11 rosnących spółek dywidendowych, które mają szansę na dalszy wzrost | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
12 lis 2019, 06:35

11 rosnących spółek dywidendowych, które mają szansę na dalszy wzrost

W ostatnich 3 kwartałach wiele spółek pokazało swoją siłę, utrzymując kurs w trendzie wzrostowym. Wybraliśmy spośród nich te, które mają realną szansę na dalszy wzrost. Oto 11 najciekawszych spółek z tego grona.

Podstawy dalszego wzrostu

Długo utrzymujący się trend wzrostowy świadczy o rosnącym zainteresowaniu spółką. Jednak by się utrzymał, musi być oparty na poprawiających się wynikach finansowych. Spośród dość licznego grona zwyżkujących spółek wybraliśmy te, które faktycznie mogą się pochwalić przychodami rosnącymi przynajmniej w 3 ostatnich latach.

Poprawa przychodów powinna przekładać się na wzrost zysków. Wzięliśmy więc i ten czynnik pod uwagę. Ograniczyliśmy grono spółek do tych, których zysk ze sprzedaży oraz zysk netto w ostatnich latach także się zwiększał.

Ostatnim czynnikiem, który pozwala wyróżnić ciekawe spółki, jest możliwość generowania przez nie gotówki i chęć dzielenia się nią z akcjonariuszami. Dlatego naszą selekcję ograniczyliśmy do spółek dywidendowych, które wypłacają zyski od co najmniej 3 lat i starają się, by te wypłaty rosły z roku na rok.

Wszystkie te czynniki uzasadniają tezę, że dotychczasowy wzrost kursu akcji opierał się w większej mierze na ich wewnętrznej wartości, niż na spekulacji. Spółki wykazujące regularną poprawę wyników i wypłacające coraz wyższe dywidendy mają większą szansę od innych na kontynuowanie tego trendu, choć oczywiście nie jest to zagwarantowane.

Zobacz także: Spółki wypłacające dywidendy powinny być ważną częścią portfela emerytalnego

11 rosnących dywidendowych spółek

Archicom #ARH

Kurs Archicomu rośnie od listopada 2018 r. i wspiął się już na nowe maksima. Deweloper wykazuje szybko rosnące przychody w ostatnich latach. Ostatnie 12 miesięcy zakończone w czerwcu 2019 r. były aż o 30% lepsze pod tym względem w porównaniu do 2018 r. Towarzyszy temu 48% wzrost zysku ze sprzedaży i 85% wzrost zysku netto. Spółka płaci ponadto regularnie dywidendy od 4 lat. Tegoroczna wypłata była wyższa o 8% w porównaniu z 2018 r.

ARH_p0
 

Odlewnie Polskie #ODL

Po długich spadkach kurs Odlewni Polskich powrócił do wzrostów. Potwierdza to wzrost zysków ze sprzedaży o 45% drugi rok z rzędu. Także zysk netto za ostatnie 4 kwartały wzrósł o 36% w porównaniu do 2018 r. W tym roku akcjonariusze otrzymali o 20% wyższą dywidendę. Podobnie w 2018 r. wypłacona gotówka była o 25% wyższa.

ODL_p0
 

Decora #DCR

10-procentowy wzrost przychodów i aż 36-procentowy wzrost zysków ze sprzedaży wykazał producent artykułów wykończenia wnętrz w ostatnich 4 kwartałach. Zysk netto wzrósł o 20%. Jeszcze lepszą dynamikę spółka osiągnęła w 2018 r. Zyski wzrosły odpowiednio o 56% i 33%. Dobre dane finansowe przełożyły się też na 11% wzrost dywidendy. Kurs spółki rośnie niemal nieprzerwanie od 3 lat.

DCR_p0
 

Dom Development #DOM

Po trwającej niemal rok korekcie, od stycznia kurs dewelopera pnie się w górę. Towarzyszy temu stały od 3 lat, kilkunastoprocentowy wzrost przychodów. W porównaniu do 2018 r. przychody Dom Development wzrosły o 15%, a zysk ze sprzedaży poprawił się o 30%. Spółka znana jest też z regularnych i rosnących wypłat dywidend od 13 lat. W 2019 r. akcjonariusze otrzymali o 19% wyższą dywidendę.

DOM_p0
 

Neuca #NEU

Znaczny wzrost kursu od początku roku tyczy się też akcji Neuca. Akcje już niedługo mogą osiągnąć nowe szczyty. Wzrosty mają potwierdzenie w bardzo dobrych wynikach sprzedaży. Za ostatnie zaraportowane 4 kwartały spółka wykazała o 17% wyższy zysk ze sprzedaży oraz o 19% wyższy zysk netto. Neuca jest jedną z nielicznych spółek wypłacających regularnie dywidendy od 15 lat. Stara się by z roku na rok generowana gotówka dla inwestorów była coraz wyższa. W tym roku akcjonariusze otrzymali o 16% wyższą dywidendę w porównaniu do 2018 r.

NEU_p0
 

Asseco South Eastern Europe #ASE

O 23% w tym roku i o 17% w zeszłym roku wzrosły przychody Asseco SEE. Wzrost zysku był także na podobnym poziomie. Spółka wypłaca regularnie dywidendy od 10 lat. W tym roku akcjonariusze otrzymali dywidendę na podobnym poziomie do 2018 r. Kurs Asseco mocno ruszył w górę od początku tego roku.

ASE_p0
 

Zobacz także: 7 dywidendowych spółek w silnym trendzie wzrostowym na przekór spadającym indeksom

LiveChat #LVC

LiveChat osiągnął o 22% wyższe przychody i o 15% wyższe zyski w ostatnim zakończonym, przesuniętym roku obrotowym. To już kolejny rok nieprzerwanej poprawy wyników. Także wypłacane dywidendy z roku na rok rosną. W 2019 r. inwestorzy otrzymali o 10% wyższą wypłatę licząc wraz z zaliczkami w porównaniu do 2018 r. Kurs akcji LiveChat rośnie od stycznia, choć daleko mu jeszcze do maksimów.

LVC_p0
 

Ambra #AMB

Za przesunięty rok obrotowy 2018/2019 akcjonariusze Ambry otrzymali o 3% wyższą dywidendę. Spółka wypłaca zyski regularnie od ponad dekady i stara się, by wartość dywidendy stale rosła. Wyniki także uległy poprawie. W roku obrotowym 2018/2019 spółka osiągnęła o 10% wyższe przychody i o 10% wyższy zysk ze sprzedaży. Kurs Ambry od początku 2019 roku ponownie ruszył na północ szybko osiągając nowe maksima.

AMB_p0 (1)
 

Wirtualna Polska Holding #WPL

Od niemal 1,5 roku kurs Wirtualnej Polski pnie się na nowe szczyty. Spółka zwiększa też regularnie przychody rok w rok w kilkunastoprocentowym tempie. Wypłaca też od 3 lat regularnie dywidendy. W 2019 roku akcjonariusze otrzymali o 4% wyższą dywidendę w porównaniu do 2018 r.

WPL_p0
 

Sonel #SON

Od początku roku uległ odwróceniu negatywny trend na akcjach producenta przyrządów pomiarowych, Sonel. Spółka w ostatnich 4 zaraportowanych kwartałach ponownie wykazała rosnące o kilkanaście procent przychody i zyski. Wypłaca też dywidendy regularnie od 10 lat. W tym roku wartość wypłaty wzrosła czterokrotnie z 10 do 50 gr na jedną akcję.

SON_p0
 

Eurotel #ETL

Na nowe maksima wspiął się też w tym roku kurs spółki Eurotel. Pozytywnemu trendowi sprzyjają coraz lepsze wyniki finansowe. W 4 zaraportowanych ostatnich kwartałach przychody spółki wzrosły o 9% ale przy niemal niezmienionym zysku ze sprzedaży. Zysk netto poprawił się o 20% w porównaniu do 2018 r. Spółka wypłaca regularnie dywidendy od 5 lat, lecz historia wypłat sięga 2007 r.

ETL_p0
 

 Roczny wzrost przychodówRoczny wzrost zysku ze sprzedażyRoczny wzrost zysku nettoWzrost dywidendy 
Spółka2019 r.*2018 r.2019 r.*2018 r.2019 r.*2018 r.2019 r.2018 r.Regularne dywidendy od
ARCHICOM (ARH)30%47%48%67%85%-2%8%106%od 4 lat
ODLEWNIE (ODL)6%18%45%48%36%51%20%25%od 3 lat
DECORA (DCR)10%18%36%56%20%33%11%6%od 4 lat
DOMDEV (DOM)15%18%30%19%32%19%19%50%od 13 lat
NEUCA (NEU)2%4%17%1%19%4%16%11%od 15 lat
ASSECOSEE (ASE)23%17%30%13%26%18%0%8%od 10 lat
LIVECHAT (LVC)4%22%1%15%1%19%10%26%od 6 lat
AMBRA (AMB)10%9%10%9%0%29%3%13%od 11 lat
WIRTUALNA (WPL)15%22%9%31%-6%90%4%-13%od 3 lat
SONEL (SON)12%5%5%46%19%75%400%-60%od 10 lat
EUROTEL (ETL)9%16%1%22%20%-6%0%16%od 5 lat

* Ostatnie zaraportowane 4 kwartały wobec 2018 r.

Wiele spółek od początku roku weszło w trend wzrostowy. Jednak, by utrzymać pozytywną tendencję na kursie akcji, w dłuższej perspektywie wymagane jest odzwierciedlenie wzrostów w wynikach. Systematyczny wzrost przychodów oraz zysków i rosnące, regularne wypłaty dywidend uzasadniają dotychczasowy pozytywny trend cen akcji. Dają też podstawę do utrzymania tendencji wzrostowej na kursie, choć oczywiście tego nie gwarantują.

Zobacz także: Weszliśmy w statystycznie najlepszy okres na GPW. Oto dlaczego warto inwestować zimą na giełdzie

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.