Raport podatkowy Saxo Banku pozwoli łatwo rozliczyć podatki z inwestowania zagranicą – Marcin Ciechoński
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
01 mar 2023, 14:53

Znosimy ważną barierę w inwestowaniu, którą były trudności z rozliczeniem podatków - Marcin Ciechoński, Saxo Bank

Saxo Bank, duński bank inwestycyjny specjalizujący się w handlu i inwestycjach online, mocno stawia na klientów z Polski. Do inwestowania za pośrednictwem ich platformy zamierza przekonać rodzimych inwestorów atrakcyjną ofertą, bezpieczeństwem i dywersyfikacją geograficzną.

Właśnie znoszą kolejną barierę dla polaków w inwestowaniu za pośrednictwem ich platformy zagranicą, ale też i na polskim rynku giełdowym, jaką jest rozliczenie podatków. O raporcie podatkowym Saxo Banku, zmianach jakie nastąpiły w ofercie na przestrzeni ostatniego roku oraz planach na przyszłość rozmawiamy z Marcinem Ciechońskim, Head of Marketing CEE.

Wprowadziliście w Saxo Bank możliwość pobrania raportu podatkowego. Jak ważne jest to wydarzenie dla waszych klientów?

Z punktu widzenia naszych klientów z Polski to jest przełomowe wydarzenie. Znosimy bowiem ważną barierę w inwestowaniu, którą były trudności z rozliczeniem podatków. Po analizie dostępnych możliwości postanowiliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowywanie raportów podatkowych samodzielnie. Do projektu zaprosiliśmy renomowaną firmę doradczą „SSW Pragmatic Solutions” i po kilku miesiącach pracy mamy gotowy Raport podatkowy, który udostępnimy w połowie marca br. klientom, którzy muszą rozliczyć przychody/straty za 2022 r.

To nie jedyna zmiana, która pojawiła się w waszej ofercie. Z czego wynika ten zwrotu w kierunku polskich klientów?

Na początku zeszłego roku postanowiliśmy, że Polska będzie naszym kluczowym rynkiem w regionie Europy Środkowo Wschodniej i dostosujemy naszą ofertę do oczekiwań inwestorów z Polski. W tym celu przeprowadziliśmy badania wśród inwestorów, z których wyszło, że jest kilka przeszkód, dla których inwestorzy z Polski tak mało inwestują za granicą. Były to między innymi brak odpowiedniego „contentu”, czyli analiz i informacji o spółkach, sektorach i sytuacji makroekonomicznej na zagranicznych rynkach, brak narzędzi, takich jak proste w użyciu skanery rynkowe oraz strach przed korzystaniem z usług międzynarodowych instytucji finansowych, ze względu na obawę przed brakiem PIT8C.

Po analizie odpowiedzi ze wspomnianych wcześniej badań dostaliśmy zgodę z Centrali w Kopenhadze na duże zmiany w ofercie oraz rozpoczęcie kilku projektów mających na celu przygotowanie bardzo dobrej oferty. Warto wspomnieć, że jednym z elementów tego projektu była likwidacja opłaty za przechowywanie aktywów, czyli tak zwane „custody fee”, co jest wyjątkiem, ponieważ opłata ta nadal istnieje w naszej ofercie na wszystkich innych rynkach, na których działamy na całym świecie.

Zobacz także: Rynki finansowe i gospodarka się zmieniły, oto co będzie przynosić zyski w najbliższych latach - raport Saxo Bank, Podcast 21% rocznie

Czym się różni raport podatkowy od PIT-8C który pobierają inwestorzy w biurach maklerskich?

Jako instrukcja zagraniczna (Saxo Bank jest duńskim bankiem z siedzibą w Kopenhadze) nie udostępniamy PIT-8C, który wystawiają polskie biura maklerskie. Nasz Raport podatkowy w formie pliku PDF zawiera jednak wszystkie informacje, jakie są potrzebne do rozliczenia podatku giełdowego. Raport jest skonstruowany w ten sposób, że zawiera on wyliczone wartości wraz ze wskazanym numerem PIT oraz numerem pola. Co ważne nasz Raport podatkowy zawiera nie tylko wyliczenia zysków/strat z transakcji na rynku polskim i zagranicznym, rozliczenie dywidend, jak również np. odsetek od wolnych depozytów, które są również istotnym przychodem dla naszych klientów, ponieważ obecnie np. na wolnym depozycie w PLN wypłacamy klientom VIP ponad 5%, a na USD 3,30%. Raport zawiera także rozbicie zysków na kraje wraz ze wskazany polami i liczbami pomocnym przy wypełnieniu załączników PIT/ZG.

Czyli dokument pokrywa dużo szerszy zakres operacji wymagających rozliczenia podatkowego?

Raport podatkowy to dokument, który pokrywa całość przychodów, jakie mogą pojawić się w przypadku korzystania z brokera zagranicznego i o których często inwestorzy zapominają. Ważnym aspektem jest również wyliczenie należnych podatków od dywidend ze spółek z siedzibą poza Polską (również tych notowanych na GPW), które inwestorzy rozliczający się na podstawie PIT-8C muszą wyliczyć i uzupełnić rozliczenie podatkowe samodzielnie.

Raport podatkowy Saxo Banku pomoże rozliczyć się każdemu inwestorowi, ponieważ możliwa jest sytuacji, w której nawet w przypadku braku transakcji w danym roku może istnieć konieczność rozliczenia np. dywidend ze spółek/ETFów zagranicznych.
 

Oto co będzie przynosić zyski w najbliższych latach, po tym jak rynki finansowe i gospodarka się zmieniły - raport Saxo Bank

Czy klient będzie mógł zweryfikować obliczenia na podstawie których powstał raport?

Tak. Wspomnę tutaj, iż pomimo, że Raport sporządzono z zachowaniem należytej staranności w zakresie analizy i interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego oraz obliczeń danych finansowych to jednak odpowiedzialność za poprawne rozliczenie podatku jest zawsze po stronie klienta. Dlatego przygotowaliśmy również załącznik w formacie Excel gdzie znajdują się szczegółowe dane, które były podstawą do przygotowanego pliku PDF.

Zobacz także: Geograficzna dywersyfikacja, dlaczego warto pomyśleć o przeniesieniu części środków finansowych poza polski system finansowy

To jakie zmiany przez ostatni rok pojawiły się w ofercie Saxo Bank dla klientów w Polsce?

Oprócz wspomnianej likwidacji opłaty za przechowywanie aktywów, najważniejsza zmianą było znaczące obniżenie opłat i prowizji, które wprowadziliśmy we wrześniu zeszłego roku. Niektóre z prowizje obniżyliśmy znacząco – np. prowizja na GPW wynosi obecnie na rachunkach Classic 0,15%, a na rachunkach VIP 0,10% co stanowi bardzo konkurencyjną ofertę w stosunku do oferty biur maklerskich z Polski. Istotnie obniżyliśmy również opłaty za inwestowanie w USA (obecnie to 0,005 do 0,01 USD za akcję z opłatą minimalną pomiędzy 1 a 5 USD). Warto zauważyć, że model rozliczenia opłaty USD za akcję (a nie procent za wartość transakcji) jest tym, który faktycznie występuje na rynku w USA. Jest on zazwyczaj dużo korzystniejszy dla inwestorów, szczególnie tych inwestujących w akcje o wysokiej cenie nominalnej. Zachęcam do porównania kosztów trzech przykładowych transakcji w tym modelu do znanego nam z polskich banków na naszej stronie.

Wspomniałeś też o oprocentowaniu depozytów...

Kolejną nowością wprowadzoną w tym roku jest poprawa warunków oprocentowania wolnych depozytów, czyli środków, które trzymamy w Saxo Banku i nie są obecnie zainwestowane (szczegóły i progi aktywujące oprocentowanie w zależności od rodzaju rachunku znajdują się na stronie.

Mamy coraz więcej klientów, którzy naszą ofertę wykorzystują również, jako odpowiednik rachunku oszczędnościowego pozwalający na trzymanie środków w Dani na oprocentowanych rachunkach. Warto wspomnieć, że pieniądze z takich rachunków można wpłacać/wypłacać lub zainwestować w dowolnej chwili bez utraty otrzymanych odsetek. Nie ma również górnych kwot wpłat. Musimy jednak pamiętać, że są to nadal rachunki inwestycyjne, czyli nie ma do nich kart płatniczych i przynajmniej raz na pół roku musimy kupić/sprzedać choćby jedną akcję, ETF lub inny instrument finansowy, aby uniknąć opłaty za brak aktywności.

W najbliższym czasie szykują się kolejne duże nowości takie choćby jak możliwość uzyskiwania dodatkowych zysków w przypadku wyrażenia zgody na wypożyczanie posiadanych akcji/ETFów. Więcej o tej funkcjonalności już na początku marca.

Zobacz także: Najlepsze lokaty w lutym 2023 roku, możemy zyskać nawet 10% w skali roku

Wprowadziliście też nową platformę Saxo Inwestor dla kogo jest to rozwiązanie?

Nasza podstawowa najbardziej uniwersalna platforma SaxoTraderGo zawiera bardzo dużo narzędzi i informacji. Nie każdy inwestor potrzebuje aż tak rozbudowanego systemu– część naszych Klientów, którzy inwestują tylko w akcje/ETF, wolało prostą i intuicyjną platformę zbudowaną specjalnie pod inwestorów. I tacy właśnie klienci, czyli inwestujący w instrumenty bez dźwigni (akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne lub obligacje) są głównym odbiorcą platformy SaxoInvestor.
 

pl-investor-image-01


Polska jest pierwszym rynkiem w CEE, na który wprowadziliśmy takie rozwiązanie, ponieważ widzimy wśród osób inwestujących coraz większy udział tych, którzy koncentrują się właśnie na wspomnianych wyżej instrumentach finansowych. Co ważne - zarówno w SaxoInvestor jak i SaxoTarderGO w ostatnim roku pojawiło się sporo materiałów analitycznych przygotowywanych przez naszych analityków z całego świata przetłumaczonych na język polski. Wynika to z faktu, iż badania jakie przeprowadziliśmy wśród polskich Klientów pokazały nam, iż mimo że znają oni angielski, to zdecydowanie preferują materiały analityczne w języku polskim i oczekują, ze zostaną one na niego przetłumaczone. Z tego też powodu Polska jest jedynym rynkiem, w których całe naszą prognozy kwartalne tłumaczmy. Na wszystkich pozostałych rynkach są one dostępne jedynie w języku angielskim.

Zobacz także: Saxo Bank uruchamia nową platformę SaxoInvestor dla inwestorów nastawionych na akcje i fundusze inwestycyjne

Dla kogo jest oferta Saxo Banku?

To ważne pytanie, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego rachunku dla wszystkich. Dla jednych najważniejsze będą koszty, dla innych będzie to wygoda i szybkość/prostota założenia rachunku poprzez kilka kliknięć w aplikacji. Jest też grupa klientów, dla których najważniejszych aspektem będzie zaufanie i zwiększanie poziomu bezpieczeństwa ich środków. Dla takich osób zazwyczaj bardzo ważny kryterium jest to, aby inwestować za pośrednictwem licencjonowanego banku. Coraz więcej osób, szczególnie od 2022 r. chce posiadać rachunek w banku zagranicznym i zyskać możliwość trzymania części kapitału w stabilnym kraju oddalonym od Polski. I to głównie dla takich inwestorów jest oferta Saxo Banku. Moim zdaniem po ostatnich zmianach oferta Saxo dla klientów z Polski jest jedną z najlepszych, jeśli chodzi o instytucje zagraniczne. Konkurencyjne ceny, oprocentowanie depozytów, Raport podatkowy do rozliczeń PIT, polskie materiały analityczne i obsługa, dostostosowana do potrzeb platformy transakcyjne, możliwość aktywacji Wypożyczania akcji/ETFów oraz możliwość posiadania środków w banku z ochroną depozytów przez Duński Fundusz Gwarancyjny to bardzo konkurencyjne rozwiązanie. Warto podkreślić, że taką ofertę mają jedynie klienci z Polski. Oferta w naszym biurze z Londynie, Dubaju czy Shanghaiu nie jest aż tak atrakcyjna.

Zobacz także: Saxo Bank obniża prowizje dla klientów z Polski i zwiększa oprocentowanie rachunku inwestycyjnego

Rachunek Saxo Banku można wykorzystywać też do inwestowania na GPW?

Tak, po naszych ostatnich obniżkach cen w 2022r. widzimy znaczący wzrost zainteresowania inwestowaniem na GPW poprzez naszą platformę. Nie posiadamy w ofercie pełnego zakresu (np. New Connect oraz nie można za naszym pośrednictwem brać udziału w IPO na warszawskiej giełdzie), dlatego wielu inwestorów traktuje naszą ofertę jako uzupełnienie rachunku w polskim biurze maklerskim.

Przez ostatni rok wprowadziliście sporo zmian uatrakcyjniających ofertę Saxo Banku, czy planujecie jeszcze wprowadzić jakieś nowości w 2023 roku?

Nadal pracujemy nad poprawą oferty i nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. W marcu wprowadzimy możliwość wypożyczania akcji/ETFów oraz udostępnimy polski numer rachunku bankowego (IBAN) do wpłat w PLN, dzięki któremu, pomimo, że środki będą docelowo lądowały w Dani to klienci nie będą musieli tak jak dotychczas ponosić kosztów przelewów zagranicznych. Przelewy na polski rachunek bankowy są też dużo szybsze. To nie wszystko co przygotowaliśmy na ten rok i wkrótce będziemy komunikowali kolejne zmiany.


Zgarnij 450 zł na prowizje i zbuduj swoje portfolio za darmo (tylko do 11 marca)

Saxo Bank to duński bank inwestycyjny, który w ostatnim czasie wprowadził znaczące zmiany w swojej ofercie dla polskich inwestorów. Zostały m.in. obniżone prowizje od transakcji i zlikwidowano dla klientów w Polsce opłatę za przechowywanie (custody fee). Bank udostępnia też atrakcyjne oprocentowanie wolnych środków na rachunku inwestycyjnym i zamierza wprowadzać kolejne udogodnienia.

Z tej okazji proponuje naszym czytelnikom dodatkowy bonus w postaci kwoty 450 zł na prowizje, do wykorzystania przez 3 miesiące w transakcjach na rynku kasowym. Promocja dotyczy akcji, ETFów i obligacji z rynku polskiego i rynków zagranicznych. Z oferty mogą skorzystać wszyscy, którzy zdecydują się otworzyć rachunek z naszego linku partnerskiego do 11 marca 2023 r.

Załóż rachunek w Saxo Banku do 11 marca i odbierz 450 PLN na prowizje


Saxo Bank to główny partner serwisu Strefa Global Market. Materiał zawiera link reklamowy Saxo Banku. Założenie rachunku za jego pośrednictwem pozwala uzyskać dodatkowe 450 PLN na prowizje (oferta obowiązuje do 11 marca 2023 r.). Autorzy materiału uzyskują wynagrodzenie z tego tytułu.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.