Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-22 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2023, 07:03

Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-22

Kalendarium rynku NewConnect 2023-09-22

PIĄTEK, 22 WRZEŚNIA

- ANALIZY - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,10 PLN na akcję.

- BETOMAX - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,60 PLN na akcję.

- EKOPOL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,22 PLN na akcję zwykła.

PONIEDZIAŁEK, 25 WRZEŚNIA

10:00 - EXCELLENC - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Lipa. W sprawie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na odstąpienie od zamiaru ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

11:00 - MEDAPP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MedApp Badania Kliniczne do sp. zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o., zmian w składzie RN.

11:00 - SEDIVIO - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii B do obrotu, zmiany statutu.

WTOREK, 26 WRZEŚNIA

12:00 - 7LEVELS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, zmiany statutu.

- INDOS - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,14 PLN na akcję dla posiadaczy akcji serii A.

ŚRODA, 27 WRZEŚNIA

12:00 - INNOGENE - Zwyczajne walne zgromadzenie

CZWARTEK, 28 WRZEŚNIA

13:00 - SPARKVC - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

(PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości