Przychody i wynik netto Apatora w IV kw. 2023 r. gorsze rdr, ale lepsze od oczekiwań | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lut 2024, 08:24

Przychody i wynik netto Apatora w IV kw. 2023 r. gorsze rdr, ale lepsze od oczekiwań

Przychody Apatora w czwartym kwartale 2023 r. spadły o 7,2 proc. rdr do 284,7 mln zł, a strata netto wyniosła ok. 3 mln zł, wobec 10,5 mln zł zysku netto rok wcześniej - podał Apator w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 281,9 mln zł przychodów i 3,8 mln zł straty netto.

Zysk operacyjny w czwartym kwartale 2023 r. wyniósł blisko 5 mln zł, wobec 12,9 mln zł przed rokiem i 2,4 mln zł konsensusu. EBITDA spadła do ok. 18,6 mln zł, a EBITDA skorygowana wyniosła 26,8 mln zł. Konsensus zakładał 22,7 mln zł. Skorygowany zysk netto wyniósł 8,2 mln zł.

W całym 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1.137,5 mln zł (+5 proc. rdr), w tym sprzedaż w segmencie Energii Elektrycznej 515,1 mln zł (+17 proc. rdr), w Wodzie i Cieple 379,6 mln zł (+5 proc. rdr), a w Gazie 242,8 mln zł (-14 proc. rdr).

Skorygowana EBITDA w 2023 r. wyniosła 117,2 mln zł, a skor. zysk netto 36,4 mln zł.

EBITDA została skorygowana o odpisy wartości niematerialnych (wpływ -8,3 mln zł), a zysk netto skorygowany dodatkowo o odpis aktywa z tytułu straty podatkowej dotyczące brytyjskiej spółki GWi (łączny wpływ na zysk netto -18,1 mln zł).

Obroty grupy Apator w Polsce wzrosły w 2023 r. o 12 proc. rdr (640,7 mln zł), podczas gdy eksport utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2022 r. (496,8 mln zł). W konsekwencji udział sprzedaży krajowej w obrotach ogółem wzrósł rdr o 3,5 p.p., osiągając poziom 56 proc. przychodów grupy. Głównymi kierunkami eksportowymi grupy Apator pozostają kraje Unii Europejskiej, a dominującymi rynkami: Niemcy, Czechy, Belgia, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Niderlandy.

Wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec 2023 r. ukształtował się na poziomie 1,44x (wobec 2,08x na koniec 2022 r.).

Zarząd ocenia, że perspektywy grupy są dobre.

"Sprzyjają nam trendy i zmiany legislacyjne związane z transformowaniem się gospodarki i unowocześnianiem sieci dystrybucji mediów energetycznych oraz wodnych. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego pomiaru, zarządzania rozproszonymi źródłami energii. W odpowiedzi rozwijamy nasze portfolio rozwiązań dla farm wiatrowych i fotowoltaiki, wdrażamy rozwiązania w zakresie magazynowania energii" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Maciej Wyczesany.

Spodziewa się on, że 2024 r. będzie lepszy dla polskiej gospodarki, głównie dzięki środkom finansowym z KPO i Funduszu Spójności, które mogą pobudzić inwestycje i przyśpieszyć transformację energetyczną.

Poniżej przedstawiamy wyniki Apatora w czwartym kwartale 2023 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.

Dane w mln zł.

4Q2023wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2023rdr
Przychody284,7281,91,0%-7,2%-1,4%1137,55,1%
EBITDA18,622,7-18,0%-41,3%-40,7%109,025,1%
EBIT4,92,4101,4%-72,6%-70,9%52,868,6%
zysk netto j.d.-3,0-3,8---17,9171,1%
marża EBITDA6,5%8,1%-1,53-3,81-4,349,58%1,53
marża EBIT1,7%0,9%0,86-4,11-4,104,64%1,75
marża netto-1,1%-1,4%0,30-5,16-3,981,57%0,96

(PAP Biznes), #APT

doa/ ana/

Zobacz także: Apator SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości