank w komunikacie. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopa proc. wzrośnie o 500 pb. do 30 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 201 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 225 tys. wobec 221 tys. poprzednio, po korekcie z 220 tys.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w sierpniu spadł o 0,4 proc. - podała Conference Board. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,5 proc.

BUDŻET, DŁUG

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec sierpnia 2023 roku 8.954 mln euro wobec 8.927 mln euro miesiąc wcześniej - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

NBP zwiększył w sierpniu zasoby złota do 10.108 mln uncji z 9.628 mln uncji w lipcu - poinformował NBP w komunikacie.

SPÓŁKI

Grupa LPP miała w drugim kwartale roku obrotowego 2023/24 438,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 397,6 mln zł zysku.

Grupa LPP notuje w trzecim kwartale 2023/24, czyli w okresie od 1 sierpnia tego roku, kilkunastoprocentowe dynamiki rdr sprzedaży offline i kilkuprocentowe wzrosty sprzedaży online - poinformowała grupa w prezentacji.

Orlen Południe podpisał umowę na budowę tłoczni oleju w Kętrzynie. Zakład będzie przerabiał 500 tysięcy ton rzepaku i wytwarzał rocznie 200 tys. ton oleju z przeznaczeniem na produkcję niskoemisyjnych biopaliw - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Wartość inwestycji sięgnie około 850 mln zł.

Orlen może zdecydować o budowie instalacji biodiesla w Kętrzynie w ciągu roku - poinformował dziennikarzy prezes Orlenu Daniel Obajtek. Koszt tego typu inwestycji szacowany jest na 400-500 mln zł.

Orlen podtrzymuje zainteresowanie przejęciem Zakładów Azotowych Puławy - poinformował dziennikarzy prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jego zdaniem, Puławy nie mają innej przyszłości niż być w grupie Orlenu.

Kaufland, który ma w Polsce 240 marketów, ocenia, że ekspansja w dużych miastach jest coraz trudniejsza. Szacuje, że może otworzyć docelowo około 400 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - poinformowała PAP Biznes Ewelina Jarosińska, członkini zarządu i dyrektorka Departamentu Obszarów Centralnych w Kaufland Polska.

Allegro od 16 października podnosi cenę miesięcznej subskrypcji Allegro Smart! do 14,99 zł - poinformowała spółka na stronie internetowej.

Allegro ma obecnie 3.001 automatów One Box w całej Polsce - poinformowało Allegro w komunikacie prasowym.

Projekt Orange rekomendowany do dofinansowania kwotą 10,65 mln zł w jednym z projektów KPO - podało Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Fega & Schmitt Elektrogroßhandel wzywa do sprzedaży wszystkich wyemitowanych przez TIM akcji, po 50,69 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

PCF Group w II kw. 2023 roku miało stratę netto j.d. na poziomie 8,8 mln zł, wobec konsensusu PAP Biznes zakładającego 2,6 mln zł straty. Spółka wykazała stratę również w działalności operacyjnej, która wyniosła 7,4 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu półrocznego.

Echo Investment odnotowało w II kw. 2023 roku 2,4 mln zł straty netto j.d. i 6,8 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 29,1 mln zł (przedział 32,3-25,5 mln zł straty) i 24,6 mln zł straty EBIT (przedział 32,1-16,6 mln zł straty).

Echo Investment dostrzega potencjał wzrostu w segmencie akademików i rozważa wejście na ten rynek - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji.

Grupa Echo Investment celuje w sprzedaż nieco powyżej 2 tys. mieszkań w całym 2023 r. - poinformowali przedstawiciele zarządu. Wskazali, że sytuacja rynkowa powinna w najbliższym czasie pomóc utrzymać dobre marże.

Betacom wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję - wynika z uchwał podjętych przez WZ spółki.

Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", spółka zależna Bumechu, ma umowę eksportową z odbiorcą zagranicznym na sprzedaż węgla - podał Bumech w komunikacie. Szacowana maksymalna wartość przedmiotowej umowy wynosi 169 mln zł netto.

Hornigold Reit złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

Alstom i Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę dotyczącą serwisu i utrzymania systemów sterowania ruchem kolejowym – poinformowała spółka w komunikacie. Podpisany kontrakt na dostawy części zamiennych będzie realizowany w latach 2024–2027.

Elektrotim patrzy z optymizmem na drugie półrocze. Zarząd pracuje nad uzupełnieniem portfela zamówień na drugie półrocze 2024 r. i zbudowanie portfela na rok 2025 - poinformował prezes Artur Więznowski podczas wideokonferencji.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska delegowała z dniem 25 września jej członka, Pawła Trętowskiego, do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa kierującego pracami zarządu - podał bank w komunikacie. Trętowski, będzie sprawował nowe obowiązki do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa BOŚ.

Captor Therapeutics rozpoczął budowę księgi popytu w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł - podała spółka w komunikacie.

EDP Renewables uruchomiło w Wielkopolsce farmę fotowoltaiczną Przykona o mocy 200 MW, drugą największą instalację PV w Polsce.

Cavatina Holding przydzielił warunkowo 50 tys. zwykłych obligacji na okaziciela serii P2023C o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

W czwartek kurs EUR/PLN wahał się w przedziale 4,61, a 4,64, rentowności 10-letnich SPW wzrosły do 5,79. Zdaniem ekonomistów, duża zmienność kursu złotego wobec euro może świadczyć o tym, że kończy się okres stabilności na rynku walutowym, a zaczyna okres większej niepewności, co może negatywnie wpływać na kurs polskiej waluty.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0635 USD i 157,34 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują, a surowiec kosztuje mniej niż 90 USD za baryłkę. Inwestorzy analizują dane o zapasach paliw za Oceanem - podają maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie niewiele się zmieniają. Metal na LME jest wyceniany blisko 8.346,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

ENERGETYKA

Kryteria wstępnej oceny terenu pod obiekt energetyki jądrowej na wczesnym etapie inwestycji - przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszczony w czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Westinghouse i Bechtel zawiązały konsorcjum na potrzeby projektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W ocenie amerykańskich firm, umowa na zaprojektowanie elektrowni zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

OPINIE, PROGNOZY

Czwartkowy wyrok TSUE jest kolejnym korzystnym wyrokiem dla frankowiczów i może przyczynić się do przyspieszenia postępowań frankowych toczących się przed polskimi sądami - ocenił w przesłanym PAP Biznes komentarzu radca prawny, Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy prowadzącej sprawę w TSUE.

Dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej pokazują, że konsumpcja powoli odbija, a konsumenci wracają do sklepów - uważają analitycy. Ich zdaniem w najbliższych miesiącach powinniśmy obserwować wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Na podstawie przekazanych przez bank informacji, konsument powinien zrozumieć rzeczywiste ryzyka, na które jest narażony w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kredytu denominowanego w walucie obcej - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

WYDARZENIA Z KRAJU

Stworzenie korytarza solidarnościowego, tak by ukraińskie zboże nie wpływało do Polski, to nasze rozwiązanie - powiedział minister Robert Telus, pytany przez PAP o próbę rozwiązania kryzysu z Ukrainą. Dodał, że rozwiązanie to poprzednio zadziałało, nie zakłócając polskiego rynku zboża. Szef resortu rolnictwa potwierdził w czwartek, że ukraiński minister rolnictwa zwrócił się do niego, by podjąć rozmowy w sprawie zboża.

W kwestii ukraińskiego zboża "trzeba znaleźć jakiś złoty środek i jakoś ten problem rozwiązać" - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w TVN24. Jak zaznaczył, to nie jest tak, że my możemy załamać rynek, bo jest kłopot.

2. edycja programu "Ciepłe mieszkanie", na który przeznaczamy 1,75 mld zł, ruszy 29 września; jest on skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych - przekazała w czwartek w Radomiu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że to kolejne działania na rzecz czystego powietrza.

Do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z interwencją policji wobec posłanki KO Kingi Gajewskiej - poinformował PAP jej pełnomocnik mec. Jacek Dubois.

Film "Zielona Granica" zawiera wiele nieprawd. Zdecydowaliśmy, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który pokazuje kontekst operacji hybrydowej i rozwiązania, które wprowadziliśmy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiego państwa - poinformował wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Najwyżsi przedstawiciele władzy zajęli się recenzjami filmu, którego w dodatku nie widzieli; to są dziwacy, którzy rozpętali ohydną kampanię; jeśli ktoś obraził funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Straży Granicznej to zrobiło to PiS - mówił w czwartek o filmie "Zielona Granica" szef PO Donald Tusk.

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje 31,6 proc. badanych, a na Koalicję Obywatelską – 27 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, którego wyniki opublikowano w czwartek.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Komisja Europejska wysłała do Polski, Węgier i Słowacji listy informujące władze w tych krajach, że będzie je reprezentować w sprawie dot. sporu z Ukrainą przed Światową Organizacją Handlu (WTO) – poinformowała PAP rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski prowadził w czwartek rozmowy w amerykańskim Kongresie, próbując przekonać amerykańskich parlamentarzystów do wzmocnienia wsparcia dla Kijowa - relacjonuje agencja AP

Ministrowie rolnictwa Słowacji i Ukrainy uzgodnili w czwartek utworzenie systemu licencji dotyczącego handlu produktami zbożowymi, co powinno umożliwić zniesienie przez Bratysławę embarga na import ukraińskiego zboża; władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko Słowacji - poinformowała agencja Reutera.

Rosjanie przeprowadzili w czwartek nad ranem zmasowany atak rakietowy na pięć obwodów ukraińskich - podały lokalne władze. Eksplozje słychać było m.in. w Kijowie.

Rosja przeprowadziła pierwszy od sześciu miesięcy atak na ukraińskie obiekty energetyczne - poinformował w czwartek ukraiński koncern Ukrenerho. Uszkodzone zostały obiekty w zachodniej i centralnej części kraju.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Niemiec zdecydowało o poważnym ograniczeniu wpływu chińskich dostawców komponentów do sieci 5G, chodzi głównie o firmy Huawei i ZTE. Jednak całkowity zakaz nie wchodzi obecnie w grę – dowiedział się portal „Tagesschau”.

Przegłosowanie przez Kongres dodatkowego pakietu środków na pomoc Ukrainie jest absolutnie kluczowe - powiedział w środę rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, w przeddzień wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Los ustawy jest niepewny wobec oporu części Republikanów.

Irański prezydent Ebrahim Raisi oświadczył w środę, że USA powinny złagodzić sankcje, by zamanifestować dobrą wolę i doprowadzić do reaktywacji międzynarodowej umowy nuklearnej z 2015 roku między światowymi mocarstwami a Teheranem - podaje w czwartek AP.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił w środę, że po "podjęciu działań antyterrorystycznych" w Górskim Karabachu Baku odzyskało pełną suwerenność na tym regionem. Zaoferował także mieszkającym tam etnicznym Ormianom perspektywy współpracy, pojednania i wspólnego rozwoju.

W mieście Jewlach w Azerbejdżanie, położonym na północ od separatystycznego regionu Górskiego Karabachu, zamieszkanego głównie przez Ormian, zakończyły się azerbejdżańsko-karabaskie rozmowy pokojowe; przedstawiciele karabaskich władz wyrażają obawy, że w prowincji może dojść do "eksterminacji" cywilów i oskarżają społeczność międzynarodową o bierną postawę - przekazała w czwartek agencja Reutera.

Podczas negocjacji stronę karabaską reprezentował deputowany do parlamentu Górskiego Karabachu Dawid Melkumian, natomiast na czele delegacji Azerbejdżanu stał Ramin Mammadow, również parlamentarzysta.

Islamska Republika Iranu nie widzi żadnych przeszkód na drodze do odnowienia dobrych relacji z Egiptem, co też przekazaliśmy stronie egipskiej - oświadczył irański prezydent Ebrahim Raisi na konferencji prasowej po powrocie ze spotkania światowych liderów w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. (PAP Biznes)

osz/ gor/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości