GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A16 wyemitowanymi przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lis 2023, 18:05

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A16 wyemitowanymi przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Uchwała Nr 1303/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A16 wyemitowanymi przez WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii A16, oznaczonymi kodem „PL0030200014”, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst – w okresie od dnia 6 grudnia 2023 r. do dnia 18 grudnia 2023 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 5 grudnia 2023 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości