Certyfikaty Tracker na DAX już dostępne w Polsce. Nowa gama produktów dla długoterminowych inwestorów - oto jak działają

ING rusza z nową gamą produktów dla długoterminowych inwestorów. Przybliżamy, czym są certyfikaty Tracker

Znaczący dostawca produktów strukturyzowanych ING poszerza swoją ofertę o certyfikaty Tracker, instrument finansowy dedykowany dla długoterminowych inwestorów.

Grupa finansowa ING, której akcje notowane są na największych światowych giełdach, od 2013 r. rozwija ofertę produktów strukturyzowanych oferowanych na warszawskiej giełdzie. Poza cieszącymi się popularnością certyfikatami Turbo, skierowanymi raczej do krótkoterminowych inwestorów, wychodzi na rynek z tzw. certyfikatami Tracker.

Zobacz także: Kilkanaście instrumentów pozwala zbudować sensowny portfel inwestycyjny - Bartosz Sańpruch

Kilka słów o certyfikatach Turbo

Wspomniane certyfikaty są lewarowanymi produktami strukturyzowanymi, które pozwalają na zajmowanie pozycji na akcjach, indeksach, surowcach i parach walutowych. Przy ich pomocy inwestorzy mogą zyskiwać zarówno na wzrostach, jak i spadkach indeksów. Instrumenty notowane są na GPW, dzięki czemu oferowane są przez wielu brokerów oraz działają w reżimie regulacyjnym.

Jako znaczącą zaletę Certyfikatów Turbo należy wymienić brak konieczności posiadania znacznego kapitału. Nabywając wspomniany certyfikat, inwestor finansuje część wartości instrumentu bazowego (emitent certyfikatu udziela mu pożyczki). Co więcej, inwestor nie musi posiadać depozytu zabezpieczającego, przez co nie ma zagrożenia tzw. margin call, czyli koniecznością uzupełnienia stanu konta celem pokrycia straty.

Same certyfikaty mają wbudowany tzw. mechanizm knock-out. Polega on na tym, że w momencie odnotowania przez inwestora pewnego poziomu straty, certyfikat automatycznie wygasa. Maksymalna strata inwestora ogranicza się więc jedynie do zainwestowanego kapitału.

Jak już wspomnieliśmy, certyfikaty te notowane są na warszawskiej giełdzie i w teorii mogą istnieć w nieskończoność. Dedykowane są jednak dla inwestorów krótkoterminowych, którzy chcą zarabiać na znaczących wahaniach indeksów. Ich emitentem jest ING Bank N.V. i choć rzeczywiście występuje tzw. ryzyko emitenta, czyli w momencie bankructwa banku dochodzi do straty środków, to ING notowane jest na największych światowych giełdach, a agencje ratingowe wydają względem niego bardzo dobre noty. Nie zapominajmy również, że Certyfikaty Turbo dostępne są też w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE.

Zobacz także: Zalety i wady certyfikatów Turbo – ciekawy produkt z dźwignią, ale trzeba pamiętać o niuansach

Certyfikaty Tracker alternatywą dla długoterminowych inwestorów

Certyfikaty Tracker to najnowszy produkt w ofercie ING. Są to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które śledzą i ściśle naśladują zachowanie instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Jest to instrument przeznaczony głównie dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym, ale nie wyklucza to możliwości aktywnego inwestowania. Może być to zatem prosta i skuteczna alternatywa dla funduszy ETF. Co warte uwagi, podobnie jak certyfikaty Turbo, certyfikaty Tracker są notowane na GPW, a inwestorzy mogą je nabywać w ramach kont IKE i IKZE.

„Certyfikaty Tracker to przede wszystkim produkt bez dźwigni finansowej, dzięki czemu śledzi kurs indeksu instrumentu bazowego. Co więcej, nie ma on tzw. bariery. W teorii więc, podobnie jak certyfikaty Turbo, może istnieć w nieskończoność. Jego charakterystyka powoduje, że jest on raczej dedykowany dla inwestorów akceptujących mniejszy poziom ryzyka” mówił w ostatnim wywiadzie dla Strefy Inwestorów Bartosz Sańpruch z ING.

Aktualnie w ofercie znajdują się certyfikaty oparte o indeks DAX Net Return, czyli główny niemiecki indeks giełdowy, w którego skład wchodzą akcje 40 największych i najbardziej aktywnie handlowanych spółek notowanych na giełdzie XETRA we Frankfurcie.

Przykład osiąganej stopy zwrotu Trackera w porównaniu do instrumentu bazowego

Wykres ING

Źródło: ING

Zobacz także: Certyfikaty Tracker na indeks DAX dostępne na GPW

Certyfikaty Tracker – jak działają i do czego służą?

Wspomniane instrumenty finansowe od np. funduszy ETF odróżniają dwie podstawowe kwestie. Pierwszą jest zaufanie do emitenta. Jak wcześniej podkreśliliśmy, ING z produktami strukturyzowanymi obecne jest na naszym rynku od 2013 r.

Poza wymienionymi aspektami, certyfikaty Tracker, podobnie jak certyfikaty Turbo, notowane są w złotówkach, podczas gdy często dotyczą indeksów notowanych w zagranicznych walutach. Dzięki temu inwestor otrzymuje możliwość inwestycji na rynkach zagranicznych bez konieczności przewalutowania. Podkreślić też trzeba, że wycena odbywa się po cenie spot, więc nie dochodzi też aspekt dodatkowej marży na walucie.

Zobacz także: Od dziś na GPW dostępne są certyfikaty Tracker na indeks DAX

Brak opłat za zarządzanie i korzyści dywidendowe

Ze względu na fakt, że certyfikaty Tracker są młodym produktem, ING zdecydowało się zawalczyć o klienta ceną. Choć oczywiście występuje pewien spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży, to w przypadku certyfikatów Tracker na DAX ustalono, że w tym momencie nie ma opłat za zarządzanie.

Trzeba też zaznaczyć, że certyfikaty Tracker emitowane są w oparciu o indeksy zwrotu netto, czyli z uwzględnieniem dywidend wypłaconych przez spółki. Dywidendy automatycznie uwzględniają się w wycenie indeksu, więc nie są wypłacane w gotówce.

Zobacz także: GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Oferta certyfikatów Tracker będzie poszerzana

Aktualnie ING udostępnia wspomniane certyfikaty dotyczące wyłącznie indeksu DAX Net Return, celem sprawdzenia usługi i wczesnego wykrycia potencjalnych problemów. W ING pracują już jednak nad poszerzeniem oferty.

„Na liście mamy kolejne potencjalne instrumenty. W tym momencie skupiamy się na indeksach net return. W tej formie publikowane są indeksy jak np. Nasdaq czy Euro Stoxx. Równolegle będziemy też rozbudowywać naszą stronę, której celem będzie lepsze oddanie charakteru naszej oferty” podsumował przedstawiciel ING.

Ze względu na fakt, że produkt jest nowy i wcześniej podobne instrumenty w grupie ING nie były oferowane, spółka zachęca do zadawania pytań pod adresem: info[at]ingturbo[dot]pl.

Kurs Trackera DAX Net Return od początku maja

Tracker DAX Net Return

Źródło: ING

Zobacz także: Pytania i odpowiedzi dot. Certyfikatów Turbo i Certyfikatów Tracker

Emitentem certyfikatów Turbo i Trackerów na rynku polskim jest ING N.V.

logo ing

Materiał przygotowany we współpracy ze spółką Nowe Usługi S.A. będącą częścią grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Niniejsza informacja nie jest prospektem emisyjnym. Wartość inwestycji w certyfikaty Tracker może podlegać wahaniom. Wyniki inwestycyjne osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Informacje i przykłady zwrotu z inwestycji przedstawione w niniejszej informacji służą celom informacyjnym i w żaden sposób nie wskazują na wyniki instrumentu i/lub zwrot z inwestycji w przyszłości. Żadna część niniejszej informacji nie może być interpretowana jako opinia prawna, opinia podatkowa lub oferta zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Informacje tutaj zawarte nie stanowią wyraźnej ani domyślnej rekomendacji ani porady inwestycyjnej i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Oferta certyfikatów Tracker jest udostępniana i realizowana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Decyzja o nabyciu certyfikatów Tracker powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, który jest wydawany bezpłatnie na żądanie. Potencjalni inwestorzy, inwestując w certyfikaty Tracker, powinni liczyć się z możliwością utraty nawet całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka przed podjęciem decyzji inwestycyjnej i powinni, w razie potrzeby, skonsultować się z niezależnym profesjonalnym doradcą w celu ustalenia, czy inwestycja jest zgodna z ich polityką inwestycyjną.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki w przypadku braku rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami i jej przepisów wykonawczych. Żadna część oferty nie zostanie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani nie zostanie przeprowadzona żadna publiczna oferta papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych, a papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie będą sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Mimo że ING dołożył wszelkich starań, aby przygotować niniejszy dokument, ING nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, błędy, nieścisłości lub niekompletność zawartych w nim informacji. ING nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie i graficzne. Wszelkie prawa związane z informacjami tu zawartymi są jednoznacznie zastrzeżone przez ING. ING w zakresie usług inwestycyjnych posiada licencję Nederlandsche Bank w Amsterdamie (więcej informacji na stronie www.dnb.nl). ING jest zarejestrowany w Autoriteit Financiële Markten w Amsterdamie (więcej informacji na stronie www.afm.nl).

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost