Ardigen podąży swoją drogą. Cele strategiczne spółki Selvita pozostają jednak niezmienione

Zaprzestanie konsolidacji wyników Ardigen pozostaje bez wpływu na realizację celów strategii Selvita. Boinformatyczna spółka będzie dalej podążać swoją drogą

Od stycznia 2023 roku Selvita przestanie konsolidować w swoich raportach wyniki Ardigen. To efekt rejestracji podwyższenia kapitału na akcjach Ryvu Therapeutics, z której zarówno Ardigen jak i Selvita zostały wydzielone w ramach transakcji spin-off w 2019 roku.

Selvita posiada 46,74% udziału w kapitale zakładowym Ardigen. W wyniku transakcji podwyższenia kapitału w Ryvu Therapeutics obniżył się wyłącznie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu – Selvita posiada 46,22% głosów, wobec 54,03% wcześniej. Selvita pozostaje największym akcjonariuszem Ardigen i będzie dalej współpracować z zarządem Ardigen głównie w strategicznych obszarach.

Zmiana zasad konsolidacji wyników Ardigen nie wpłynie jednak na realizację celów biznesowych określonych w strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025, która została opublikowana 31 marca 2022 r., która nie obejmowała Ardigenu. W latach 2022-2025 Grupa planuje trzykrotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży (do 900 mln zł), utrzymując wysoką rentowność. Bez zmian spółka zamierza realizować założenia strategii poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje.

„Podczas pracy nad strategią na lata 2022-2025, którą opublikowaliśmy w marcu zeszłego roku, już uwzględnialiśmy to, że Ardigen w pewnym momencie pójdzie własną drogą i nie wliczaliśmy przychodów Ardigenu do deklarowanych wzrostów w strategii rozwoju. Brak konsolidacji niskich kilkunastu procent przychodów w kolejnych okresach nie zmienia celów i planów jakie sobie postawiliśmy. Rynek, na którym działa Ardigen jest inny od tego, na którym działa Selvita –  można powiedzieć, że dopiero się kształtuje. Dzisiaj właściwie nie mamy wspólnych klientów, więc z punktu widzenia operacyjnego zmiana nie ma znaczenia dla perspektyw obydwu podmiotów” - mówi Bogusław Sieczkowski, CEO Selvity.

Zobacz także: Nowa strategia spółki Selvita zakłada, trzykrotny wzrost przychodów do 2025 r. i brak na ten moment emisji akcji

Niższe przychody, ale wyższa rentowność

Bez uwzględnienia wyników Ardigen dynamika przychodów Grupy Selvita wyniosłaby w roku 2022 (wg backlogu z 6.11.2022) 29%, wobec 31% z uwzględnieniem Ardigen. W strategii na lata 2022-2025 Selvita zapowiadała organiczny wzrost CAGR przychodów na poziomie nie mniejszym niż 23%. Oznacza to, że nawet bez uwzględnienia Ardigen, dynamika przychodów Grupy Selvita w 2022 r. będzie co najmniej o 6 punktów procentowych wyższa od założeń strategicznych.

Zaprzestanie konsolidacji Ardigen może mieć natomiast pozytywny wpływ na rentowność Grupy Kapitałowej Selvita. W związku z intensywnymi inwestycjami, rentowność EBITDA Ardigen w okresie Q1-Q3 2022 wynosiła 15,1% (wobec 23,8% w analogicznym okresie rok wcześniej) i była niższa niż rentowność Grupy Kapitałowej Selvita (27,9% w powyższym okresie*). Bez Ardigen rentowność EBITDA Grupy Kapitałowej Selvita wyniosłaby w okresie Q1-Q3 2022 29,7% (+3,5 p.p. r/r).

Pomimo zaprzestania konsolidowania wyników, zarząd Selvity deklaruje, że w swoich raportach okresowych, w porozumieniu z zarządem Ardigen, nadal będzie przekazywać aktualne informacje dotyczące rozwoju i sytuacji tej spółki, wobec posiadania znaczącego pakietu akcji Ardigen.

Zaprzestanie konsolidacji wyników Ardigen nie zmieni też strategii i planów spółki bioinformatycznej, która samodzielnie będzie kształtować swoją przyszłość na dynamicznie zmieniającym się rynku usług AI dla spółek biotechnologicznych.

„Ardigen od początku miał pełną dobrowolność w kształtowaniu swojej strategii. Po zmianach, jakie nastąpiły na rynku, na którym działa spółka widać, że strategia, jaką od początku przyjął Janusz Homa wraz z zespołem, czyli budowania przychodów i przepływów finansowych, oraz finansowania rozwoju ze środków własnych spółki, była słuszna. Na ten moment spółka, pomimo dynamicznego wzrostu, kontroluje poziom gotówki, więc moim zdaniem ewentualne plany związane z poszukiwaniem inwestorów będą pochodną jedynie tego, czy w firmie pojawią się potrzeby, aby ten rozwój jeszcze bardziej przyspieszyć” - dodaje Sieczkowski.

Notowania Selvita

Selvita

Zobacz także: Selvita, mimo kryzysu i bessy w biotechnologii, szybko rośnie i notuje rekordowe wyniki

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.