GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2393/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 gru 2023, 18:47

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2393/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 1330/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2393/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 12 grudnia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2393/0400 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 15 listopada 2029 r., rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „XS1998795535”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „E151129”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości