Comarch chce rozwijać się dynamicznie na rynkach azjatyckich i amerykańskich | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 mar 2017, 14:11

Comarch chce rozwijać się dynamicznie na rynkach azjatyckich i amerykańskich

Comarch zapowiada dalszy, dynamiczny rozwój na rynkach azjatyckich i amerykańskich, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Konrad Tarański.

"Nasza strategia wyjścia poza Europę zaczyna przynosić wyraźne efekty. W 2016 r. rynek amerykański wzrósł do 21% naszych przychodów z 16% rok wcześniej, pozostałe rynki (w tym Azja) wzrosły do 9% z 4%, a udział rynków europejskich obniżył się do 70% z 80% rok wcześniej. Zakładamy dalszy dynamiczny rozwój w Azji i Ameryce jako istotny element strategii"

powiedział Tarański podczas konferencji.

Wśród rynków które podkreślił progres w Brazylii, Chile, Kolumbii, czy Peru w Ameryce Południowej, a także Kanadzie. Wśród rynków azjatyckich wskazał Malezję, Tajlandię. 

"Myślimy o powrocie do Chin, podjęliśmy także działania w kierunku rozpoczęcia wejścia do Japonii. Na tych rynkach szczególnie dobrze rozwija się sprzedaż produktów lojalnościowych, pozyskujemy także projekty w bankowości, infrastrukturze, czy sektorze telekomunikacyjnym"

dodał wiceprezes Comarchu.

Wskazał ponadto, że Comarch odnotowuje stabilną, jednoprocentową dynamikę wzrostu wartości portfela. Grupa dostrzega oznaki poprawy na rynku krajowym, co daje nam podstawę do oczekiwania poprawy w porównaniu do ubiegłego roku. Ocenił, że zauważalne są oznaki ożywienia w segmencie publicznym. Grupa nadal wiąże nadzieje z segmentem medycznym, czego jednak wciąż nie widać w zamówieniach. Dynamika zamówień zagranicznych utrzymuje się na wyższym poziomie niż backlog krajowy.

Według słów Tarańskiego, założeniem budżetowym grupy jest utrzymanie poziomów marży brutto na sprzedaży w okolicach ubiegłorocznych. Wskazał jednak, że cel jest ambitny.

W kwestii zatrudnienia jako "najbardziej realny scenariusz" wskazał wzrost liczby zatrudnionych o 200-300 osób, czyli na podobnym poziomie jak rok temu. Wzrost ten odbędzie się w II półroczu w związku z zatrudnianiem stażystów. Zaznaczył jednocześnie, że spodziewa się utrzymania presji płacowej. 

Capex wyniósł ponad 100 mln zł w 2016 r. Z kolei na ten rok dyrektor finansowy Comarchu przewiduje jego poziom na ok. 95 mln zł. Z kolei naklady na R&D wyniosły w ub.r. ponad 150 mln zł i zostały przeznaczone w szczególności na projekty z zakresu e-health, smart city, smart airport, IoT, security oraz "stały rozwój istniejących produktów". Tarański ocenił, że w tym roku powinny nastąpić pierwsze przychodowe efekty w segmencie smart airport. 

Podsumowując ubiegły rok wiceprezes Comarchu podkreślił spadek przychodów z rozwiązań firm trzecich do 6,4% z 12,1% w 2015. Zaznaczył, że ten spadkowy trend się utrzyma. Grupa generuje przychody w decydującym stopniu z własnych usług, licencji, software i hardware. Największy udział w przychodach na koniec ub.r. mają usługi (77,2%) i oprogramowanie własne (16%).

Grupa odnotowała w 2016 r. wzrost przychodów w segmentach: finanse i bankowość, handel i usługi, przemysł i utilities, MSP Polska i MSP DACH.  Spadek nastąpił w sektorze publicznym, medycznym, TMT (gdzie spadek odnotowały szczególnie usługi firm trzecich).

Sprzedaż zagraniczna wzrosła w przychodach grupy do 59,4% w 2016 r. z 51% rok wcześniej. Tarański wskazał tu na ubiegłoroczną słabość na rynku publicznym i medycznym w Polsce. W efekcie udział krajowych przychodów spadł do 40% z 49% rok wcześniej, region DACH miał 21% z 23%, a pozostałe kraje zanotowały wzrost udziału w sprzedaży grupy do ponad 38% z ponad 27% rok wcześniej.

W kwestii dywidendy wiceprezes Comarchu wskazał, że największy akcjonariusz jest zwolennikiem wypłaty, ale rekomendacji zarządu w tym zakresie jeszcze nie ma. 

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 132 mln zł w 2015 r. 

(ISBnews), #CMR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości