Sygnity pozwało Skarb Państwa - CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 paź 2017, 13:34

Sygnity pozwało Skarb Państwa - CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkami

Sygnity wystąpiło do sądu okręgowego w Warszawie o zapłatę kwoty ok. 48,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ, zamawiający), podała spółka.

"Roszczenie spółki wynika z umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r. pomiędzy spółką, a zamawiającym, której przedmiotem było zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny podsystemów: Hurtownia Danych oraz Podsystem Wykrywania Nadużyć w ramach Projektu 'Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych' [...] Spółka domaga się trzech świadczeń pieniężnych z tytułu: (i) wynagrodzenia za prace wykonane i przedstawione do odbioru, których to prac zamawiający nie odebrał, (ii) pozostającej do zapłaty części wynagrodzenia za wykonane przez spółkę produkty, (iii) wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, niezrealizowane z przyczyn dotyczących zamawiającego pomimo gotowości Sygnity"

czytamy w komunikacie.

Spółka stoi na stanowisku, iż prawidłowo zrealizowała wszystkie produkty, do których wykonania była zobowiązana zgodnie z zapisami umowy, a zamawiający nie odebrał ich pomimo pozytywnego zakończenia testów akceptacyjnych, natomiast niewykonanie pozostałej części przedmiotu umowy przez Sygnity spowodowane zostało przyczynami leżącymi po stronie zamawiającego, w związku z czym Sygnity uprawniona jest do uzyskania całości wynagrodzenia za dostarczone produkty oraz gotowość do wykonania pozostałych usług w ramach umowy, wyjaśniono także.

"Wobec wskazanych wyżej okoliczności, spółka uznaje swoje roszczenie za zasadne"

podsumowano.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews), #SGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości