Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Transformacja energetyczna w Polsce: kompromis Unii Europejskiej w sprawie wsparcia dla elektrowni węglowych do 2028 roku

Ministrowie energii UE osiągnęli kompromis w sprawie reformy rynku energii, który ma istotne konsekwencje dla sektora węglowego w Polsce. Funkcjonowanie rynku mocy zostanie przedłużone o dwa lata – do 2028 r.


Rynek mocy i trudności elektrowni węglowych

Elektrownie węglowe zmagają się z rosnącymi kosztami emisji CO2, co sukcesywnie zmniejsza ich rentowność. Sytuację pogarszają także regulacje rynkowe w UE, które powodują, że w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na energię, w pierwszej kolejności do systemu trafia energia niskoemisyjna.

Aby zaradzić tym problemom i utrzymać stabilność systemu energetycznego, Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie finansowe elektrowni węglowych z budżetu państwa w ramach tzw. rynku mocy. Polega on na wypłacaniu elektrowniom środków finansowych w zamian za pozostawanie w dyspozycji, na wypadek gwałtownego zwiększenia się zapotrzebowania na energię. Jednak ta pomoc miała być dostępna tylko do 2025 roku, co stawiało producentów energii z sektora węglowego w trudnej sytuacji.

Alert europejski: Kontrola emisji w transporcie coraz bardziej się zacieśnia. Protesty Polski bez znaczenia

Dyskusje o przedłużeniu rynku mocy

Już w 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przedłużenia wsparcia dla elektrowni węglowych. Polska podkreślała przy tym kontekst kryzysu energetycznego, który związany był z wydarzeniami na Ukrainie.

W mediach pojawiły się doniesienia, że Polska chciała przedłużyć wsparcie dla elektrowni węglowych aż do 2035 roku. Wydawało się to całkowicie nierealnym postulatem ponieważ średni wiek elektrowni węglowych w Polsce wynosi obecnie około 50 lat. Problemem nie jest więc jedynie rentowność, ale również stan węglowych źródeł energii.

Zapraszamy do subskrybowania newslettera legislacyjnego https://alerty-legislacyjne.strefainwestorow.pl/

Przedłużenie funkcjonowania rynku mocy

17 października br. ministrowie energii UE osiągnęli kompromis w zakresie reformy rynku energii. Jednym z elementów tego porozumienia jest przedłużenie wsparcia dla elektrowni węglowych do 2028 roku. To daje dodatkowe dwa lata na przeprowadzenie głębokiej transformacji energetycznej w Polsce.

Co z tego wynika?

Unijny kompromis przedłuża wsparcie dla elektrowni węglowych do 2028 roku, dając Polsce dodatkowe dwa lata na przeprowadzenie transformacji energetycznej. Nowy rząd stanie przed ambitnym zadaniem szybkiego dostosowania całego sektora do coraz surowszych norm emisji CO2, modernizacji starych elektrowni oraz rozwijania odnawialnych źródeł energii. Prawdopodobnie konieczna jest także rewizja realizacji koncepcji NABE, bądź jej zastąpienie nową inicjatywą. Jedną z opcji jest wydzielenie niskoemisyjnych aktywów z energetyki w nowe spółki i ich debiut giełdowy, a także zainwestowanie tak zdobytych środków finansowych w szybsze wygaszenie węgla.

ZE PAK z dobrymi wynikami, ale transformacja spółki może się skomplikować po wyborach

udostępnij: